huhtikuu 2024

Tieran Hybridi-infra auttaa ICT-ympäristön modernisaatiossa

ICT-palvelujen ulkoistaminen osaavalle kumppanille on hyvä tapa lähteä modernisoimaan ICT-ympäristöä. Ulkoistaminen ei ole koskaan helppo päätös, sillä se tuo mukanaan haasteita: Miten uudessa tilanteessa organisoidaan palvelunhallinta ja sen muutokset? Entä millainen rooli organisaation IT-yksikölle jää, jos iso osa IT:n työntekijöistä siirtyy kumppanin leipiin?

ICT-ulkoistuksen myötä monet tehtävät ja vastuut siirtyvät palveluntarjoajalle. Tämä vaatii organisaatiolta muutoksia siinä, miten se organisoituu ja hallinnoi IT-resurssejaan. ICT-palvelujen ulkoistus merkitseekin IT-yksikölle loikkaa tekijästä kehittäjäksi ja perinteisen infran pyörittäjästä ICT-palvelujen mahdollistajaksi.

Ulkoistuksessa osaava kumppani huolehtii ICT-palvelujen ylläpidosta ja tuesta sekä varmistaa, että sovellukset ovat aina käytettävissä ja tietoturva kunnossa. Tällöin organisaation IT-yksikkö pystyy helpommin johtamaan ICT-ympäristön modernisaatiota ja kehitystyötä vastaamaan organisaation muuttuvia tarpeita. Tavoitteena on varmistaa, että ICT-palvelut ovat jatkuvasti saatavilla ilman katkoksia ja että koko ICT-ympäristöä kehitetään toimimaan yhteen myös tulevaisuuden teknologioiden kanssa.

ICT-palvelujen modernisaation ytimessä on hybridi-infrastruktuurin hyödyntäminen. Hybridi-infrassa yhdistetään sekä paikalliset konesalit että pilvipalvelut. Tämä mahdollistaa joustavuuden ja skaalautuvuuden sekä tarjoaa paremman tietoturvan, toimintavarmuuden ja tehokkuuden.

Tieran Hybridi-infrapalvelujen avulla organisaatiot voivat hyödyntää kunkin teknologian vahvuuksia. Ne voivat pitää joustavuutta vaativat sovellukset paikallisessa konesalissa samalla kun hyödyntävät pilvipalveluiden tarjoamaa skaalautuvuutta ja kustannustehokkuutta muissa sovelluksissa. Pilvessä toimivissa sovelluksissa voi hyödyntää tekoälyn mahdollistamaa automaatiota helpommin ja kustannustehokkaammin kuin konesaleissa.

ICT-ympäristön modernisointi mahdollistaa sovellusten joustavan ja turvallisen käytön niin konesalissa kuin pilvessä – siellä missä se kulloinkin on järkevintä, tietoturvallisinta ja kustannustehokkainta. Hybridi-infran palvelut on suunniteltu erityisesti Tieran asiakkaiden ICT-palvelujen modernisointia silmällä pitäen.

Kun ICT-palvelujen ulkoistuksen yhteydessä sovitut yhteistyömallit selkiytyvät, asiakkaat voivat keskittyä palvelujen kehittämiseen suunnitellun tiekartan mukaisesti. Hyvä tiekartta parantaa näkymää tuleviin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Tieran asiantuntijat auttavat asiakkaita tiekartan laadinnassa.

ICT-palvelujen modernisointi ei ainoastaan turvaa palvelujen jatkuvuutta, vaan myös parantaa käyttäjäkokemusta ja helpottaa sovelluskehitystä. Oikein tehtynä ICT:n modernisoinnin avulla voidaan samaan aikaan parantaa laatua ja vähentää kustannuksia. Hyvin organisoitujen ICT-palvelujen ansiosta asiakkaidemme digitaalisia palveluja voidaan kehittää tehokkaasti.

Kirjoittaja on Tieran ratkaisupäällikkö Kim Imponen.

Varmista häiriötön palveluympäristö ja tutustu Tieran Hybridi-infrapalveluihin.