Tiera RPA ohjelmistorobotiikka

Avoimen lähdekoodin palvelu

Tiera RPA on ISO27001 -sertifioitu 100 % RaaS-palvelu konsernitason korkean käytettävyyden ja tietoturvan automaatio- ja tekoälypalveluiden toimittamiseen. Se on kattava avoimen lähdekoodin ohjelmistorobotiikkaratkaisu, joka käsittää ohjelmistorobotiikkaan täysin integroituneena palveluna kaksisuuntaiset robottipuhelut ja tekstiviestipalvelut.

Ohjelmistorobotiikka ei vaadi koodausta tai muutoksia tietojärjestelmiin ja se voi perustua standardoituun työnkulkuun tai tekoälyn avulla toteutettuun itseoppivaan ohjelmistoon. Palveluun kuuluu järjestelmän käyttöönottoon, käyttötukeen ja koulutukseen liittyviä asiantuntijapalveluita sekä ohjelmistorobotiikkaan liittyvää muuta kehitystyötä.

Ohjelmistorobotiikalla automatisoidaan ensisijaisesti aikaa vieviä rutiiniprosesseja ja sitä voidaan hyödyntää mm. talous- ja palkkahallinnossa, henkilöstöhallinnossa, asiakaspalvelussa, tilaus- ja sopimushallinnassa, järjestelmien integraatioissa sekä datan ja sisällön koostamisessa ja tarkastuksissa. Se tehostaa työtä parhaimmillaan jopa 80 %.

Ratkaisun keskeisimmät ominaisuudet:

 • Skaalautuvat, korkean käytettävyyden käyttöpalvelut ja toimintaympäristöt
 • Käyttöpalvelut automatisoidussa 24/7 seurannassa ja valvonnassa
 • Käyttöympäristön ja istuntojen tapahtumien kattava lokitus
 • Verkkoportaalipalvelu, jonka kautta käyttäjien ja muiden luvitettujen sidosryhmien on helppoa ja turvallista seurata robottien toimintaa, robottityöasemien kuormitusta sekä tehdä raporttipoimintoja. (esim. Robottitehtävien käynnistymisen, ajoajat, virheet yms.)
 • Avoimen lähdekoodin ratkaisu
 • Mahdollista hyödyntää myös kaupallisia robotiikka-, automaatio- ja tekoälykomponentteja
 • Asiakasyhteinen robottikirjasto
 • Määrämuotoiset ja dokumentoidut uudelleenkäytettävät robottikomponentit
 • Mahdollistaa puhelin- ja chat-robottien toteuttamisen, orkestroimisen ja hallinnan osana automaatiokokonaisuutta

Ratkaisun keskeisimmät hyödyt:

 • Manuaalisen työn korvaaminen
 • Läpimenoajaltaan nopeammat prosessit ja laadukkaammat lopputulemat
 • Aidosti mitattava vaikuttavuus
 • Aika- ja paikkariippumattomuus
 • Data kattavasti jäsennellyssä muodossa
 • Lisää tietoa automatisoituun päätöksentekoon
 • Mahdollistaa vanhentuneista legacy-järjestelmistä luopumisen
 • Datamigraatiot ilman kalliita API-rajapintoja
 • Virheiden välttäminen
 • Automatisoitu massaviestintä
 • Koodin oikeudet säilyvät aina asiakkaalla
 • Toimittajariippumaton

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Tomi Cavenius

Ratkaisupäällikkö

Ajankohtaista

Tiera RPA:n ja tekoälyn mahdollisuudet

Tiera RPA – automaation vaihtoehtoiset kustannukset ja myös ne säästöt

Tiera RPA – ohjelmistorobotiikasta hyperautomaatioon

Tiera RPA – ohjelmistorobotiikkaa helposti