29.5.2024

DigiOne-hankkeen jatkumista tarkastellaan uudelleen

Espoon kaupunginhallitus päätti maanantaina, että Espoo irtautuu DigiOne-yhteishankkeesta mahdollisimman nopeasti. Tampereen kaupunginhallitus 27.5.2024 ja Oulun sivistyslautakunta 28.5.2024 päättivät viranhaltijoiden ehdotuksen mukaisesti selvittää muiden DigiOne-kuntien ja Kuntien Tieran kanssa mahdollisuutta jatkaa hanketta.

Espoon kaupungin erkaantuminen yhteishankkeesta johtaa mahdollisesti siihen, että hanke saatetaan joutua ajamaan alas. Yhteistyösopimuksen mukaisesti DigiOne-kunnilla ja Tieralla on kuuden kuukauden neuvotteluvelvoite etsiä ratkaisua DigiOne-kehitystyön jatkamiseksi. Lähtökohtana neuvotteluille kuitenkin on, että DigiOnen kehitystyötä voitaisiin jatkaa.

”Nyt tavoitteena on ottaa neuvotteluille ja arkkitehtuuriperustan selvittämiselle lisäaikaa, jotta voidaan tehdä mukana olevien kaupunkien kannalta parhaat mahdolliset päätökset”, toteaa DigiOne-ohjausryhmän puheenjohtaja Ilkka Kalo.

Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen palvelualusta. Alustalle on määrä koota kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi. Mukana työssä ovat Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera. Hanketta ovat rahoittaneet kuntien lisäksi Business Finland ja Kuntaliitto. Vantaa on toiminut vetäjänä, koska se sai kehitystyöhön Business Finlandilta 5,4 miljoonan euron avustuksen.

Mittavan ja uudenlaisen DigiOne-tietojärjestelmäkokonaisuuden oli määrä valmistua alun perin vuoden 2023 loppuun mennessä ja maksaa 12 miljoonaa euroa. Sittemmin sekä valmistuminen että kustannusarvio venyivät. Runsaan kolmen vuoden aikana toimintaympäristö on muuttunut paljon.

DigiOnen tavoitteena on kasvaa koulutusalan valtakunnalliseksi digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon myös muut opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voisivat liittyä. Tarkoituksena on kattaa palvelut perusopetukseen ja lukiokoulutukseen.

Lisätietoja:
DigiOne-ohjausryhmän puheenjohtaja Ilkka Kalo
Puh. 040 707 1115
ilkka.kalo@vantaa.fi