Yritys

Valtakunnallisena, kuntaorganisaatioiden omistamana yhtiönä tarjoamme laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita sekä digi- ja ICT-ratkaisuja asiakkaidemme sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Olemme omistaja-asiakkaidemme luotettu asiantuntija ja kumppani.

Kuntien Tiera Oy –

Kuntatoimijoiden omistama ICT-yhtiö

Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntien, kaupunkien ja maakuntien ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

Tiera perustettiin vuonna 2010 kuntien yhteisten kehityshankkeiden alustaksi ja yhteistyöfoorumiksi. Tavoitteena oli yhdistää yksittäisen kuntatoimijan tietohallintotarpeet ja -resurssit uudella tavalla osaksi kansallista, asiakasomistajien tiiviissä ohjauksessa toimivaa IT-ratkaisujen kehittämis- ja toimitusverkostoa.

Toimintamme perustuu ainutlaatuiseen kunta- ja maakuntaosaamiseen sekä omistaja-asiakkaidemme toimintalähtöisten ICT-tarpeiden ymmärtämiseen. Tarjoamme laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja asiakkaidemme sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Tieran tarina

Nimi Tiera esiintyy suomalaisessa tarustossa, muun muassa Kalevalassa, jossa Tiera on Lemminkäisen uskollinen taistelutoveri ja taidokas keihäänkäyttäjä. Nimi kuvaakin yhtiön roolia omistaja-asiakkaiden keskeisenä kumppanina sekä ICT-palveluiden kehittäjänä.

Meistä on kasvanut kahdeksassa vuodessa kuntakentän vaikuttava tekijä. Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Omistajillemme tuottamat toiminnan tehostumisen vaikuttavuushyödyt ja suorat ICT-kustannussäästöt ovat 265 miljoonaa euroa vuoden 2018 volyymeilla.

 

Tieran strategia ja visio

Tieran toiminta-ajatuksena on muodostaa omistaja-asiakkaiden kesken kansallinen osaamisverkosto, joka tavoittelee prosessien, tietojärjestelmien ja toimintatapojen yhtenäistämistä. Tiera organisoi yhteistoiminnan sekä toimii prosesseja tukevien ICT-ratkaisujen tehokkaana toteuttajana.

Yhtiö tarjoaa yhteentoimivia kunta- ja maakuntayhteisiä ICT-palveluita ja digiratkaisuja, jotka vastaavat eri toimialojen sekä tulevaisuuden kuntaorganisaatioiden tarpeisiin.

Tieran asiakkuuden edellytys on omistajuus.

Tapaamme tehdä töitä ohjaavat vahvasti yhteiset arvomme. Tutustu tarkemmin arvoihimme ja Tieraan työpaikkana täältä.

Omistaja-asiakkaamme ohjaavat toimintaamme

Kuntien Tiera Oy toimii kuntaorganisaatioiden omistuksessa. Omistajina on tällä hetkellä yli 340 kuntatoimijaa, joista suurimpia ovat Espoo, Tampere, Oulu, Turku, Lahti, Kouvola, Pori, Lappeenranta, Hämeenlinna ja Vaasa.

Omistajat ohjaavat Tieran toimintaa yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä Tieran palvelutarjooman kehitystä kuudessa eri ohjausryhmässä.

Osakeyhtiörakenne mahdollistaa kaikille kuntatoimijoille joustavan liittymismahdollisuuden. Osakkeita voivat merkitä kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Kunnat merkitsevät osakkeita yhden kymmentä asukasta kohden ja kuntaomisteisille osakeyhtiöille on omat merkintäehdot. Osakkeiden merkintähinta on 2€/osake. Lisätietoja omistajuudesta ja omistajaksi liittymisestä Talous- ja henkilöstöjohtaja Arto Vainiomäeltä.

Omistajuus mahdollistaa suorahankinnat Tieralta

Tiera toimii omistajiensa sidos- ja yhteishankintayksikkönä. Tiera järjestää inhouse-palvelua vain omistajilleen, jolloin omistaja-asiakkaiden ei tarvitse kilpailuttaa yhtiöltä hankittavia palveluita. Tieran asiakkaat hyötyvät omistajien yhteisestä ostovoimasta ja yhteisen kokonaisnäkemyksen ohjaamasta kehitystyöstä.

 

Tieran omistajaksi

Olemme yli 340 kuntaorganisaation omistama yritys. Inhouse-toimintamallimme mahdollistaa suorahankinnat Tieralta. Omistaja-asiakkaamme hyötyvät sekä yhteisestä ostovoimasta että kehitystyöstä.

Tieralle töihin

Tiera on kuntien omistama, henkilökunnan muovaama ja asiakkaan parasta ajatteleva työpaikka. Etsimme jatkuvasti joukkoomme uusia tieralaisia, joille pyrimme tarjoamaan työtehtäviä, joissa pystyy kehittymään ja erikoistumaan määrätietoisesti.

Tilaa uutiskirje