Tiera Hallinnon palvelut

Materiaalihallinto

Saumaton taloushallinnon integraatio

Hyvin toimiva materiaalihallinto mahdollistaa kuntaorganisaation strategisen ja operatiivisen ostamisen, tuoterakenteen ja saumattoman taloushallinnon integraation. Näin prosesseissa kertyvä ostamiseen ja materiaaleihin liittyvä tieto kertyy helposti käsiteltäväksi, analysoitavaksi ja raportoitavaksi kokonaisuudeksi.

Tieran tarjoama materiaalihallinnon palvelu on SAP-ratkaisu, jonka avulla voidaan hoitaa sopimuksia, hankintaehdotuksia, ostotilauksia sekä tavaran ja laskun vastaanottoa. Ostamisesta aiheutuvia kustannuksia voidaan seurata vaivattomasti ja reaaliaikaisesti. Palvelu mahdollistaa sen, että tuotteille voidaan tarpeen mukaan ylläpitää perustietojen lisäksi kuvia, rakennetietoja ja infotietueita ja saattaa ne helposti analysoitavaan ja raportoitavaan muotoon.

Esimerkkejä materiaalihallinnon automatisoiduista mahdollisuuksista

 • sopimukset
 • infotietueet (esim. hinnat, alennukset ja lisät)
 • hankintalähdeluettelo
 • ostamisen hyväksymismenettelyt
 • hankintaehdotukset
 • ostotilaukset
 • tavaran vastaanotto
 • ostolaskun vastaanotto
 • nimiketiedon hakupaikka, tavararyhmät
 • lataukset ja hyväksynnät
 • integraatio taloushallintoon
 • ostamisen ja varastohallinnan raportointi ja tulosteet

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Vesa Heinälä

Liiketoimintajohtaja, Johtamisen ja hallinnon palvelut