27.1.2020

Paikkatietoratkaisu kuntien ja kuntayhtymien käyttöön

Kuntien Tiera ja Esri Finland ovat sopineet ArcGIS-paikkatietoratkaisun tuomisesta kuntien ja kuntayhtymien käyttöön. Paikkatietoratkaisu on käyttöönotettavissa välittömästi.

Uusimmilla paikkatietoratkaisuilla luodaan helposti ja joustavasti visuaalisia näkymiä eri käyttötarpeisiin. Tieran tarjoaman ratkaisun avulla tehostetaan prosesseja ja tuotetaan tarkkaa tietoa päätöksenteon tueksi, jolloin kuntapäättäjät pystyvät rakentamaan kuntalaisille parempia palveluita sekä suunnittelemaan investointeja tehokkaammin.

“Paikkatietoratkaisun tavoitteena on auttaa kuntia ja kuntayhtymiä paikkatietojen hyödyntämisessä. Tarkoituksena on yhdistää eri tietojärjestelmien tuottamaa sijaintitietoa helposti käytettävään selainpohjaiseen käyttöliittymään ja tarjota data sekä sen analysointi ja visualisointi kaikkien sitä suunnittelussa ja päätöksenteossa tarvitsevien käyttöön”, kertoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

“Tieran ja Esrin välinen sopimus mahdollistaa sen, että kuntien on mahdollista lähteä liikkeelle nopeasti ja kokeilla paikkatiedon hyödyntämistä asiantuntijoidemme kanssa”, sanoo Esri Finlandin toimitusjohtaja Laura Valojärvi.

Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Halttunen ja Esri Finland Oy:n toimitusjohtaja Laura Valojärvi

Paikkatietoalustan lisäksi paikkatietoratkaisuun kuuluvat valmiiksi kilpailutetut asiantuntijapalvelut ja Tieran tuotteistamat palvelut.

“Kun paikkatiedon hyödyntäminen leviää koko kunnan käyttöön, ajantasainen tieto mahdollistaa muun muassa tiedolla johtamisen sekä kuntien sisällä, että eri sidosryhmien kesken joustavasti ja turvallisesti. Paikkatietoratkaisun avulla kunnat voivat lähteä uudistamaan toimintatapojaan ja saada siten aikaan merkittäviä säästöjä. Tästä meillä on hyviä referenssejä, miten toiminnan muutos vaikuttaa”, kertoo Esri Finlandin teknologiajohtaja Ilkka Suojanen.

Paikkatietoratkaisu on otettavissa käyttöön välittömästi. Ratkaisua voivat käyttää kaikki Tieran omistaja-asiakkaat, kunnat, kuntayhtymät sekä kuntien tytäryhtiöt. Tiera tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja ratkaisun käyttöönottoon ja sitä tuotteistaan kevään aikana asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Tiera järjesti aiheesta webinaarin helmikuussa 2020. Uudet ajankohdat aiheen tapahtumiin liittyen päivittyvät Tieran Ajankohtaista -sivustolle: https://tiera.fi/ajankohtaista/

Kuntien Tieran Asiakkuudet-yksikön yhteyshenkilöt vastaavat tiedusteluihin ja kertovat palvelusta enemmän. Eri maakuntien yhteyshenkilöt löytyvät Tieran Ota yhteyttä -sivulta: https://tiera.fi/ota-yhteytta/

Lisätietoja: Vesa Raulos, kehityspäällikkö, Kuntien Tiera Oy, Puh. 040 544 6137, vesa.raulos@tiera.fi

Kuntien Tiera Oy

Kuntien Tiera Oy on yli 320 kuntatoimijan omistama, voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Tiera on valtakunnallinen vaikuttavuustalo, jonka tarjoama koostuu kuntakentän tarpeisiin suunnatuista, valmiiksi kilpailutetuista ICT-palveluista ja digiratkaisuista. Tavoitteenamme on kehittää palveluita asiakkaiden sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi sekä tuottaa suoria vaikuttavuushyötyjä auttamalla kuntatoimijoita vapauttamaan omaa aikaansa toiminnan digitalisointiin.

Kuntien Tiera Oy:n palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on neljä miljoonaa suomalaista. Mukana on suurten kaupunkien lisäksi 170 alle 20 000 asukkaan kuntaa. Tieran tarjoamilla palveluilla pienetkin kunnat saavat käyttöönsä nykyaikaiset ICT- ja digiratkaisut myös tulevina vuosina.

www.tiera.fi

Esri Finland Oy

Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS -paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä.

Julkishallinto laajalti ympäri maailman luottaa Esrin tuotteisiin ja tuottaa niillä arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Suomessa julkishallinnossa Esriin luottavat esimerkiksi Puolustusvoimat, Maanmittauslaitos, Fingrid, Metsähallitus, sekä yli 100 kuntatoimijaa kuten Vantaa, Pori, Mikkeli, Kerava, Järvenpää ja Mäntsälä.

Suomessa Esrillä työskentelee n. 60 ammattilaista, joita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Sertifioiduilla asiantuntijoillamme on ainutlaatuinen ArcGIS-teknologian tuntemus ja kokemusta paikkatiedon hyödyntämisestä monilla eri toimialoilla.

www.esri.fi