15.12.2022

Mika Virtanen har utsetts till medlem i Tieras ledningsgrupp och till chef för försäljning och kommunikationteamet

Från och med den 7 december 2022 leder Mika Virtanen Tieras enhet för kundrelationer, som omfattar försäljnings-, marknadsförings- och kommunikationsteam.

Mika har över 20 års erfarenhet av ledning av försäljning, regions- och branschenheter och affärsverksamhet. Han har mycket erfarenhet av att uppnå tillväxtmål och utveckla affärsverksamheten. Dessutom har Mika ett omfattande nätverk av nationella och lokala kontakter med både privata och offentliga aktörer och organisationer.  

”Med sin gedigna erfarenhet stärker Mika både Tieras ledningsgrupp och vår kundrelationsenhet. För Mika är kundrelationer som baserar sig på förtroende viktiga, och jag tror att våra kunder kommer att uppskatta hans sätt att arbeta”, konstaterar Tieras verkställande direktör Jyrki Halttunen.

Mer information:

Jyrki Halttunen, verkställande direktör
Kommunernas Tiera Ab

Tfn 045 888 7220
jyrki.halttunen@tiera.fi