Digikonsultointi

Digitalisoinnilla sisäistä tehokkuutta ja parempaa palvelukokemusta

Digikonsultointi on arvokas apu kunnan digitalisaation nykytilan tarkasteluun ja kehittämiseen tarkasteluun ja kehittämiseen eri näkökulmista ja tasoilla.

Digitalisaation tilaa ja kehittämistä tarkastellaan sekä palvelukokemuksen että kunnan toiminnan näkökulmasta viiden eri kerroksen kautta. Käymme läpi palvelut, prosessit, järjestelmät/sovellukset, tekniset mahdollistajat ja digiosaamisen.

Digikonsultointia voidaan tehdä joko koko kunnan laajuudella yli kaikkien toimialojen tai kohdentaen vain määrättyyn toimialaan.

Vaiheet ja asiantuntijatyön tuotokset
Vaiheet ja asiantuntijatyon tulokset

Digikonsultointi etenee vaiheittain nykytilan ymmärtämisestä mahdollisuuksien havaitsemiseen ja sen jälkeen digitiekartan rakentamiseen, minkä perusteella digitalisaatiota on helppo lähteä kehittämään palveluiden ja toiminnan tehostamisen näkökulmasta.

Palvelumuotoilullinen kokonaisarkkitehtuurinäkymä
Palvelumuotoilullinen kokonaisarkkitehtuurinakyma

Digikonsultointi pohjaa kaikissa vaiheissa palvelumuotoilulliseen kokonaisarkkitehtuurinäkymään, jonka avulla ensinnäkin ymmärretään missä tilassa asiakkaan mikäkin kuvan osa on ja sen jälkeen kehittämisen yhteydessä pystytään mallintamaan mitä kuvan osaa milloinkin ollaan kehittämässä ja miten se liittyy kaikkeen muuhun.

Digipaja
Digipaja

Digipaja on digikonsultoinnin ensimmäinen vaihe. Se voidaan pitää joko ulkoistusasiakkaille polku Tieraan ”polun” viimeisenä vaiheena, tai digikonsultointiasiakkaille digikonsultoinnin ensimmäisenä vaiheena.

Digipajassa tehdään nykytilan alustavaa kartoitusta, digivision/-tavoitteen määrittelyä kunta/kaupunkistrategiaan perustuen ja ennen kaikkea yli toimialojen menevää keskustelua ja ajatusten herättelyä digitalisaation mahdollisuuksista.

Digipaja synnyttää ennen kaikkea ymmärryksen niin nykytilasta kuin mahdollisuuksista.

Digipajan jälkeen on huomattavasti helpompi lähteä seuraavassa vaiheessa rakentamaan yhdessä tarkempaa kuvausta ja suunnitelmaa siitä, miten nykytilasta päästään määriteltyyn visioon, eli digitiekarttaa.

Output: Ymmärrys digitilasta ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista sekä alustava digivisio

Digitiekarttatyöskentely
digitiekarttatyoskentely

Digitiekarttatyöskentelyllä rakennetaan tarkempi kuvaus ja suunnitelma siitä, miten nykytilasta päästään määriteltyyn visioon. Tämä dokumentoituu digitiekarttaan.

Digitiekartta kuvaa tarvittavat toimenpiteet, joilla tavoitteiden mukaiseen visioon pyritään.
Toimenpiteiden osalta on kuvattu niiden aikataulut, vaikuttavuudet ja riippuvuudet.

Digitiekarttatyön sisältö:

  • Vision ja tavoitteiden määrittely
  • Nykytilan ja kehitysideoiden tunnistaminen
    • Kyselyt ja haastattelut
    • Toimialakohtaiset työpajat
  • Kehitysideoiden täsmennys ja jalostaminen
  • Kehityskohteiden priorisointi
  • Kunnan yhteisen digitiekartan muodostus

Output: Digivisio, Tavoitteet, Digitiekartta ja loppuraportti

Toimeenpano- ja seurantapalvelut
Toimeenpano- ja seurantapalvelut

Digitiekartan valmistuminen ei ole digitalisaatiotyön päätös- vaan nimenomaan käynnistyspiste.

Digitiekartan toimeenpano palvelulla ja toteutuksen ja vaikutusten seuranta palvelulla tuetaan asiakkaan digitiekartalle kuvattujen toimenpiteiden toimeenpanoa ja seurataan toimenpiteiden vaikutusta digitilaan.

Seurantapalvelu on kevyempi nimenomaan toteutuksen ja vaikutusten seurantaan keskittyvä palvelu, jonka avulla asiakas saa kokonaiskuvan siitä, miten digitiekarttaan kuvatut toimenpiteet edistyvät ja mikä on niiden vaikutus kunnan digitilaan.

Seurantapalveluun sisältyy seurantapalaverit digijohtoryhmän kanssa sekä vakiomuotoinen digimittari kysely, jolla seurataan toimenpiteiden vaikutusta.

Toimeenpanopalvelu on CDOaaS palvelu, joka tukee asiakkaan digitiekartan toimeenpanoa. Toimeenpanopalvelu sisältää myös seurantapalvelut

Output: Digitiekarttaan kuvattujen toimenpiteiden suunniteltu toimeenpano ja edistymisen seuranta, sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seuranta.

Digiprojektit
Digitiekarttatyöskentelyn kautta havaittujen ja digitiekarttaan kuvattujen toimenpiteiden toteuttaminen tehdään digiprojekteina, joiden toteuttajasta päättää asiakas.
Projekteissa voidaan hyödyntää Tieran asiantuntijoita tai esim DPS-koreissa olevia toimittajia.
Output: Digitiekartan mukaisesti toteutettuja projekteja. Kuntalaisen palvelukokemuksen kehittyminen ja kunnan toiminnan tehostuminen digiratkaisujen avulla.

Digitiekarttatyöskentelyn kautta havaittujen ja digitiekarttaan kuvattujen toimenpiteiden toteuttaminen tehdään digiprojekteina, joiden toteuttajasta päättää asiakas.

Projekteissa voidaan hyödyntää Tieran asiantuntijoita tai esim DPS-koreissa olevia toimittajia.

Output: Digitiekartan mukaisesti toteutettuja projekteja. Kuntalaisen palvelukokemuksen kehittyminen ja kunnan toiminnan tehostuminen digiratkaisujen avulla.

Digiverkostotyöskentely
digiverkostotyoskentely

Digiverkostosta voimaa yhteisten haasteiden ratkaisemiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Tieran Digiverkostossa kunnat voivat kehittää digiosaamistaan ja kyvykkyyksiä verkostoyhteistyöllä. Jokainen mukaan tuleva kunta saa päättää itse, millä tasolla lähtee mukaan yhteiseen tekemiseen. Verkoston jäsenenä saat oman kehittämisen tueksi runsaasti yhdessä kehitettyjä ja kuntien yhdessä käyttämiä malleja.

Output:

Vertaistuki​ | Keskinäinen sparrailu​ | Ajatusten yhteinen kirkastaminen​ | Yhteisten ratkaisujen löytäminen​ | Prosessien ja toimintamallien ketterä kehittäminen​ | Hiljaisen tiedon jakaminen​ | Oppiminen ja benchmarking (parhaat käytännöt)

Kiinnostuitko?

Juha Aaltonen

Johtava tuotepäällikkö

Jaana Siitari

Johdon asiantuntija

Mikko Rieppo

Johdon asiantuntija

Ajankohtaista

Ronald McDonald Lastentalosäätiössä iloitaan arkea helpottavasta sähköisen asioinnin järjestelmästä

Tiedolla johtamisen verkostotilaisuus

Apua resurssi- ja osaamispulaan kunnille ja hyvinvointialueille

Yhdyskuntatoimialan digiturvaa paremmaksi Kuusamossa ja Järvenpäässä Tieran avulla

Tutustu täydentäviin palveluihin

Asiantuntijaverkosto ikoni

Asiantuntijaverkosto

Monipuolinen valtakunnallinen osaajaverkosto käytössäsi

DigiOne ikoni

DigiOne

Oppimisen uusi ekosysteemi

Tiera City ikoni

Tiera City

Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu

Kyberturva ikoni

Kyberturva

Tietoturvauhkien torjuntaan ja turvallisuuden kehittämiseen

Hallinnon palvelut ikoni

Hallinnon palvelut

Hallinnon digitalisointi

Integraatiopalvelut ikoni

Integraatiopalvelut

Tuotteistetut integraatiot parantavat kuntien tehokkuutta ja tekevät työstä helpompaa