Tiera

Alustat

Yhteentoimivuus ja prosessien digitalisointi

Kehittämällä palveluita asiakkaillemme mahdollistamme kuntaorganisaatioiden palveluiden ketterämmän kehityksen ja integraatioiden kautta aidon digitalisaation, kun toiminnanohjausjärjestelmät kytketään osaksi prosessia.

Palvelualusta – Tiera Digius

Tiera Digius on innovatiivinen alusta palveluketjujen digitalisointiin, parempaan asiakasohjaukseen ja ennakoivan tietojohtamisen mahdollistamiseen. Sen avulla kuntalaisten asiakaskokemus paranee, ja palveluprosessit yhdenmukaistuvat. Palvelualustan kautta kunnat ja uudet hyvinvointialueet voivat tarjota kuntalaisille parhaat palvelut, vahvistaa samalla oman alueensa elinkeinoelämän mahdollisuuksia sekä lisätä elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Tiera Digiukselle tehtävä työ tehdään ketterän toimintamallin mukaisesti, jolloin voidaan digitalisoida ja yhdenmukaistaa kuntien ja hyvinvointialueiden palveluprosesseja erittäin nopeassa aikataulussa prosessi kerrallaan. Digiuksen horisontaalinen lähestymistapa mahdollistaa palveluprosessien kokonaisvaltaisen tarkastelun asioinnista asiakaspalveluun ja tietojohtamiseen.

Digiuksen avulla prosessi lähtee kuntalaisen asioinnista liikkeelle digitaalisesti, jolloin tieto saadaan asiakaspalveluun reaaliaikaisesti, ja asiakas- ja palveluohjaus paranee. Koska tieto saadaan heti alkumetreiltä sähköiseen muotoon, saadaan tietojohtamiseen oikeaa ja yhdenmukaista tietoa.

Innovatiivinen alusta mahdollistaa ekosysteemien perustamisen alueille, josta esimerkkinä kunta mahdollistamassa eri sidosryhmiensä mukaantulon alueelliseen ekosysteemiin palvelualustan kautta. Näin kunnan eri sidosryhmät voivat helposti kertoa omista palveluistaan tai tarjota kuntalaiselle tietoa alueen toimijoiden tapahtumista yhteisen alustan mahdollistamana.  

Palvelualustalle tehtävä toteutus perustuu kiertotalousajatukseen, jossa valmiit digitalisoidut prosessit ovat kaikkien Tieran omistaja-asiakkaiden saatavilla. Toimintamalli mahdollistaa prosessien ja palveluiden nopean ja tehokkaan digitalisoinnin sekä pienemmät muutoskustannukset.

Lue lehdistötiedote Tiera Digiuksesta >>

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Sari Koljonen

Kehitysjohtaja, uusien ratkaisujen kehittäminen

Tutustu palveluihin

Prosessi- ja digialusta ikoni

Prosessi- ja digialusta

Digitalisoi ja yhdenmukaistaa palveluprosesseja.

Tiedonhallinta-alusta ikoni

Tiedonhallinta-alusta

Verkostomainen, keskitetty tiedonhallinta ja tekoälypohjainen ongelmanratkaisu

Integraatioalusta ja -palvelut ikoni

Integraatioalusta ja -palvelut

Yhdistää järjestelmät toisiinsa ja mahdollistaa tiedon liikkumisen.

Tiera on aktiivisesti mukana auttamassa ja tukemassa kuntatoimijoita vaikuttavien palveluiden kehittämisessä. Nopean toiminnan kehittymisen kuntakentällä mahdollistavat valmiiksi kilpailutetut palvelut omistaja-asiakkaitamme varten sekä Tieran oma, verkoston tukema asiantuntijuus.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja ajankohtaiset artikkelit

ICT-ympäristön toimintavarmuus auttaa hallitsemaan muutoksia

Suomi.fi-palveluväylä on digitaalisen kuntapalvelun perusta

Mikä on ERP eli toiminnanohjausjärjestelmä ja milloin se tulee päivittää?

Tieran Etäpalvelut -kilpailutus on ratkennut tukemaan hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta