helmikuu 2024

Tekoälystä hyötyy parhaiten moderneissa ICT-ympäristöissä

Tekoälyn tuominen osaksi olemassa olevia ICT-ympäristöjä on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi julkishallinnossa. Tekoälyratkaisuiden käyttöönotto tuo mukanaan uusia haasteita, mutta samalla se avaa uusia mahdollisuuksia kuntaorganisaatioiden toimintojen kehittämiseen.

Olen keskustellut useiden eri organisaatioiden kanssa tekoälyn hyödyntämisen ajankohtaisista asioita, ja haluan nyt jakaa nämä havainnot kanssanne.

Tekoäly tuo uudenlaisia asioita päätettäväksi

Olemassa olevan ICT-ympäristön kehitys vaatii organisaatioilta muutosta perinteiseen perustietotekniikkaan. Pilvipalvelujen, verkkojen, datakeskusten ja työasemaympäristöjen yhteistyö luo pohjan modernille ICT-ympäristölle, jossa paikallisten ICT-palveluiden ja pilvipalveluiden rajat hämärtyvät käyttäjille.

Bill Gatesin lanseeraaman ”tekoälyn aikakausi” tuo konkreettisten hyötyjen ja mahdollisuuksien arvioimisen lisäksi omat uudenlaiset haasteensa julkishallinnon päättäjien työpöydille:

  • Miten pitää tekoäly luotettavana ja turvallisena?
  • Miten tunnistaa ja estää mahdolliset turvallisuusriskit?
  • Miten henkilöstö sopeutuu uusiin työskentelymenetelmiin?
  • Mitä organisaation pitää linjata tekoälyratkaisuita varten?
  • Miten päästä asiassa liikkeelle?

Keskustelu erityisesti tekoälyn kyberturvasta korostaa tekoälyn eettisen käytön ja turvallisuuden tärkeyttä erilaisten tekoälyratkaisuiden päätöksenteossa. Onkin suositeltavaa, että organisaatiot suunnittelevat tekoälyn hyödyntämistä yhdessä oman ICT-palveluntarjoajansa kanssa. Tämä voi kokemuksensa perusteella auttaa tekoälyn käyttöönotossa organisaation omaan ICT-ympäristöön soveltuvaksi.

Yhtä tärkeää on se, että organisaatiot käyvät periaatteellisen keskustelun siitä, miksi ja miten tekoälyä organisaatiossa käytettäisiin. Tämä keskustelu siis kannattaa käydä ennen teknologiaan liittyviä keskusteluja, koska tekoälyn käyttöä koskevat valinnat vaikuttavat teknologisiin ratkaisuihin.

Kannattaa myös varmistaa, että ICT-kumppanin hybridi-IT:n osaaminen on korkealla tasolla. Kumppanuus asiantuntevan moderneihin ICT-ympäristöihin erikoistuneen palveluntarjoajan kanssa varmistaa sujuvan tekoälyn integraation organisaation ICT-ympäristöön siten, että tekoälyn realiteetit tunnistetaan ja mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä.

Nyt onkin oikea aika organisaatioissa pohtia tekoälyyn liittyviä kysymyksiä, sillä pian tekoäly ei ole enää hypeä, vaan siitä tulee strateginen etu.

Kuinka organisaation kannattaisi edetä tekoälyn kanssa?

Monille organisaatioille tekoälyn hyödyntäminen on uutta. Ala kehittyy nopeasti ja vielä kukaan ei ole pudonnut kyydistä. Tällä hetkellä organisaatiot jakautuvat niihin, jotka haluavat hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia pioneereina, ja niihin, jotka jäävät odottamaan valmiimpia ratkaisuja. Strateginen tekoälyn käyttö on välttämätöntä tulevaisuuden ICT-ratkaisuissa. Tämä vaatii proaktiivista johtajuutta ja sitoutumista uuden kehittämiseen.

Kannattaa huomata, että harva organisaatio hyötyy tekoälystä, jos ICT-ympäristöä ei ole kehitetty perustasolta edistyneemmälle tasolle. Innostuksesta huolimatta suosittelen kärsivällisyyttä. ICT-ympäristö ja sen tietoturva on viimeistään nyt laitettava ajan tasalle ja kertynyt kehitysvelka on maksettava. Kun ICT-ympäristö on moderni ja toimiva, silloin uusien tekoälysovellusten, kuten Azure OpenAI:n Ja Microsoft Copilotin, hyödyt tulevat kunnolla esiin organisaatioille.

Tietoteknisten asioiden kuntoon laittaminen voi tuntua epämiellyttävältä, kun julkinen keskustelu tekoälyn hyödyntämisestä tuo painetta nopeaan päätöksentekoon. Kuitenkin asian voi myös ajatella niin, että jos tietoturvan kiristynyt ilmapiiri ei yksinään riittänyt tietoteknisten asioiden kuntoon laittamiselle, niin nyt tekoälyn aikakauden myötä on erittäin vahvat päätöksenteon perusteet modernisoida ICT-ympäristön uusien vaatimusten tasalle.

Jyri Lehtonen
Kirjoittaja on Tieran ICT-ulkoistuspalveluiden liiketoimintajohtaja