Leppävirran taloushallinnon integraatiot hoituivat sujuvasti Tiera Digiuksen integraatioalustan avulla

Leppävirran kunnalle luotiin Tieran integraatioalustan avulla saumattomasti toimiva rajapinta toimialajärjestelmien ja taloushallinnon järjestelmän välille. Samalla toiminnan valvonta ja tietoturva tehostuivat.

Leppävirta on pieni, noin 9400 asukkaan vireä ja tulevaisuuteen katsova kunta. Se haluaa järjestää palvelunsa asiakaslähtöisesti ja kehittää niitä ketterästi ja kustannustehokkaasti. Voimavaroja on keskitetty kehittämiseen ulkoistamalla perustoimintoja ja ottamalla käyttöön moderneja, pilvipohjaisia ratkaisuja toimintojen suoraviivaistamiseksi.

Kun Leppävirralla päätettiin ICT:n ja taloushallinnon ulkoistuksesta, Tieran palvelut olivat omistaja-asiakkaalle paitsi luotettava ja nopea ratkaisu myös muutos kohti entistä modernimpaa toimintatapaa ja palvelunkehitystä. Taloushallinnon ulkoistuksen yhteydessä tarjolle tuli Tiera Digiuksen integraatioalusta, jota päästiin testaamaan ensimmäisten joukossa.

“Meillä on yli kymmenen eri lähdejärjestelmän toimittajaa, joilla on ollut omat integraationsa taloushallintoon. Kun näiden liittymäpinnat piti uusia Sarastia365:een sopiviksi, Digiuksen integraatioalustan avulla se onnistui keskitetysti, järjestelmästä riippumatta”, kertoo Sirpa Voutilainen, Leppävirran kunnan talousjohtaja.

Sirpa Voutilainen, Leppävirran kunnan talousjohtaja

Integraatioalusta parantaa tietoturvaa ja helpottaa valvontaa

“Integraatioalustan avulla kaikki järjestelmät toimivat samalla alustalla, tiedot välittyvät entistä paremmin ja keskustelevat keskenään sujuvasti.  Lisäksi kyberturvallisuus on yksi tärkeimmistä huomioiduista osa-alueista Tiera Digiuksen palvelualustakokonaisuudessa”, kertoo integraatioarkkitehti Maija Koski Tieralta”

Sirpa Voutilainen arvostaa keskitettyä valvontaa sillä, jos jokainen järjestelmä olisi erikseen integroituna, useamman järjestelmän vikatilanne aiheuttaisi nopeasti paljon voimavaroja ja aikaa vievän puhelu-, viesti- ja tikettirumban.

Taloushallinnon integraatioprojekti toteutui sujuvasti ja aikataulussa

Leppävirran taloushallinnon integraatioprojekti käynnistyi huhtikuussa ja jo toukokuussa ensimmäiset toteutukset olivat käytössä.

Kehitystiimin, asiakkaan ja sidosryhmien välillä vallitsi hyvä ja innostunut tunnelma. Sujuva projektinhallinta ja mutkaton kommunikaatio ovatkin Digiuksen kehitystiimiläisille työskentelyn peruslähtökohtia. Maija Koski kiittää Leppävirran Sirpa Voutilaista ja muita substanssiosaajia, jotka määrittelivät hyvin tärkeimmät toteutettavat toiminnot ja niiden kiireellisyysjärjestyksen. Myös tekninen määrittely meni eri sidosryhmien kanssa jouhevasti.

“Saimme taloushallinnon 12 järjestelmän kaikki integraatiot toteutettua hyvin lyhyessä ajassa. Kriittiset toiminnot hoidettiin ensimmäisinä ja saatiin heti käyttöön”, Koski sanoo.

“On hienoa, miten kaikki olivat sitoutuneita projektiin. Tiedonkulku oli saumatonta ja mistä vain saattoi kysyä tuntematta itseään tyhmäksi. Tiera piti koko ajan huolta, että kaikki olivat ajan tasalla ja asiat etenivät. Ongelmat kommunikoitiin ja ratkaistiin heti. Missään vaiheessa ei ollut pienintäkään paniikin tuntua”, Voutilainen kiittelee.

Sirpa Voutilainen on tyytyväinen siihen, että projektin päätyttyäkin palvelu on yhtä hyvää ja kysymyksiin vastataan ja ongelmia ratkotaan aina, kun on tarvis.

Integraatioalusta mahdollistaa uusien palvelujen ketterän käyttöönoton

Palvelujen digitalisointi- ja kehitysprojektit ovat suhteellisen kalliita ja aikaavieviä pienille kunnille, joilla ei ole isoja resursseja käytössään.

“Pienilläkin kunnilla on sähköisiä työvälineitä vaativia raportointeja valtiolle ja paineita kehittää digitaalisia palveluita samalla tavoin kuin isommilla kaupungeilla. Digiuksen integraatioalustan ansiosta tämäkin onnistuu kustannustehokkaasti jatkossa”, Voutilainen sanoo.

“Olemme kehittyvä kunta ja haluamme helposti käytettäviä palveluita. Integraatioalustan myötä esimerkiksi suomi.fi-palvelut ja Palveluväylä ovat sujuvasti käyttöönotettavissa. Suomi.fi-verkkomaksamisen palvelun avulla kuntalaiset voisivat jatkossa maksaa vaikkapa venepaikkoja tai rakennuslupia verkossa 24/7”, Voutilainen visioi.