Hyödynnä Tiera Vire kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Tiera Vire on kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua parantamaan tarkoitettu digitaalinen hyvinvointipalvelu.

Se on Tieran ensimmäinen, sekä kuntalaisille, kuntatoimijoille että muille organisaatioille suunnattu sovellus, joka mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien päätehtävän, kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen. Katso Kemin kaupungin käyttäjäkokemus täältä.

 

Tiera Vire on hyödynnettävissä esimerkiksi työpaikan, terveydenhoidon, koulun tai esimerkiksi rajatun kohderyhmän, kuten raskaana olevien naisten, tueksi hyvinvointia tuottavien tapojen edistämiseen.

Suomessa vallitsee laaja konsensus siitä, että hyvinvoinnin edistämiseen suunnattu ennaltaehkäisevä työ tuo merkittäviä rahallisia säästöjä sosiaali- ja terveydenhoidossa. Hyvinvointia ja terveyttä ei edistetä kuitenkaan yksin sosiaali- ja terveyspalveluissa, vaan niiden perusta rakennetaan arjessa.

Tiera Vire on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa kuntatoimijoiden palveluissa, kuten:

– varhaiskasvatuksessa
– kouluissa
– nuorisopalveluissa
– liikuntapalveluissa
– kulttuuripalveluissa
– työllisyyspalveluissa
– sosiaalipalveluissa
– terveyspalveluissa

Paras tapa hyödyntää palvelua on ottaa se käyttöön koko kuntaan, jolloin Tiera Virettä voidaan käyttää rajattomasti eri toimialoilla ja palveluissa – myös tiedottamiseen eri tilanteissa.

Tieran omistaja-asiakkaana olevat järjestöt ja kuntaomisteiset organisaatiot voivat myös hyödyntää Tiera Virettä toiminnassaan.

 

Palvelun keskeiset hyödyt

Tiera Vireen pohjana on mobiilisovelluksella tai tietokoneella käytettävä kokonaisvaltainen hyvinvointisovellus, joka on sadoilletuhansille suomalaisille ennestään tuttu ja helppokäyttöinen palvelu.

Kuntatoimija voi auttaa, ohjata ja kannustaa sovelluksen avulla valitsemiaan kohderyhmiä esimerkiksi:

  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • hyvinvointia tuottaviin tapoihin motivoinnissa
  • säännöllisessä liikkumisessa
  • nukkumiseen ja riittävään uneen liittyvissä asioissa
  • ravintoneuvonnassa
  • mielen hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvissä asioissa

Tiera Vireen oleellisena osana on monipuolinen sisältö- ja ohjelmakirjasto, joka tarjoaa tukea kuntalaisten eri elämäntilanteisiin, joko itsenäisesti käytettävänä omien tavoitteiden asetantaan ja seurantaan, kaksin kaverin kanssa, tai yhteistyössä ammattilaisten kanssa.

Yhtenä tärkeimmistä sovelluksen piirteistä on mahdollisuus muodostaa yhteisöjä ja tiimejä, joiden avulla voidaan luoda vertaistukiryhmiä, ohjattuja tietyn aiheen ympärille muodostettuja ryhmiä ja esimerkiksi ulkopuolisen toimijan, kuten järjestön tai yrityksen, vetämiä ryhmiä.

 

Kohdennettua viestintää

Kuntatoimija voi yhteisökohtaisilla jakeluilla kohdentaa viestintää uusista kohderyhmien tai kuntalaisten hyvinvointia tukevista toiminnoista, palveluista tai ympäristöistä – myös omalle henkilöstölleen.

Kunnille ja kuntayhtymille syntyy näin kustannusvaikuttava digitaalinen mahdollisuus tukea kuntalaisten ja oman henkilöstön hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua strategioiden mukaisesti, sovelluksen tarjoamia seuranta- ja raportointiominaisuuksia unohtamatta.

 

Tiera Vire lisäpalvelut

– Pääkäyttäjäpalvelu

  • neuvonta ja opastus
  • perustietojen ylläpito
  • käyttäjähallinta
  • palvelunhallinta

– Omien tai yhteistyökumppanien sisältöjen ja ohjelmien lisääminen palveluun

– Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijatyö