Naantalin integraatiokartoitus loi hyvän tietopohjan tulevalle kehitystyölle

Naantalin integraatiokartoitus selvensi integraatioiden nykytilan, auttoi päätöksenteossa integraatioiden toteuttamisen mallista ja käynnisti Väestötietojärjestelmään liittyvän integraation uudistamisen. 

Naantalin tietohallintopäällikkö Juha Riekkisellä oli haaste. Kaupungissa ei enää tarkkaan tiedetty tietojärjestelmien ja niiden integraatioiden nykytilaa. Dokumentaatiokin oli päässyt jo osin vanhentumaan. Ilman hyvää tietopohjaa kaupungin IT:n kokonaisarkkitehtuuria olisi vaikeampi kehittää. 

“Siksi lähdimme Tieran kanssa kartoittamaan, millaisia tietojärjestelmiä kaupungilla on, miten ne ovat kytkeytyneet toisiinsa, mitkä integraatiot ovat olennaisia ja mitkä toisarvoisia sekä mitä integraatiopotentiaalia voisi löytyä”, Aaltonen kertoo. 

Riekkinen kiittelee Tieran asiantuntevaa tapaa tehdä integraatiokartoitusta yhdessä kaupungin kanssa. Integraatiokartoitus tehtiin syksyn 2023 aikana. 

“Työskentely oli sprinttimäinen. Lyhyitä tehokkaita työpajoja, joissa vietiin kartoitusta eteenpäin askel kerrallaan Tieran asiantuntijan oivalluttavasti johdattamana. Yhteistyö sujui todella hyvin. Kaikki tapahtui sovitulla tavalla ja tilanteen mukaan tehtiin kartoitukseen muutoksia, kun viisaus lisääntyi”, Riekkinen kertoo. 

Integraatiokartoituksen lopputulos visualisoitiin tähtikartan muotoon. Siinä kuvataan tietojärjestelmät ja niiden väliset integraatiot kaupungin sisällä, kaupungin ja kumppanien tietojärjestelmien väliset integraatiot sekä integraatiot valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. 

“Tähtikartta on erittäin havainnollinen esitystapa ja muodostaa hyvä pohjan kehitystyölle”, Riekkinen sanoo. 

Naantalissa saatiin konkreettisia tuloksia nykytilan ymmärryksen lisäksi

Naantalin integraatiokartoitus osoittautui hyödylliseksi ja toi myös konkreettisia tuloksia nykytilan ymmärryksen lisäksi. 

“Naantalilla on laaja kirjo tietojärjestelmiä. Niitä löytyi laskentatavasta riippuen 100–200 ja niiden väliset integraatiot lisäksi. Nyt kun tiedämme pienimmätkin tietojärjestelmät ja niiden integraatiot, pystymme paremmin kontrolloimaan niiden tietoturvaa ja tietosuojaa”, Riekkinen kertoo.  

Nykytilan selkeytys ja tieto olemassa olevista integraatioista auttoi päättämään, millä mallilla kaupungin integraatioita kehitetään tulevaisuudessa. 

“Maanrakennuksen alueella käytämme jo Tieran integraatioalustaa ja se on hyvä olla olemassa integraatiopalvelukokonaisuuksien hankkimiseen. Sen lisäksi tarvitsemme kaupungille myös oman kevyen integraatioalustan, jonka päälle voimme itse toteuttaa kevyet integraatiot”, Riekkinen sanoo. 

Yksi konkreettinen lopputulos kartoituksesta oli tunnistettu tarve uudistaa Väestötietojärjestelmään liittyvät integraatiot.  

“Vanha tapa toteuttaa VTJ:n integraatiot ei enää ollut relevantti, emmekä hyödyntäneet VTJ:n mahdollisuuksia täysimääräisesti. Siksi aloitimme heti VTJ-integraatioiden uudistuksen, jotta kaupungin väestötieto saadaan oikeisiin kohteisiin oikealla tavalla. Tämä työ on nyt menossa”, Riekkinen kertoo. 

Integraatiokartoituksen monipuoliset hyödyt 

Jos kuntaorganisaatioissa ei ole tehty integraatiokartoitusta, se kannattaa tehdä. Integraatiokartoituksen hyödyt liittyvät kuntaorganisaation kokonaisprosessien tehokkuuden lisäämiseen, palveluiden parantamiseen, kustannussäästöihin ja tiedonkulun tehostamiseen.  

Integraatiokartoituksen avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa päällekkäisyyksiä ja puutteita nykyisissä tietojärjestelmissä ja niiden integraatioissa, mikä mahdollistaa prosessien virtaviivaistamisen ja automatisoinnin. Tämä vähentää manuaalista työtä ja mahdollistaa resurssien kohdentamisen tehokkaammin. 

Integraatiokartoitus voi lisäksi paljastaa uusia mahdollisuuksia digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja innovaatioihin. Kun järjestelmät toimivat yhteensopivasti, on helpompi ottaa käyttöön uusia teknologioita ja palvelumalleja. 

Integraatiokartoituksen avulla kunnat ja kaupungit voivat suunnitella tietojärjestelmien kehittämistä pitkäjänteisesti ja strategisesti, varmistaen, että teknologia tukee parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita ja palveluiden kehittämistä. 

Kiinnostuitko? Kysy lisää Tieran integraatiokartoituksen palveluista: 
Juha Aaltonen, Liiketoimintapäällikkö – Digiratkaisut – Asiantuntija- ja integraatiopalvelut 
044 493 7846 – juha.aaltonen@tiera.fi