Tiera Asiakastarinat

Ulkoistusten kyberturvapalvelut

Varmista häiriötön palveluympäristö.

Kuntien ja kaupunkien digitalisoituessa yhä laajemmin, myös digitaalisten ympäristöjen suojaaminen pitää huomioida yhtenä keskeisenä toimenpiteenä.

Kyberhyökkäyksiä ja kyberrikollisuutta esiintyy yhä enemmän, eikä lähitulevaisuudessa ole nähtävissä käännettä parempaan. Keskeinen tietoturvahaaste on tilannekuvan puute: kaiken toivotaan olevan kunnossa, mutta reaaliaikaista tilannekuvaa oman ICT-ympäristön tietoturvan tilanteesta ei ole saatavilla.

Tietoturvan valvonta- ja havainnointikykyä parantavilla palveluilla saadaan näkyvyyttä ja pystytään vahvistamaan sietokykyä kyberuhkia vastaan.

Ulkoistusten kyberturva

Ulkoistusten kyberturvapalvelu tukee Tieran ulkoistusasiakkaita Tieran koko tietoturvapalvelutarjoaman hyödyntämisessä ja toimii aktiivisesti viranomais- ja kyberturvaorganisaatioiden verkostossa.

Palvelu tukee asiakkaan toiminnan jatkuvuuden varmistamista:

  • Tuottamalla ulkoistetun ICT-ympäristön kyberturvan tilannekuvaraportointia.
  • Toimittamalla julkishallintoon kohdennettua yleistä sähköpostiviestintää tietoturvallisuuteen liittyen, mm. koostettua tietoa huomiota saaneista tietoturvapoikkeamista. (CSIRT-tiedote).
Tiera Virustorjunta

Virustorjuntapalvelu suojaa työasemia, palvelimia ja mobiililaitteita haittaohjelmilta.
Palvelu pohjautuu valittujen päämiesten toimittamiin virustorjuntatuotteisiin ja niiden teknisiin ominaisuuksiin.

Virustorjuntatuotteet on tarkoitettu tunnistamaan, estämään tai tuhoamaan haitalliset tiedostot, koodit tai ohjelmistot sitä käyttävältä laitteelta.

E5 kehittynyt tietoturva

Ulkoistusasiakkaille tarjottava palvelu Microsoftin kehittyneempien tietoturvaratkaisuiden ja -ominaisuuksien hallintaan sekä teknisen tietoturvallisuuden seurantaan ja kehittämiseen.

Asiakas voi valita teknisten kontrollien pohjalta sopivan palvelulaajuuden.

Tutustu myös täydentäviin palveluihin

Tiera Kyberturvapalvelut

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Jyri Lehtonen

Liiketoimintajohtaja, ICT-ulkoistuspalvelut

Tutustu ICT-ulkoistuspalveluihin

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ikoni

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut

Tiera toimii asiakkaidensa luotettuna kumppanina ja tarjoaa monipuolisia ICT-asiantuntijapalveluita toiminnan ja palveluiden kehittämisen tueksi. Tietohallinnon asiantuntijapalvelut auttavat erityisesti kuntien tietohallinto-organisaatioiden työtä tukemalla ja kehittämällä tietohallinnon johtamiseen liittyvissä tarpeissa.

Käyttäjäpalvelut ikoni

Käyttäjäpalvelut

Työympäristöt digitalisoituvat vauhdilla. Samaan aikaan myös paikkariippumaton työ yleistyy, ja työtä tehdään digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. ICT-tukipalveluiden rooli kasvaa, kun työntekijöiden on pystyttävä hyödyntämään työvälineitä mahdollisimman tehokkaasti.

Ulkoistusten kyberturvapalvelut ikoni

Ulkoistusten kyberturvapalvelut

Kyberuhkien todennäköisyys on kasvanut merkittävästi ja hyökkäysten seuraukset voivat aiheuttaa merkittäviä ja pitkäkestoisia häiriöitä sekä taloudellisia menetyksiä. Kyberturvapalvelukokonaisuus on suunniteltu auttamaan ICT-ulkoistuspalveluasiakkaiden palveluympäristöön kohdistuvien kyberuhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä.

Hybridi-infra palvelut ikoni

Hybridi-infra palvelut

Asiakkaidemme toimintaympäristöjen digitalisoituessa myös tarve erilaisille hybridi-infran palveluille kasvaa. Tiera toimii asiakkaidensa kumppanina, joka huolehtii ICT-infran ylläpidosta, vianhallinnasta, valvonnasta ja muutostarpeista.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset

Tieran Hybridi-infra auttaa ICT-ympäristön modernisaatiossa

Hämeenlinnan ja Tieran ICT-kumppanuus päivittyy ja vahvistuu

Riihimäen kaupunki vahvistaa ICT-kumppanuuttaan Tieran kanssa

Kuntien Tiera Oy tuottaa jatkossa Naantalin kaupungin ICT-palveluita

Vapauta aikasi vaikuttavuustyöhön

Katso videolta miten Polku Tieraan -ratkaisuesityksen kautta Tieran ulkoistusasiakkaiksi siirtyneet kunnat voivat nyt keskittyä paremmin oman toimintansa ja palveluidensa kehittämiseen