Tiera

EDUSTORE

Hankintakanava

Sähköiset oppimateriaalit ja muut oppimissisällöt ovat oppilaitoksissa jo nykypäivää. Oppilaat ovat tottuneet hyödyntämään digitaalisia oppimisympäristöjä yhä enenevissä määrin.

Edustore on esiopetuksen, perusopetuksen, lukion, ammattikoulutuksen ja maahanmuuttajaopetuksen käyttöön suunniteltu sähköisten ja painettujen oppimateriaaliaalien ja niihin liittyvien oheismateriaalien sekä -tarvikkeiden hankinta- ja jakelukanava.

Palvelu tuo oppimateriaalit yhdellä kirjautumisella opettajien ja oppilaiden käyttöön. Käytettävissä on valmiiksi kilpailutettuna lähes 900 tuotetta 27 toimittajalta. Palvelu on käytössä jo noin puolella Suomen peruskoulujen oppilaista ja opettajista.

Edustore yksinkertaistaa ja tehostaa koulujen oppimateriaalien hankintaprosessia. Oppimateriaalit ovat valmiiksi kilpailutettuja ja kustannustehokkuutta lisää kuntakäyttäjien yhteishankinta, joka näkyy volyymietuna tuotteiden hinnoissa.

Opettajat voivat koekäyttää tuotteita ja tehdä hankintaehdotuksen rehtorille tai muulle hankintavastaavalle järjestelmän kautta. Hankintojen hallittavuutta helpottaa se, että kaikki materiaalit sekä laskutus tulevat yhden toimittajan kautta. Hankintakanava tukee sujuvaa toimittajienhallintaa, tilausten käsittelyä, toimitusraportointia ja laskujen käsittelyä.

Edustoren avulla käyttäjät saavat tiedot sähköisten sisältöjen käytöstä tuotteittain, kouluittain ja käytön ajankohdan mukaan.

Palvelun keskeisimmät hyödyt:

  • Oppimateriaaleja 29 kustantajalta, yli 900 tuotetta valmiiksi kilpailutettuna
  • Innovatiivisia materiaaleja, valittavissa eri luokka-asteille
  • Yksi kirjautuminen kaikkiin sisältöihin, kirjautuminen ainoastaan oppimisalustalle
  • Helppo hakutoiminto
  • Oppimateriaaleja esiopetuksen, perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen ja maahanmuuttajaopetuksen käyttöön.
  • Mahdollisuus materiaalien maksuttomaan koekäyttöön
  • Materiaalihankintojen helppo hallittavuus
  • Sähköinen hankintaehdotus ja hyväksyntä
  • Käyttötilastot ja keskitetty laskutus

Edustore on kasvanut viiden vuoden aikana palveluksi, joka on yli neljänkymmenen kuntaorganisaation käytössä, ja lähes puolet Suomen peruskouluista hyödyntää sitä sähköisten oppimateriaalien hankintakanavana.

Etsitkö käyttötukea?
Ota yhteyttä kuntasi pääkäyttäjiin tai oppilaitoksen hankintavastaaviin.

www.edustore.fi

Tutustu myös täydentäviin palveluihin

Tiera Edison – sähköinen työpöytä

Tiera Vesseli varhaiskasvatukseen

Tiera Verkkokauppa

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Taina Uusi-Illikainen

Tuotantopäällikkö, opetus ja kasvatus

DigiOne

Olemme mukana DigiOne-hankkeessa yhdessä seitsemän kaupungin kanssa. Rakennamme uutta oppimisen ekosysteemiä sekä koulutusta, opetusta ja erityisesti oppijaa palvelevaa digitaalista palvelualustaa, johon hankeajan päätyttyä vuonna 2024 voivat liittyä mukaan kaikki halukkaat kunnat.