Sujuvaa asiointia kuntalaisille integraation avulla

Sujuvan liikenteen reseptiä toteuttaen: kun tieto liikkuu kunnissa sovellusten ja järjestelmien välillä ketterämmin, kuntalaiset saavat yhä parempaa palvelua.

Kansalaiset voivat saada uusia palveluita käyttöönsä, kun tiedon tieltä raivataan raja-aitoja. Tämä on myös TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n (LMJ) tavoite. ”Kuntalaisen asioinnista tulee helppoa, kun kunnan toimialat alkavat tehdä yhteistyötä eivätkä tee kaikkia asioita omassa siilossaan”, pohtii yhtiön toimitusjohtaja Jari Paasikivi.

Muun muassa joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmää tuottavalle LMJ:lle tiedon liikkuminen avaa uusia palvelumahdollisuuksia. Kun esimerkiksi opiskelijan koulumatkatiedot saadaan automaattisesti joukkoliikenneviranomaisen käyttöön, helpottuu opiskelijan matkapalvelujen tuottaminen. Vastaavanlaisia palvelumahdollisuuksia voi ideoida monen muunkin toimialan asiakkaille.

”Voisiko vaikkapa hammaslääkärivarauksen yhteydessä lähteä kuntalaiselle tieto, että potilas pääsee vastaanotolle parhaiten klo 13.50 lähtevällä bussilla?” pohtii Paasikivi. Tällaiset palvelut eivät olisi ainoastaan yksittäisen kuntalaisen etu. Koko kunta hyötyisi siitä, että joukkoliikenteen käyttäminen olisi mahdollisimman helppoa.

 

Yhteinen tavoite Tieran kanssa

Tavoite sujuvista kuntalaisen palveluista yhdistää LMJ:tä ja Tieraa niin paljon, että LMJ:stä tuli keväällä 2020 Tieran asiakasomistaja. Kuntien uudistaminen ja kuntalaisen helppokäyttöisten palveluiden kehittäminen ovat myös Tieran strategian ytimessä.

Yhtiöillä on lisäksi samankaltainen omistajapohja. LMJ:n omistajat ovat kuntia ja kuntayhteisöjä. Tiera puolestaan on valtakunnallisesti maan suurin kuntien ICT-ulkoistuskumppani, jolla on 333 kuntaomistajaa.

”Voimme tuottaa yhdessä nopeasti vaikuttavia ratkaisuja, koska meillä on edellytykset levittää hyvä konsepti laajalle kuntakentässä”, sanoo Tieran asiakkuuksista vastaava johtaja Kari Hyvönen.

Tiera on LMJ:lle arvokas kumppani myös siksi, että Tiera palvelee kuntia kokonaisvaltaisesti kaikkien toimialojen näkökulmasta.

 

Kaikille helppo integroituminen

LMJ:n ja Tieran yhteistyön yksi perusta on siinä, että yhtiöt käyttävät samaa teknistä alustaa, jonka avulla tarvittavat ja vain tarvittavat tiedot liikkuvat toimialojen rajojen ylitse. Tieran integraatioalusta mahdollistaa datan välityksen eri sovellusten ja järjestelmien välillä. Yksittäiset kunnat on helppo yhdistää saman alustan avulla, kun järjestelmä on kerran rakennettu.

Tiera tarjoaa myös tietoturvan kannalta keskeisen IdM-ratkaisun, jonka avulla kunta voi hallita tietojärjestelmiensä käyttöoikeuksia. ”Tietoturvaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota, tällä varmistetaan laadukkaiden palveluiden jatkuvuus”, sanoo Kari Hyvönen.

 

Uusia palveluja tulossa

LMJ:n Waltti-lippujärjestelmä on käytössä 16 alueella. Yhtiö tekee kuitenkin monenlaista kehitystyötä myös monen muun kunnan kanssa. Esimerkiksi HSL:llä on oma lippujärjestelmänsä, mutta HSL on LMJ:n suurin omistaja.

”Yhteistyö HSL:n kanssa on syventynyt paljon muun muassa mobiilipalveluiden kehittämisessä. Meillä on muidenkin suurten kaupunkien kanssa monia avauksia alueilla, joilla yhteistyö on kaikkien kannalta järkevää”, toteaa Jari Paasikivi.

Esimerkiksi yhtiön reittiopaspalvelua käyttävät myös kunnat, joissa ei ole Waltti-lippujärjestelmää. Kehitysputkessa on muun muassa lähimaksaminen busseissa ja uusia reaaliaikaisia joukkoliikenteen matkustajainformaatiopalveluita.

Yhteistyö avaa sekä Tieralle että LMJ:le uusia kehitysmahdollisuuksia, koska tavoitteet ovat niin samankaltaisia. ”Toivottavasti voimme hyödyntää toistemme kehityspanoksia ja tarjota yhteistyössä uusia ratkaisuja, jotka helpottavat yhtaikaa esimerkiksi koulutoimen ja joukkoliikenneviranomaisten prosesseja”, jatkaa Paasikivi.

Tieralla juuri opetuksen ja kasvatuksen toimiala on yksi keskeisiä kehityskohteita. ”Haluamme olla edistämässä uusia ekosysteemejä ja palveluita, jotka tuovat lisäarvoa niin kuntalaisille kuin kunnille itselleen”, sanoo Kari Hyvönen.

 

LMJ Lyhyesti:

  • TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy
  • Kuntien ja julkisyhteisöjen IT-palvelu- ja hankintayhtiö
  • Tarjoaa joukkoliikenteestä vastaaville viranomaisille lippu- ja maksujärjestelmäpalveluita sekä matkustusinformaatioratkaisuja.
  • Vastaa Waltti- järjestelmästä
  • Kehittää mobiilipalveluita ja tunnistepohjaisia lippujärjestelmiä
  • Tarjoaa palveluita liikenteenhallintaan ja liikenneinformaation tuottamiseen
  • Kehittää lähimaksamisratkaisuja
  • Liikevaihto (2019) 4,3 miljoonaa euroa, henkilöstö 10