Opetuspalveluiden digitalisaation myötä monipuolisten sisältöjen ja valinnanvapauden merkitys kasvaa.

Turun kaupunki on ollut alusta asti mukana kehittämässä kuntien yhteistä sähköisten oppimateriaalien hankinta- ja jakelukanava Edustorea. Palvelu kehitettiin, jotta opettajat ja oppilaat voisivat hyödyntää monipuolisemmin digitaalisia sisältöjä oppimisen ja opettamisen tukena. Valinnanvapauden merkitys sisältöjen osalta kasvaa, kun päätelaitteiden käyttö kouluissa yleistyy.

Turussa Edustorea käyttää noin 13 000 suomenkielistä perusopetuksessa olevaa oppilasta. Heillä on jo henkilökohtaiset laitteet käytössään, mutta kaupungin tavoitteena on, että lukuvuodesta 2019 – 2020 alkaen kaikilla 4.-9.luokkalaisilla on omat laitteet.

– Elämme tässäkin asiassa murroskautta, jossa monipuolisten sisältöjen ja valinnanvapauden merkitys kasvaa. On tärkeää, että oppilailla ja opettajilla on mahdollisuus käyttää digitaalisia sisältöjä ajasta ja paikasta riippumatta omilla laitteilla, sanoo Turun kaupungin sivistystoimialan toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen.

Opettajien ja oppilaiden näkökulmasta Paakkinen näkee, että Edustoren keskeisimmät hyödyt ovat juuri valinnanvapaudessa, monipuolisuudessa sekä käytettävyydessä – siinä, että kaikki sisällöt todella löytyvät yhdestä paikkaa.

– Edustore mahdollistaa digitaalisten oppimateriaalien ja -sisältöjen käytön uudella tavalla. Tämä on tärkeää, sillä digitaalisia sisältöjä käytetään jatkuvasti enemmän pääasiallisena opetusmateriaalina, ei enää vain lisämateriaalina.

Opetustoimen hallinnon näkökulmasta sisältöjen hankkiminen on taas aiempaa yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa.

– Toimintaamme ja palveluitamme kehitettäessä meidän on aina mietittävä opettajien ja oppilaiden näkökulma. Mitä paremmin nämä erilaiset uudet palvelut ja teknologiat tukevat tekemäämme työtä ja mahdollistavat omassa työssä onnistumisen, sen varmemmin niitä käytetään. Siksi on keskeistä, että oppilaat ja opettajat kokevat Edustoren helpoksi käyttää, Paakkinen sanoo.

 

Digitalisaatiota viedään eteenpäin opettajien ehdoilla

Paakkinen näkee, että keskeisintä opetuksen digitalisaation edistämisessä on tukea opettajia muutoksessa. Auttaa ymmärtämään ja havaitsemaan miten uudet asiat edesauttavat oppimista ja opettamista.

– Muutos tehdään opettajien ehdoilla, heidän valmiuksia tukien. Keskeistä heille olisi kokea digitaalinen maailma ja uudet teknologiat mielekkäiksi ja arkea tukevina.

Näihin asioihin Paakkinen toivoo, että myös opetuspalveluiden kehittäjät ja kumppanit kiinnittäisivät huomiota.

– Kuntakentällä digitalisaatioon edistämiseen liittyvät perustarpeet ovat hyvin yhteneväisiä ja siksi toivoisinkin, että yhteistyötä hyödynnettäisiin myös enemmän palveluiden ja toiminnan kehittämisessä. Aivan kuten meillä Turussa, tietty digitalisaatioon liittyvä perusta varmistetaan kaikille kouluille, joiden päälle sitten opettajat ja koulut voivat kohdennetummin rakentaa lisää.