Tiera Elli – etäpalvelut

Mahdollistaa kotiin tarjottavien palveluiden laajan saatavuuden

Tiera Elli on kotiin tarjottavien palveluiden kokonaisvaltaista toiminnan suunnittelua helpottava palvelukokonaisuus. Se on helppokäyttöinen ja toimintaa tukeva SaaS-palveluna toimitettava järjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa etäpalveluiden järjestämisen. Etäpalvelua voidaan käyttää useissa palveluissa, joissa henkilökohtainen tapaaminen ei ole välttämätöntä. Sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Etäpalvelut vastaa palveluntarpeiden ja -rakenteiden muutokseen

Tiera Ellin avulla kuntaorganisaatioiden ja hyvinvointialueiden on mahdollista kehittää omia etänä tuotettavia palveluita. Tiera Elli mahdollistaa yhdellä alustalla olevat:

 • videovälitteiset asiakaspalvelutilanteet
 • chat-palvelut
 • suojatut keskustelut
 • ammattilaisten välisten etäkonsultaatioiden ja etähoivan palveluiden tuottamisen

Palvelu vastaa julkisen sektorin tarpeeseen järjestää kuntalaisille asiakaspalvelua verkkoyhteydellä. Palvelumalleja on mahdollista myös kehittää kokoavan alustan päälle.

Palveluun kuuluvat kokonaisuudet

 • Etäyhteys
  • Videovastaanotto (ajanvarauksella toimiva etäasiointi)
  • Chat-vastaanotto (asiakasneuvonta ja ohjaus)
 • Etäkonsultaatio (Mahdollistaa taustapäivystysmallin rakentamisen ammattilaisten välisiin etäkonsultaatioihin)
 • Etähoiva (yhdistää palveluntuottajat, loppukäyttäjät ja heidän omaisensa)
 • Hyvinvointi- ja turvaranneke
 • Etädiagnostiikka (mahdollistaa potilaan tutkimisen etävastaanotolla)
 • Ammattilaisen näkymä (yhdistää kotona olevien laitteiden tuottaman tiedon selkeästi visualisoituna yhteen näkymään)

Hyvinvointi- ja turvalaite sekä etädiagnostiikkalaitteet sisältyvät Tiera Elli -palveluun. Muilta osin loppukäyttäjän laitehallintaratkaisut ovat hankittavissa Tiera Verkkokaupasta. Etäpalvelualustan tehtävänä on luoda ympäristö, jossa eri asiakkaille mahdollistetaan asiakaskohtaiset toteutukset ja yhtenäinen ylläpitomalli.

Järjestelmäkokonaisuus tukee etävastaanoton ja etäkonsultaation, etähoivan, etädiagnostiikan sekä hyvinvointiedon- ja -turvan tarpeita moduulipohjaisesti. Etäpalvelualusta on kehitetty modulaariseksi ratkaisuksi, jolloin eri moduuleja voidaan aktivoida käyttöön tarpeen mukaisesti. Asiakasryhmille on tarjolla erityyppisiä palvelukanavia ja käyttöliittymiä riippuen palvelutarpeesta.

Kokonaisratkaisu hyvinvointialueille

Tiera Ellin avulla tarjotaan etäyhteydellä palveluita kotiin ja tuetaan turvallista kotona asumista. Ratkaisun eri osa-alueet tuottavat ammattilaiselle selkeän kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta, ja ammattilainen näkee käyttöliittymästään reaaliaikaista tietoa asiakkaasta, kuten palvelun hyvinvointi- ja turvalaiteen tuottamaa tietoa, joka kertoo asiakkaan aktiivisuudesta. Etäpalvelun avulla on mahdollista esimerkiksi tehdä asiakaskäyntejä ja valvoa lääkehoidon toteutumista videon välityksellä. Lisäksi ammattilaisen näkymän kautta ratkaisun avulla pystytään seuraamaan poikkeamia laitteen tuottamassa tiedossa ja ohjaamaan hälytyksiä esimerkiksi automaattisesti muihin tietojärjestelmiin.


Tiera Ellin turva- ja hyvinvointiranneke tukee asiakkaan turvallista kotona asumista. Kotona asuvalla asiakkaalla on mahdollisuus hälyttää apua turvalaitteen välityksellä, ja laite voi välittää tietoa asiakkaan aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista hoitavalle ammattilaiselle. Omaisella on myös mahdollisuus osallistua omaisen hyvinvoinnin tukemiseen ja seurata hänen arkeaan etänä. Järjestelmä mahdollistaa ammattilaisten väliset yhteydet esimerkiksi ammattilaisten välisessä konsultaatiossa.

Parempaa etäasiointia kunnille

Kuntapalveluiden uudistuksen menestys perustuu siihen, kuinka hyvin yksittäinen kunta pystyy ennakoimaan ja tunnistamaan asukkaiden palvelutarpeita ja kehittämään palveluita kokonaisuuksina yhdessä sidosryhmien kanssa. Kunnan tulee pystyä vastaamaan ennakoivasti kuntalaisen tai asiakkaan palvelutarpeeseen. TE-palveluiden tuottamisvastuun siirtyessä kunnille vuonna 2024 muutos tuo mukanaan mahdollisuuden valjastaa etäpalvelut käyttöön, jotta TE- palvelut ovat kaikkien kuntalaisten saavutettavissa.

Tiera Elliä voidaan hyödyntää erilaisissa neuvonta- ja ohjauspalveluissa, kuten työllisyyspalveluissa tai tulkkauspalveluissa. Palvelun tuottajan tai palvelupisteen sijainnin merkittävyys vähenee palvelun avulla. Etäyhteyden ottamisen jälkeen asiantuntija ja asiakas kuulevat ja näkevät toisensa videoyhteyden avulla.

Yhteyden aikana asiakasta voidaan ohjata ja keskustella asiakkaan asiasta, näyttää tarvittavia asiakirjoja, kuten lomakkeita tai näyttää tarvittavia tietoja esimerkiksi websivuilta. Etäpalvelussa kuntalainen asioi kotoa käsin. Hän saa verkkoyhteyden avulla yhteyden haluamaansa palveluun sovittuna palveluaikana.   

Haluatko kuulla lisää?

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut

Tutustu hyvinvointipalveluiden asiakastarinoihin

PSOP mahdollistaa asiakkaan valinnanvapauden Oulussa

  Sisältöä ei voida näyttää. Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli…

Tiera Mobiili Kotihoito on parantanut Tampereella asiakaspalvelua ja työtyytyväisyyttä

Tampere on järjestänyt ikäihmisten kotihoidon Tiera Mobiili Kotihoito -palvelun avulla entistä sujuvammaksi. Samalla on kehitetty…

Oulun kaupungin kotihoitopalveluihin sujuvuutta Tieran Sähköisen ovenavauksen avulla

Sähköinen ovenavaus on kuntien ja kaupunkien käyttöön räätälöity lukitusjärjestelmä. Vuonna 2018 Oulun kaupunki investoi avaimettomaan…

Sähköinen ovenavaus lisää kotihoidon turvallisuutta ja toiminnan joustavuutta

Kotkan kaupungin kotihoito otti käyttöönsä Tieran Sähköinen ovenavaus -palvelun kesällä 2017. Kaupungin kotihoito käyttää sähköistä…

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP vähensi työmäärää ja paransi palvelua Kainuun sotessa

Kainuun sotessa ostopalvelujen järjestämisen sujuvuutta on lisännyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOPin käyttöönotto. Hyväksi koetun PSOPin…

Essote loi yhtenäisen kotihoidon toimintamallin Mobiili kotihoidolla

Essote yhdisti Etelä-Savon kotihoitojärjestelmät ja otti käyttöön yhteisen toimintamallin hyödyntäen Tieran Mobiili kotihoito -palvelua.