16.02.2023 klo 09.00

Kehitä palveluverkkoa ja johda toimintaa sijaintitiedon avulla

Tervetuloa hyvinvointialueille suunnattuun webinaariin 16.2.2023 klo 9-10!

Hyvinvointialueiden palvelurakenteen valmistelussa ja suunnittelussa on väestön ja palveluiden sijaintitiedoilla ja -analyyseilla keskeinen rooli. Tiedon karttapohjaisella esityksellä avulla parannetaan valmiuksia ymmärtää toimintaympäristöä ja luodaan tietopohjaa kehittämiseen.

Tiedätkö, kuinka monta henkilöä asuu hyvinvointialueesi eri alueilla, tai poikkeaako väestörakenne alueittain? Entä millaisia palveluita kohdealueella on tarjolla?
Kohtaavatko palveluiden kysyntä ja tarjolla olevat palvelut, tai ovatko nykyiset palvelut oikeilla paikoilla? Miten mahdolliset muutokset vaikuttavat palvelujen maantieteelliseen saavutettavuuteen, tai miten henkilöstön asiointimatkat suuntautuvat alueella?

Tule mukaan webinaariimme 16.2. klo 9-10 kuulemaan, miten hyvinvointialueet voivat hyödyntää paikka- ja sijaintitietoa sekä karttapohjaisia tilannekuvia ja etäisyysanalyysejä nykytilan hahmottamisessa ja alueellisen palvelurakenteen suunnittelussa.

Tilaisuudessa kuulet:

  • Miten paikkatietoa voidaan käyttää hyvinvointialueen toimintaympäristön ymmärtämisessä, alueellisessa analysoinnissa ja visualisoinnissa.
  • Millaisia paikkatietopalveluja on Tieran kautta hankittavissa.
  • Miten tietoa voidaan jakaa sidosryhmille.
  • Esittelemme myös Esri Finlandin kanssa hyvinvointialueille tarkoitettua helppokäyttöistä, selaimessa käytettävää palveluverkkosovellusta.

Webinaari on tarkoitettu hyvinvointialueiden hallinnon päätöksentekijöille, palveluiden järjestämistyötä tekeville, palvelualueista vastaaville sekä digitaalisten palveluiden kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin 15.2. klo 12 mennessä.