toukokuu 2024

Missä lähin neuvola tai ikääntyneiden asumispalvelut? – Tiera Paikkatietopalvelut auttavat kartoittamaan Lapin sote-palveluja

Lapin hyvinvointialue kuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluidensa nykytilannetta ja tulevaisuuden skenaarioita paikkatietopalveluiden avulla. Visuaalinen esitystapa karttoineen auttaa hahmottamaan laajan alueen tilanteen nopeasti.

Kun alueen pinta-ala on yli 100 000 neliökilometriä, on selvää, ettei kenenkään paikallistuntemus riitä kertomaan tarkasti, minkälaisia neuvolapalveluja tai vaikka ikääntyneiden asumispalveluja 500 kilometrin päästä löytyy. Saati paljonko palveluilla on käyttäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Tällainen tilanne on Lapin hyvinvointialueella (Lapha), mutta ei enää kauan.

“Tieran kautta hankitun paikkatietopalvelun avulla voimme esittää havainnollisesti ja helposti omaksuttavassa karttamuodossa niin viranhaltijoille kuin poliittisille päättäjillekin, missä meillä on minkäkinlaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tai paljonko asiakkaita on 30 tai 60 kilometrin säteellä niistä”, sanoo erityisasiantuntija Jenni Vanhala Lapin hyvinvointialueen strategisista palveluista.

Lapha on hankkinut Tieran valmiiksi kilpailuttaman paikkatietopalvelun, joka perustuu Esrin paikkatieto-ohjelmistoihin. ArcGIS-järjestelmään voidaan tuoda monipuolisesti tilastotietoa esimerkiksi väestörakenteesta, väestöennusteista ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeesta.

Tietoa on toki ollut aiemminkin, mutta Excel-rivien tai PowerPoint-kalvojen sisäistäminen on hitaampaa kuin samojen tietojen näkeminen kartalla. Myös erilaiset taustatiedot syventävät dataa entisestään.

“Laphan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkoston nykytilanne on kartoitettu ja tulevaisuuden verkoston suunnittelutyö on meneillään. Paikkatietopalvelusta on ollut paljon apua sekä nykytilan kuvauksessa että palveluverkoston strategisessa suunnittelussa”, Vanhala sanoo.

Ohjelmisto auttaa hahmottamaan investointitarpeet

Lapissa innostuttiin paikkatietopalvelusta kesäkuussa 2022 alkaneen vuoden kestävän pilottijakson aikana, vaikka resurssit ohjelmiston käyttöön olivat silloin vielä vähäiset. Pilotin aikana paikkatieto-ohjelmaan vietiin alueen karttapohjille perustiedot sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sijainnista. Varsinaisen hankintapäätöksen jälkeen, kesällä 2023, ohjelmistokin oli kehittynyt edelleen.

Vaikka ohjelmiston käyttö on vielä alkuvaiheessa, paikkatiedon hyödyntämiseen on Laphassa myös laajempaa mielenkiintoa. Mahdollisuuksia nähdään paljon esimerkiksi hankintapalveluissa, turvallisuus- ja valmiuspalveluissa sekä logistiikkapalveluissa. 

“Kiinteistö- ja tilapalvelujen kanssa olemmekin jo tehneet yhteistyötä. Karttatieto havainnollistaa, missä kaikki noin 600 Laphan erilaista toimitilaa sijaitsevat. Tieto on tärkeää, kun suunnittelemme tulevaisuuden toimintoja. Osa tiloista myös tullut käyttöikänsä päähän, joten tiedoilla on vaikutusta myös investointeihin. Toki paikallisesti kaikki tämä on ollut jo entuudestaan tilapalveluilla ja käyttäjillä tiedossa, mutta kokonaiskuva on puuttunut koko laajan alueen osalta.”

Erityisen mielenkiintoista sote-tilojen sijainti ja mahdolliset korjaustarpeet tai uudisrakentamisen suunnitteleminen on silloin, kun tietoon yhdistetään eri alueiden ikärakenne sekä palveluiden tarve- ja saavutettavuustietoja.

“Tieto auttaa nostamaan eri asioita jatkovalmisteluun. Aiemmin ehkä kiinnitettiin huomioita enemmän palveluihin kuntien sisällä, nyt uudessa tilanteessa on ajateltava palveluverkostoa koko Lapin alueella. Lapin hyvinvointialuehan koostuu kaikkiaan 27 eri organisaatiosta ja muun muassa 21 kunnasta, joilla ennen oli sote-palveluiden järjestämisvelvollisuus. Nyt kuntarajojen ei enää pitäisi näkyä palveluverkostossa, sillä on vain yksi palveluiden järjestäjä”, Vanhala sanoo.

Looginen ja yksinkertainen käyttää

Jenni Vanhala on käyttänyt ArcGIS-ohjelmistoa vuoden alusta lukien. Käyttöönotto on ollut hänen mielestään mutkatonta, sillä ohjelmisto on looginen ja helppokäyttöinen. “Ja apua ja koulutusta saa tarvittaessa kädestä pitäen Tieran kautta.”

Vanhala uskoo, että ohjelmisto taipuu tulevaisuudessa moneen Lapin hyvinvointialueella.

“Tämä on hyvä työväline kuvaamaan päättäjille, missä mitäkin palvelua on tarjolla, ja miten niitä kannattaisi kehittää asukkaat huomioiden. Tulevaisuudessa käyttö laajenee meillä todennäköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolellekin. Esimerkiksi turvallisuus- ja valmiuspalveluissa on ollut kiinnostusta järjestelmän mahdollisuuksiin.”

Tulevaisuudessa paikkatietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää myös hyvinvointialueen verkkosivuilla esimerkiksi asukkaiden tiedottamiseen palveluista.

Lue lisää Tiera Paikkatietopalveluista.