kesäkuu 2024

Turun esimerkki innostaa kuntia tukemaan lasten ja nuorten liikuntaharrastamista 

Turun päätös hankkia Tieralta digitaalinen järjestelmä kannustaa muitakin kuntia panostamaan lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Tiera kehittää Turun kaupungille digitaalisen järjestelmän, jonka avulla 7–19-vuotiaat turkulaiset voivat suorittaa harrastustoiminnan maksun kortin piirissä olevalle harrastustoimijalle. Turku toimii edelläkävijänä: kaupunki ottaa käyttöön ensimmäisenä Suomessa kuntalaisille suoraan kohdistettavan liikuntaharrastamisen taloudellisen tuen. Vuosittainen Boostii-etu käytetään lasten ja nuorten ohjatun liikuntaharrastamisen kustannuksiin. 

Uusi tukimalli ja digitaalinen järjestelmä on herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnissa. 

“Olemme esitelleet järjestelmää muutamissa kunnissa ja se on herättänyt suurta mielenkiintoa. Järjestelmän tavoitteet vastaavat hyvin kuntakentän tavoitteita: lisätä lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia”, ratkaisupäällikkö Jani Grönberg Tieralta sanoo. 

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOPn päälle rakennettava digitaalinen järjestelmä tarjoaa Turun kaupungille keskitetyn ratkaisun, jonka kautta Turun kaupunki, Boostii-edun saava lapsi tai nuori ja harrastustoimintaa järjestävä toimija voidaan yhdistää samaan järjestelmään. Edun voi käyttää turkulaisessa urheiluseurassa tai yhdistyksessä järjestettävään ohjatun liikuntaharrastuksen kausimaksuihin. Ensimmäisenä käyttövuonna 2025 edun arvo on turkulaisille lapsille ja nuorille 160–260 euroa käyttäjän iän perusteella. Vuodesta 2027 eteenpäin tukisummat ovat suurempia. 

Järjestelmää kehitetään yhdessä loppukäyttäjien kanssa 

Digitaalisen järjestelmän kehitystyössä hyödynnetään palvelumuotoilua, jotta siitä tulee varmasti helppokäyttöinen, toimiva ja loppukäyttäjiä kiinnostava. 

“Meillä on ollut muun muassa työpajoja, joissa vanhemmat ovat saaneet kokeilla järjestelmän pilottiversiota. Olemme saaneet arvokkaita käytännön vinkkejä, miten kehittää kortin omaisuuksia entistäkin toiminnallisemmaksi”, Grönberg sanoo. 

Kun järjestelmän avulla maksaa liikuntaharrastuksen maksuja, järjestelmä esimerkiksi muistaa edelliset maksukerrat. Niinpä mitä enemmän korttia käyttää, sitä vähemmän siihen tarvitsee syöttää tietoja. 

“Hienoa Turun mallissa on myös se, että ne toimijat, jotka hyväksytään avustamisen piiriin, sitoutuvat myös kehittämään lasten ja nuorten parissa toimivien ohjaajien ja valmentajien osaamista. Näin toiminta on varmasti laadukasta. Muiden järjestelmän käyttöönottavien kuntien onkin halutessaan helppo monistaa kortin käyttöä myös tältä osin”, Grönberg sanoo. 

Valmis ratkaisu on helppo ottaa käyttöön  

Tieran digitaalinen järjestelmä otetaan Turussa käyttöön vuoden 2025 alussa. Muut kunnat saavatkin valmiin ratkaisun, jonka käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta. Järjestelmä räätälöidään kunnan tai organisaation tarpeita vastaavaksi. Esimerkiksi ulkoasu muokataan kunkin kunnan visuaalisen ilmeen mukaiseksi. 

“Lisäksi järjestelmä on jo valmiiksi kilpailutettu. Jos kunnalla on jo PSOP käytössä, Turun Boostii-etuun liittyvät toiminnallisuudet ovat myös käytettävissä osana PSOP-järjestelmää”, Grönberg sanoo. 

Tulevaisuudessa järjestelmällä on potentiaalisia käyttökohteita myös esimerkiksi ikäihmisten liikunnan tukemiseen. 

Turun kaupungin uuden tukimallin tavoitteina on lisätä lasten ja nuorten liikkumista, luoda lapsille ja nuorille entistä tasavertaisemmat mahdollisuudet aloittaa liikunnan harrastaminen sekä edistää liikuntaharrastamisen jatkuvuutta.  

“Digitaalinen järjestelmä tuo harrastusmahdollisuudet paremmin lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ulottuville. Tämä on tärkeää, koska liikuntaharrastaminen tutkitusti tukee lasten ja nuorten hyvinvointia”, Grönberg sanoo. 

Lisätietoja: 

Jani Grönberg, Ratkaisupäällikkö, Hyvinvointipalvelut, Kuntien Tiera Oy, 040 747 5739, jani.gronberg@tiera.fi