Tiera

Alustat

Yhteentoimivuus ja prosessien digitalisointi

Mahdollistamme palveluillamme kuntaorganisaatioiden palveluiden ketterämmän kehityksen. Aito digitalisaatio syntyy integraatioiden kautta, kun toiminnanohjausjärjestelmät kytketään osaksi prosessia.

Kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden prosesseja voidaan digitalisoida vaiheittain tai osittain. Kuntatoimijat voivat valita ne alueet tai prosessit, joita he haluavat kehittää ja voimme tarjota juuri niihin toimivia ratkaisuja.

Palvelualusta – Tiera Digius

Tiera Digius on innovatiivinen alusta palveluketjujen digitalisointiin, parempaan asiakasohjaukseen ja ennakoivan tietojohtamisen mahdollistamiseen. Sen avulla kuntalaisten asiakaskokemus paranee ja palveluprosessit yhdenmukaistuvat. Palvelualustan kautta kunnat ja uudet hyvinvointialueet voivat tarjota kuntalaisille parhaat palvelut, vahvistaa oman alueensa elinkeinoelämän mahdollisuuksia sekä lisätä elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Voimme digitalisoida ja yhdenmukaistaa kuntien ja hyvinvointialueiden palveluprosesseja erittäin nopeassa aikataulussa prosessi kerrallaan ketterän toimintamallin mukaisesti. Digiuksen horisontaalinen lähestymistapa mahdollistaa palveluprosessien kokonaisvaltaisen tarkastelun asioinnista asiakaspalveluun ja tietojohtamiseen.

Digiuksen avulla prosessi lähtee kuntalaisen asioinnista liikkeelle digitaalisesti, jolloin tieto saadaan asiakaspalveluun reaaliaikaisesti ja asiakas- ja palveluohjaus paranee. Koska tieto saadaan heti alkumetreiltä sähköiseen muotoon, saadaan tietojohtamiseen oikeaa ja yhdenmukaista tietoa.

Innovatiivinen alusta mahdollistaa ekosysteemien perustamisen esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että kunta haluaa ottaa erilaisia sidosryhmiä mukaan mukaan alueelliseen ekosysteemiin. Yhteisen alustan ansiosta kunnan sidosryhmät voivat helposti kertoa omista palveluistaan tai tarjota kuntalaiselle tietoa alueen toimijoiden tapahtumista.

Palvelualustalle tehtävä toteutus perustuu kiertotalousajatukseen, jossa valmiit digitalisoidut prosessit ovat kaikkien Tieran omistaja-asiakkaiden saatavilla. Toimintamalli mahdollistaa prosessien ja palveluiden nopean ja tehokkaan digitalisoinnin sekä pienemmät muutoskustannukset.

Lue, miten Kuntien ID helpottaa käyttäjä- ja kirjautumishallintaa >>

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Sari Koljonen

Kehitysjohtaja, uusien ratkaisujen kehittäminen

Tutustu palveluihin

Tiera Digius ikoni

Tiera Digius

Digitalisoi ja yhdenmukaistaa palveluprosesseja.

Tiedonhallinta-alusta ikoni

Tiedonhallinta-alusta

Verkostomainen, keskitetty tiedonhallinta ja tekoälypohjainen ongelmanratkaisu

Integraatioalusta ja -palvelut ikoni

Integraatioalusta ja -palvelut

Yhdistää järjestelmät toisiinsa ja mahdollistaa tiedon liikkumisen.

Tiera on aktiivisesti mukana auttamassa ja tukemassa kuntatoimijoita vaikuttavien palveluiden kehittämisessä. Nopean toiminnan kehittymisen kuntakentällä mahdollistavat valmiiksi kilpailutetut palvelut omistaja-asiakkaitamme varten sekä Tieran oma, verkoston tukema asiantuntijuus.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja ajankohtaiset artikkelit

Sujuva kaavaprosessi osaksi Tiera Asianhallintaa Porin johtamassa hankkeessa

Etsimme kuntia kehittämään varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta yhdessä Tieran ja Reunamo Education Researchin kanssa

Tiera Asianhallinta edistää palveluiden läpinäkyvyyttä ja tehostamista kuntaorganisaatioissa

Kuntien ID varmistaa helpon ja tietoturvallisen käyttäjien ja kirjautumisten hallinnan kunnille