Hämeenlinnassa ICT tukee ja auttaa toimialoja uudistumisessa

Hämeenlinnan tietohallinto-organisaatiossa työskentelee tietohallintojohtaja Jouni Jäkön lisäksi kuusi asiantuntijaa, jotka tukevat kaupungin toimialoja digimuutoksessa ja toiminnan kehittämisessä. Työhön kuuluvat tietohallinnon monipuoliset tehtävät niin projektien ja muutoksenhallinnan kuin operatiivisten töiden parissa tietoliikenteeseen, uusien järjestelmien käyttöönottoon, laitehankintoihin sekä tietoturvaan ja käyttäjien ohjeistuksiinkin liittyen.

– Tehtävämme on etsiä ratkaisuja, kun työtä uudistetaan ja automatisoidaan, Jäkkö kiteyttää.

– Työssämme painottuvat operatiivisen toiminnan kustannustehokkuus ja tietysti se, että perus-ICT toimii mahdollisimman hyvin, varmasti ja tehokkaasti – muuten toiminnan kehittämistä ja digitalisaation edistämistä on mahdotonta tehdä, hän jatkaa.

Tämän työn tueksi myös ICT-kumppanuus aloitetiin Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Hämeenlinnassa ICT-palvelut siirrettiin Sarastialta Tieralle osana liikkeenluovutusta vuoden 2019 lopulla. Hämeenlinna oli omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että liikkeenluovutus tapahtui juuri Tieralle.

Inhouse-yhteistyö auttaa valmistautumaan tulevaan

– ICT:n merkitys toiminnan kehittämisen tukena ja mahdollistaja tunnistetaan, mutta raja-aitoja on vielä kaadattavana, ja toisaalta omat haasteensa asettavat resurssit ja priorisointi. Tiera-yhteistyön myötä halusimme saada kumppanin, nimenomaan inhouse-toimijan, jonka kanssa voimme varmistaa omaa toimintaamme tukevan laadun ja ennakoitavat kustannukset, Jäkkö sanoo.

Jäkön mukaan Tiera-kumppanuus tukee kaupungin vision toteuttamista ja keskeistä oli myös valmistautua tulevaan. Sote-toimintojen lähtiessä kunnista hyvinvointialueiden vastuulle, volyymit pienenevät ja kustannuksien tulee joustaa muutoksen mukaan.

– Kumppanuus Tieran kanssa mahdollistaa joustavan siirtymän ja tarpeita vastaavan kulurakenteen.

 

Kumppanuus vahvistaa osaamista ja resursseja, mikä näkyy suoraan palvelun laadussa

Vajaa vuosi liikkeenluovutuksen jälkeen transitio- eli muutosprojekti valmistui ja syksyn 2020 aikana Hämeenlinnan ja Tieran yhteistyössä siirryttiin palveluhallintaan.

– Muutosta ovat helpottaneet tutut asiantuntijat, jotka ovat jatkaneet töitä tiimimme kanssa. He tuntevat ympäristön ja tavat, mutta sen lisäksi olemme saaneet Tieran muita asiantuntijoita vahvistamaan osaamistamme.

Yhteistyössä on vielä kehitettävää, mutta matka on alkanut hyvin. Jäkkö toivoo erityisesti, että suunnitelmallista kehittämistä viedään entistä vahvemmin yhdessä eteenpäin.

– Palvelua on kehitettävä jatkuvasti, jotta loppuasiakkaat voivat olla tyytyväisiä. ICT:n rooli tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään, myös perus-ICT:n osalta, kun työ ja tiedot sähköistyvät, ja keskitymme entistä vahvemmin palvelemaan kuntalaisia ja mahdollistamaan vuorokauden ympäri tapahtuvaan palvelun.

Mitä ICT-kumppanuus on sitten Hämeenlinnan tietohallintotiimille opettanut ensimmäisen reilun vuoden aikana?

– Kumppanuus on vahvistanut osaamistamme ja resurssejamme mm. häiriöhallinnassa. Tämä näkyy suoraan palvelun laadussa ja pienentää riskejämme. Meillä on nyt vahvemmat hartiat tehdä töitä, mutta vastuuta ei voi ulkoistaa. Näen, että ohjaus ja vastuu tulee olla kaupungilla itsellään. Rakennamme kumppanuutta yhdessä, jotta voimme tuottaa parempia palveluita, Jäkkö kertoo.

Katso Hämeenlinnan asiakastarina ja Jouni Jäkön haastattelu videolta >>