DigiOne

Oppimisen uusi ekosysteemi

DigiOne kerää kaikki opetuksen ja kasvatuksen digitaaliset palvelut yhteen paikkaan. DigiOne on yksi yhteinen alusta ja se mahdollistaa integroitavuuden standardoiduilla rajapinnoilla. DigiOnen avulla koulutuksenjärjestäjät hoitavat kaikki opetukseen, kasvatukseen ja koulutuksen hallinnointiin liittyvät asiat sekä niiden viestinnän. Palvelunkehittäjät voivat tuoda opetuksen ja kasvatuksen palveluita osaksi alustan ekosysteemiä.

Olemme mukana seitsemän kunnan kanssa DigiOne-hankkeessa kehittämässä oppimisen uutta ekosysteemiä DigiOnea. Kun hanke päättyy, Tiera ylläpitää ja kehittää edelleen DigiOne-palvelua yhdessä käyttäjäkuntien kanssa.

Miksi DigiOne?

Olennaisinta DigiOnessa on, että se mahdollistaa kokonaisvaltaisen toiminnanmuutoksen ja uuden tavan tarjota opetusta. DigiOnen avulla tieto liikkuu sujuvasti palveluiden välillä ja oppijan mukana oppilaitoksesta toiseen. Näin ajantasaiset tiedot ovat niitä tarvitsevien henkilöiden käytettävissä. DigiOnen avulla voidaan sujuvoittaa monia hallinnollisia tehtäviä, helpottaa opettajien ja huoltajien välistä yhteistyötä ja taata enemmän aikaa oppijoiden kohtaamiseen sekä opetukseen.

Palvelukokonaisuus perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarpeisiin.

Liity DigiOneen

DigiOnesta kiinnostuneet koulutuksenjärjestäjät voivat liittyä polku DigiOneen -ohjelmaan, jossa luodaan yhdessä suunnitelma DigiOnen käyttöönottoon. Ensimmäiseksi DigiOne otetaan käyttöön kehityshankkeessa mukana olevissa kunnissa. Uudet koulutuksenjärjestäjät voivat liittyä DigiOneen heti kehityshankkeen päätyttyä.

Taina Uusi-Illikainen

Liiketoimintapäällikkö, omat ratkaisut – opetus ja kasvatus