kesäkuu 2024

Tierassa pääsee uusimman tiedon äärelle

Henkilöstön jatkuva kouluttautuminen pitää motivaatioita yllä ja siitä hyötyy myös asiakas.

Tieralla kannustetaan kouluttautumaan monipuolisesti positiosta riippumatta. Uudet taidot kehittävät osaamista ja mahdollistavat myös uudenlaisia urapolkuja. Virallisempien kouluttautumistapojen kuten sertifikaattien suorittamisen lisäksi käytössä on myös matalan kynnyksen vertaisoppimista.

“Meillä on kahdentyyppistä kouluttautumista. On kaikille avointa, itse järjestämäämme koulutusta. Lisäksi teemme koulutusyhteistyötä Eduhousen kanssa, joka tarjoaa monipuolisesti osaamista kehittäviä, hyvinkin spesifejä koulutuksia. Heidän kursseille ja koulutuksiin pääsee hyvin matalalla kynnyksellä, vaikka koulutus ei suoraan koskisikaan juuri omia tehtäviä”, Tieran HR-johtaja Teemu Immonen sanoo.

Tieran omia koulutuksia järjestetään vuositasolla kymmeniä. “Meillä oli esimerkiksi vuonna 2023 yli 30 erilaista perehdytyssessioita.”

Tieralla merkittävässä osassa ovat Microsoftin ja Googlen teknologioiden käyttöön perehdyttävät kurssit ja sertifikaatit. Ala kehittyy jatkuvasti, joten uuden opiskeleminen on työntekijöille itsestäänselvyys.

Tieran palvelut rakentuvat pitkälti Microsoftin ja Googlen teknologioihin ja molemmilla taloilla on kattavat opintopolut. Suorittamalla heidän koulutuksiaan ja sertifikaatteja pysyy ajan tasalla viimeisimmästä tiedosta ja parhaista käytänteistä.

“Meillä on myös mahdollisuus opiskella partner-statuksella Microsoftin ja Googlen portaalien kautta heidän englanninkielisiä koulutuksiaan. Kehittämällä omaa osaamista ja pitämällä huoli viimeisimmästä tiedosta, pystymme myös kertomaan parhaista käytännöistä asiakkaillemme ja opastamaan heitä”, Tieran kehitysjohtaja Petri Pekkala sanoo.

Ajan tasalla pysyminen ei Tierassa ole koulutuksista kiinni, ja tieralaiset ovat todella ahkeria kouluttautujia.

“Jokaisen kanssa käydään vähintäänkin vuosittain kehityskeskustelussa – tai tieralaisittain onnistumiskeskusteluissa – läpi heidän henkilökohtainen opintopolkunsa. Mitä osaamista työntekijä itse tuntee tarvitsevansa lisää, tai mihin suuntaan hän kenties haluaisi muovata uraansa? Esihenkilön kanssa sovitaan seuraavan vuoden koulutuksista ja tähän palataan tarvittaessa pitkin vuotta. Koulutukset ja sertifikaatit ovat hieno rivi lisää myös ansioluetteloon”, Immonen sanoo.

Projektin kautta uusia oppeja ja rooleja

Koulutusten ja kurssien lisäksi Tierassa pääsee oppimaan myös uusissa projekteissa. Ennen projektien käynnistämistä käydään esihenkilöiden ja eri ryhmien vetäjien kanssa läpi tarvittavat osaajat.

“Projekteihin otetaan myös sellaisia ihmisiä, jotka ovat kertoneet haluavansa laajentaa osaamistaan ja muuttaa työrooliaan. Tätä kautta on mahdollista siirtyä uudenlaisiin tehtäviin talon sisällä. Samalla projekteihin saadaan mahdollisesti myös toisenlaisesta näkökulmasta asioita katsovia ihmisiä. Parhaimmillaan se rikastuttaa tekemistä”, Pekkala sanoo.

Tierassa on hyödynnetty aktiivisesti myös oppisopimuskoulutusta, joka on ollut toimiva ja käytetty reitti uusiin tehtäviin haluaville.

“Oppisopimuskoulutus tuo teoreettista pohjaa. Esimerkiksi it-alan osaaja voi saada vaikkapa johtamiskoulutusta ja pätevöityä esihenkilöksi”, Immonen kertoo.

Niksivartissa ja Niksinurkassa jaetaan hyviä käytäntöjä ja kysytään neuvoa

Tierassa kannustetaan myös matalan kynnyksen oppimiseen ja tiedon jakamiseen.

“Niksivartissa johonkin asiaan, kuten vaikkapa tekoälyn käytön tai Teamsin käytön oivalluksen saanut voi kertoa muille kikka kutosensa. Niksinurkassa puolestaan voi kysyä muilta, jos tarvitsee apua jossain asiassa. Tyhmiä kysymyksiähän ei oikeasti ole olemassakaan, ja tällaiset vapaaehtoiset, matalan kynnyksen tilaisuudet hälventävät kysymisen kynnystä”, Immonen sanoo.

Onko Tierassa sitten pakollisia koulutuksia? “Perehdytykset ja talon käytäntöjen osaaminen on tietenkin olennaista. Varsinaiset pakolliset koulutukset liittyvät tietoturvaan ja tietosuojaan. Näihin aihepiireihin liittyvä osaaminen pidetään aina viimeisen päälle ajantasaisena”, Immonen sanoo.