toukokuu 2024

Asianhallinnan asiakas saa aina enemmän kuin vain järjestelmän

Tiera Asianhallinta -palvelun asiakkaat saavat paljon enemmän kuin vain yhden järjestelmän. Palvelun asiakkaat voivat kehittää palvelua, verkostoitua samankaltaisten organisaatioiden kanssa sekä sparrata ja oppia toisiltaan.

Sähköinen asianhallinta on kunnille, kaupungeille, hyvinvointialueille ja kuntayhtymille välttämätön hallinnon ja päätöksenteon digitalisaation mahdollistava kattava toiminnanohjauksen järjestelmä. Tiera Asianhallinta vähentää merkittävästi tiedon käsittelyyn kuluvaa aikaa. Se tehostaa hallinnon ja päätöksenteon prosesseja ja toimintaa sekä mahdollistaa tehokkaan etätyön.

“Tieran vahvuus sähköisessä asianhallinnassa on laaja monipuolinen ja aktiivinen asiakaskunta, joka toimii kehitysyhteisönä. Asiakkainamme on niin isoja kaupunkeja, pieniä kuntia, hyvinvointialueita, koulutuskuntayhtymiä kuin yksi maakuntaliittokin. Niillä on erilaisia tarpeita, joista voi ottaa oppia, miten tiedonhallinnan digitalisoinnista saa kaiken irti”, kertoo Tieran ratkaisupäällikkö Mikael Lindqvist.

Tieran valmiiksi kilpailuttamaa ja Fujitsun toteuttamaa asianhallinta-palvelua kehitetään asiakkaiden yhteisessä kehitysryhmässä, johon kaikki palvelun käyttäjät ovat tervetulleita osallistumaan. Yhteisellä kehittämisellä varmistetaan, että palvelu pysyy ajan tasalla niin uusien tarpeiden kuin muuttuvan lainsäädännönkin kannalta.

“Tieran kehitysryhmässä ja foorumeissa asiakkaamme verkostoituvat, löytävät samankaltaisia organisaatioita ja voivat oppia toisiltaan. Yhteinen verkostoituminen ja toisten sparraaminen mahdollistaa, että asiakkaidemme toiminnan digitalisoituminen etenee tehokkaasti”, Lindqvist sanoo.

Aktiivisesti kehittyvä palvelu

Tiera Asianhallinta -palvelu onkin jatkuvasti kehittyvä palvelu. Siitä julkaistaan uusia versiopäivityksiä neljästi vuodessa. Koska palvelu on valmiiksi kilpailutettu, Tieran omistaja-asiakkaiden on helppo tulla sen käyttäjiksi ilman aikaa vievää ja työlästä kilpailutusta.

Tiera Asianhallinta on mahdollista ottaa tarvittaessa käyttöön hyvinkin nopeasti.

“Toimituksen aikataulut suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, ja tarvittaessa pystymme nopeisiin toimituksiin”, Lindqvist sanoo.

Tieran kilpailuttamana kumppanina toimii Fujitsu Finland Oy, joka vastaa Tiera Asianhallinnan sovelluspalveluiden toimittamisesta.

“Fujitsu kehittää ja ylläpitää palvelua erinomaisena kumppanina aktiivisesti. Olen iloinen Fujitsun kyvystä reagoida nopeasti erilaisiin muutostarpeisiin, Lindqvist iloitsee.

“Uskallan sanoa, että meillä on kuntatoimijoille markkinoiden paras ja kattavin palvelu, joka ei kalpene millään tavalla kilpailijoiden rinnalla”, Lindqvist painottaa.

Sähköinen arkistointi integroituu helposti

Tiera Sähköinen arkisto -palvelu (SARKK) on saumattomasti ja helposti integroitavissa oleva palvelu toisiin järjestelmiin. Palvelussa on laajasti kokemusta integraatioiden toteutuksesta talous- ja henkilöstöhallinnan, opetustoimen-, varhaiskasvatuksen ja rakentamisen tietojärjestelmiin.

Arkisto ratkaisuna osoittaa hyötynsä siinä, että sinne voidaan tuoda eri toimialojen tietoa yhteen sijaintiin. Ja kun arkistointi on huomioitu osana kokonaisprosessia, niin vanhenevien järjestelmien alasajot saadaan tehtyä näiden elinkaaren loppuessa eikä ylläpitoa tarvitse jatkaa rinnalla.

Fujitsu toimii Tieran kilpailuttamana kumppanina myös Sähköinen arkistointi -palvelussa. Pilvipalveluna se on nopea ottaa käyttöön ja skaalautuu helposti erikokoisten organisaatioiden tarpeisiin.

Asianhallinta, sähköinen arkistointi ja asiointi (Tiera Aula) muodostavat Tieran palveluissa integroidun hallinnon palveluiden kokonaisuuden, jota täydentävät Tieran asiantuntijapalvelut.

“Kun asianhallinta, arkisto ja asiointi muodostavat Tieralla integroidun palvelukokonaisuuden, asiakas voi luottaa näiden saumattomaan yhteistoimintaan”, Lindqvist sanoo.

“Asiantuntijamme tukevat asiakkaitamme muun muassa asianhallinnan prosessien mallintamisessa, tiedonohjaussuunnitelmien laadinnassa sekä tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteissa”, Lindqvist kertoo.

Kiinnostuitko tiedonhallinnan digitalisoinnista? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää.