20.3.2024

Hämeenlinnan ja Tieran ICT-kumppanuus päivittyy ja vahvistuu

Hämeenlinnan kaupunki ja Tiera päivittivät vuonna 2019 tehtyjä palvelu- ja puitesopimuksia Hämeenlinnan ICT-palveluiden tuottamisesta. Sopimuspäivityksellä sovitaan asiakkaalle tärkeiden ja ajankohtaisten ICT-palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Näin yhteinen kumppanuus vahvistuu ja pysyy ajan tasalla.

”Tiera on osoittanut kyvykkyytensä tuottaa ICT-palveluita, jotka vastaavat tarpeitamme. Tarvitsemme pitkäaikaisen kumppanin, joka on sitoutunut palveluiden jatkuvaan kehittämiseen ja varmistaa niiden laadun sekä kustannustehokkuuden. Lisäksi joustavan yhteistyön merkitys on meille erityisen tärkeää. Voimme luottaa Tieraan ja arvostamme heidän ammattitaitoaan ja ystävällistä palveluasennettaan”, sanoo Hämeenlinnan tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö.

Tiera tuottaa Hämeenlinnalle laaja-alaisesti kehittyneen tietotekniikan palveluja. Käyttäjätyytyväisyys Tieran tuottamiin ICT-palveluihin on erittäin hyvä. Kaupungin työntekijöiden tyytyväisyys käyttötukeen oli vuonna 2023 korkealla tasolla.

Hämeenlinnan ICT-ympäristöä on sopimusaikana kehitetty aktiivisesti niin projekteina kuin pienkehityksenä hyvässä yhteishengessä. Tämä on pitänyt Hämeenlinnan ICT-ympäristön modernina vastaamaan uusia käyttötarpeita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Hämeenlinnan kaupunki on erityisen hyvin ja systemaattisesti huolehtinut ICT-palveluidensa kehittämisestä. Kehittynyt tietotekniikka mahdollistaa tietoturvallisen toimintaympäristön ja vähentää erilaisia häiriötilanteita, mikä näkyy erinomaisena loppuasiakkaiden tyytyväisyytenä. Olemme Tierassa iloisia vahvistuvasta ICT-kumppanuudesta Hämeenlinnan kanssa ja jatkamme määrätietoisesti yhteistä kehittämistä osana ICT-arkeamme”, sanoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Kuntien Tiera Oy on omistuspohjaltaan Suomen suurin ICT-alan inhouse-toimija, jonka väestöpeitto on 4,7 miljoonaa suomalaista. ICT-yhteistyö Tieran kanssa perustuu kumppanuusmalliin, joka on jo vuosia ollut Tieran omistajien käytettävissä. Tiera on asiakkailleen luotettava ICT-toimija, joka vastaa ICT-palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä sekä katsoo vahvasti eteenpäin yhdessä markkinoilla toimivien ICT-kumppaneidensa kanssa.