Tietohallinnon asiantuntijapalvelut

Kokeneet asiantuntijat tietohallinnon kehittämisen tueksi.

Tiera toimii kuntakentän luotettuna ICT-kumppanina ja tarjoamme omistajillemme monipuolisia ICT-palveluita toiminnan ja palveluiden kehittämisen tueksi. Tietohallinnon asiantuntijapalvelut auttavat erityisesti kuntien tietohallinto-organisaatioiden työtä tukemalla ja kehittämällä tietohallinnon johtamista.

Tieran kokenut ja monipuolinen tietohallinnon asiantuntijatiimi auttaa niin tietohallinnon johtamisessa ja kokonaisuuden hallinnassa kuin erilaisissa suunnittelu-, kehitys ja selvitysprojekteissa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä tietohallintojohdon kanssa osana organisaatiota tai tarvittaessa myös ulkoistettuna tietohallintojohtajana vastaten kokonaisuuden hallinnasta. Työn laajuus ja sisältö sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Tietohallinnon asiantuntijat apunasi:

  • Tietohallinnon johtaminen
  • Suunnittelu-, kehitys- ja selvitysprojektit
  • ICT-yhteistyöverkosto
  • Muut asiantuntijatehtävät

ICT-selvitys päätöksenteon tueksi

Erikseen sovittavien tehtävä-, hanke- ja projektikokonaisuuksien lisäksi asiantuntijoillamme on vankka kokemus kuntaorganisaatioiden ICT-nykytilaselvityksien luomisesta. Autamme asiakkaitamme kirkastamaan oman organisaation IT-toiminnon 1) nykytilan ja siihen liittyvät keskeiset kehitystarpeet ja riskit sekä 2) kuvaamaan asiakkaan tarpeisiin ja suunnitelmiin vastaavan tavoitetilan sekä kehittämisen tiekartan. Selvitystyössä voidaan myös arvioida eri tuotantotapojen sopivuutta asiakkaalle. Kuntatoimijat saavat nykytilan kartoituksesta arvokkaan työkalun päätöksenteon ja toiminnan uudistamisen tueksi.

Tiera yhteistyön mahdollistajana

ICT-yhteistyöverkosto palveluna mahdollistaa kuntatoimijoille aktiivisen tietohallintoyhteistyön esimerkiksi alueellisesti sekä erilaisten kehityshankkeiden keskitetyn toteuttamisen ja koordinoinnin. Tieran johdon asiantuntija vastaa yhteistyöfoorumin käynnistämisestä ja yhteistyön koordinoinnista.

Yhteistyöverkostoa voidaan myös käyttää esim. yhteiseen innovointiin tai erilaisten kokeilujen ja pilottien toteuttamiseen sekä hankerahoitusten hakemiseen. Yhteistyöverkoston toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta mitataan yhdessä sovittavalla tavalla. Tieralla on valmis hallintamalli Yhteistyöverkoston hallintaa ja ohjausta varten, jota tarkennetaan yhdessä yhteistyöverkostoon liittyvien asiakkaiden kesken palvelun käynnistysvaiheessa.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Juha Kaipainen

Johtava ratkaisupäällikkö

Marko Hyvönen

Johtava konsultti

Tutustu ICT-ulkoistuspalveluihin

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ikoni

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut

Tiera toimii asiakkaidensa luotettuna kumppanina ja tarjoaa monipuolisia ICT-asiantuntijapalveluita toiminnan ja palveluiden kehittämisen tueksi. Tietohallinnon asiantuntijapalvelut auttavat erityisesti kuntien tietohallinto-organisaatioiden työtä tukemalla ja kehittämällä tietohallinnon johtamiseen liittyvissä tarpeissa.

Käyttäjäpalvelut ikoni

Käyttäjäpalvelut

Työympäristöt digitalisoituvat vauhdilla. Samaan aikaan myös paikkariippumaton työ yleistyy, ja työtä tehdään digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. ICT-tukipalveluiden rooli kasvaa, kun työntekijöiden on pystyttävä hyödyntämään työvälineitä mahdollisimman tehokkaasti.

Ulkoistusten kyberturvapalvelut ikoni

Ulkoistusten kyberturvapalvelut

Kyberuhkien todennäköisyys on kasvanut merkittävästi ja hyökkäysten seuraukset voivat aiheuttaa merkittäviä ja pitkäkestoisia häiriöitä sekä taloudellisia menetyksiä. Kyberturvapalvelukokonaisuus on suunniteltu auttamaan ICT-ulkoistuspalveluasiakkaiden palveluympäristöön kohdistuvien kyberuhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä.

Hybridi-infra palvelut ikoni

Hybridi-infra palvelut

Asiakkaidemme toimintaympäristöjen digitalisoituessa myös tarve erilaisille hybridi-infran palveluille kasvaa. Tiera toimii asiakkaidensa kumppanina, joka huolehtii ICT-infran ylläpidosta, vianhallinnasta, valvonnasta ja muutostarpeista.