Tiera PSOP tukena Kainuun hyvinvointialueen arjessa

Kainuun hyvinvointialue tasapainottaa resurssipulaa ostopalveluilla. Helppokäyttöinen Tiera PSOP sujuvoittaa arkea niin palvelun ostajan, tarjoajan kuin käyttäjänkin näkökulmasta. 

Kainuun hyvinvointialueella Tiera PSOP on aktiivisesti käytössä ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä suun terveydenhuollossa. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Tiera PSOP oli jo entuudestaan tuttu järjestelmä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ajoilta. Järjestelmän siirto hyvinvointialueen organisaatioon sujui hyvin.  

Hyvinvointialueen runsaan 70 000 asukkaan alueella palveluseteleitä käyttää säännöllisesti noin 2 500 henkeä. Määrä on kasvussa uusien palveluiden tullessa Tiera PSOPin piiriin.   

“Tiera PSOP -järjestelmä on meille tärkeä, koska sujuvasti käytettävien palvelusetelipalveluiden avulla lisäämme asiakkaan valinnanvapautta. Lisäksi pystymme tarjoamaan palveluita joustavasti tarpeen mukaan”, kertoo Noora Riikola, Kainuun hyvinvointialueen vs. johtava hammaslääkäri. 

Siirtymä uuteen organisaatioon Tiera Pääkäyttäjäpalvelun tuella 

“Tiera PSOP oli järjestelmänä tuttu niin asiakkaille kuin käyttäjillekin mutta organisaatiomuutoksen toteuttamiseksi tarvitsimme Tieran Pääkäyttäjäpalvelua. Muutoksessa piti muun muassa  informoida asiakkaita ja palveluntuottajia. Eniten iloa oli Tieran reippaasta projektipäälliköstä ja pääkäyttäjästä. Heidän avullaan palvelu saatiin käyttöön sujuvasti ja aikataulussa”, kertoo Mari Niskanen, Kainuun hyvinvointialueen tietohallintopalvelujen projektipäällikkö.  

Kokonaisuutena siirtymä sujui jouhevasti. 

“Kun pohjatyöt on kerran tehty, jatkossa Tiera PSOPin käyttö on helppoa ja sujuvaa kaikille osapuolille”, sanoo Aija-Sisko Hakkarainen, ikäihmisten palveluiden palvelusihteeri. 

Sekä Hakkarainen että Niskanen ovat mukana Tiera PSOPin kehittämisryhmässä. Se antaa Tiera PSOPia käyttäville mahdollisuuden osallistua jatkokehitystyöhön ja jakaa parhaita oppeja Tiera PSOPin käyttämisestä. Heidän mielestään tämä on hyvä tapa päästä tuomaan käyttäjäkokemusta kehitystyöhön. 

Uusia palveluita lisätään vähitellen Tiera PSOP -järjestelmään 

Tiera PSOPin käyttöä laajennetaan vähitellen uusiin palveluihin. Viimeksi mukaan lisättiin lääkkeiden annosjakelupalvelu ja suun terveydenhuoltoon lohkeamapalvelu. 

“Nyt asiakas saa palvelusetelin jo aikaa varatessa, eikä lohjenneen hampaan korjausta tarvitse jäädä odottamaan viikoiksi”, Riikola kertoo. 

Erikoissairaanhoito on myös tulossa ostopalveluiden piiriin. Ensimmäisenä mukaan tulevat kaihileikkaukset. 

Kuluvan vuoden aikana järjestelmään lisätään myös ikäihmisten palveluiden puitesopimukset. “Se sujuvoittaa palveluntuottajien laskutusta”, Hakkarainen sanoo. 

Kainuun hyvinvointialueella on noin kolmisenkymmentä palveluntuottajaa Tiera PSOPissa, mutta uusia palveluntuottajia kaivataan. “Esimerkiksi pienissä kunnissa on iso pula kotihoidon palvelun tuottajista”, Hakkarainen pohtii. 

Asiakkaille Tiera PSOP tarjoaa monenlaista apua. Erityisesti ikäihmiset ja heidän puolestaan asioivat omaiset pitävät siitä, että järjestelmästä näkee esimerkiksi, paljonko palvelusaldoa on käyttämättä. Portaalin kautta voi myös vertailla palveluntuottajia ja tarkastella saatuja päätöksiä.  

Lue myös Tiera PSOPin käyttöönotosta Kainuun sotessa

Kuva: Kainuun hyvinvointialue