Tieran ICT-palvelukeskus lisää Jyväskylän vetovoimaa ja vauhdittaa toimialojen digikehitystä

Tieran ICT-palvelukeskus vapauttaa Jyväskylässä resursseja kaupungin eri toimialojen kehittämiseen. Samalla se tarjoaa alueen IT-alan tekijöille töitä ja harjoittelupaikkoja. 

Jyväskylä ulkoistaa perustietotekniikan ICT-palvelunsa Tieralle. Samalla syntyy Suomen keskipisteeseen uusi ICT-palvelukeskus, joka paitsi hoitaa Jyväskylän tärkeät IT-peruspalvelut myös lisää kaupungin elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. 

Jyväskylässä on pohdittu ICT:n peruspalveluiden ulkoistusta jo viime vuosikymmeneltä lähtien. Sopiva rako ulkoistamiselle löytyi, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut oli siirretty hyvinvointialueille, eikä työllisyyspalveluiden siirto kunnille ollut vielä käynnistynyt. 

“Halusimme ratkaisun, jossa ammattitaitoisten ja kokeneiden IT-työntekijöidemme osaamista hyödynnettäisiin mutta samalla saisimme leveämmät hartiat vastata jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön ja yhä vaativamman IT-kehityksen tarpeisiin. Kun esimerkiksi tietoturva on ison toimijan hoidossa, henkilömuutokset eivät vaaranna jatkuvuutta”, sanoo Vesa Voutilainen, Jyväskylän talousjohtaja. 

Uuteen ICT-palvelukeskukseen siirtyi Tieran työntekijöiksi 18 kaupungin IT-osaajaa. Loput jäivät kaupungin palvelukseen palvelunhallintaan ja kehitystehtäviin sekä edistämään muun muassa eri toimialojen digitalisointihankkeita. 

“Myös suunnittelutyöhön saadaan jatkossa enemmän aikaa, kun ICT:n peruspalvelut hoituvat keskitetysti palvelukeskuksen kautta”, Voutilainen sanoo. 

ICT-ulkoistus tehostaa ja vapauttaa resursseja 

Kustannuspaineilla oli myös osansa ulkoistuksessa. Kuntien tietohallinto on jatkuvan kehittämisen, tehostamisen ja kustannussäästöjen ristipaineessa. Nopeasti kehittyvä ala vaatii satsaamista ja lisääntyvät tietoturvauhat aina vain parempaa varautumista. 

“Taloudellinen liikkumavaramme ICT:n peruspalveluiden rinnalla tapahtuvaan kehitystyöhön on ollut vuosien ajan pieni”, Voutilainen sanoo. 

Jyväskylän oma IT-väki voi nyt muutosprosessin jälkeen kohdentaa voimavaransa muun muassa kaupungin ydintoimintojen digitaaliseen kehittämiseen, esimerkiksi sivistystoimialan tarpeisiin vastaamiseen. 

“Myös vuoden 2025 alussa kuntien vastuulle tulevat TE-palvelut vaativat järjestelmä- ja sovelluskehittämistä”, Voutilainen listaa tulevia toimenpiteitä. 

Tieran ICT-palvelukeskus tukee lähityötä 

Tieran valintaa ICT-ulkoistuksen toteuttajaksi puolsi se, että palvelukeskus rakennettaisiin Jyväskylään ja se voisi työllistää myös alueen osaajia. Jyväskylä ei halunnut ulkoistaa ICT-palveluita oman alueensa ulkopuolelle. Työ haluttiin pitää lähellä. 

“Tarvitsemme myös lähituen ihmisiä, vaikka nykyisin paljon toimitaankin etänä. Työhön liittyy myös esimerkiksi koulujen koneiden kokoamista. Hankkeissa taas voidaan hyödyntää alueen IT-yrityksiä. Lisäksi meillä on Jyväskylässä valtakunnallisestikin merkittävä IT-opetuksen koulutustarjonta, jolle palvelukeskus tarjoaa harjoittelupaikkoja ja mahdollisesti työpaikankin jatkossa”, Voutilainen kuvailee. 

Jyväskylässä onkin poikkeuksellisen paljon IT-alan opiskelumahdollisuuksia. Tutkinnon voi hankkia toiseen asteen koulutuksessa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Lisäksi koulutuksia voi täydentää oppilaitosten yhteisistä valikoimista EduFuturan tuella.  

Voutilainen näkee, että opinahjojen ja ICT-palvelukeskuksen yhteistyö hyödyttää kaikkia, eikä vähiten Jyväskylän kaupunkia. Hän uskoo, että myös Tieralle siirtyneet työntekijät saavat etua siitä, että nyt heillä on mahdollisuus saada kollegiaalista tukea ja kasvattaa ammatillista osaamistaan suuremman IT-talon työntekijöinä. 

Uudessa ICT-palvelukeskuksessa on niin avoimia kuin hiljaisia työtiloja. Keskuksessa on lisäksi tilaa kokouksille ja koulutuksille. Kaikki Tieran työntekijät voivat halutessaan tehdä etätöitä myös jossain Tieran 21 muusta palvelukeskuksesta tai työskennellä Jyväskylässä. 

Jatkossa keskus voi tarjota tukea myös ympäristökunnille. Kun keskukselle on paljon käyttöä, se näkyy myös kustannustehokkuutena kaikille omistaja-asiakkaillemme. 

Lue, miten ICT-ulkoistus sujui Vaasassa 

Kuvituskuvan omistaja Jyväskylän kaupunki, valokuvaaja Hannu Korpela.