maaliskuu 2023

Tuotteistetut integraatiot helpottavat kuntien työntekijöiden arkea

Kunnissa tehdään yhä valtava määrä käsityötä, kun tietoja siirretään järjestelmästä toiseen ja pidetään yllä kunnan tietokantoja. Kuntien palveluissa ja prosesseissa on valtavasti automatisoitavaa, ja siksi olemme kehittäneet valmiiksi tuotteistettuja integraatioita kuntien yleisimpiin tarpeisiin. Etsimme myös koko ajan lisää kohteita, joihin olisi järkevää ja kustannustehokasta rakentaa tuotteistettuja integraatiokomponentteja. 

Prosessien ja sovellusten integroiminen tekee kuntien työntekijöiden työstä mielekkäämpää ja tehokkaampaa, kun automatisoimme sellaista työtä, mihin ei välttämättä tarvita ihmistä. Tämä helpottaa huomattavasti niin kunnan työntekijöiden kuin kuntalaistenkin elämää ja säästää huomattavan määrän kunnan resursseja. Tässä artikkelissa esittelemme muutamia yleisimpiä ja tehokkaimpia tapauksia, joissa integraatioista saadaan huomattavaa hyötyä. 

Maankäytön suunnittelu tehostuu oikeiden integraatioiden ansiosta 

Tiera City on maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka tehostaa ja helpottaa kunnan maankäyttöön liittyviä prosesseja. Sen toiminta vaatii useita integraatioita Tiera Cityn ja kunnan toimintojen välille, joten olemme tuotteistaneet vaadittavat integraatiot Tiera Cityn kanssa helposti hankittavaksi integraatiopaketiksi. 

Tällä hetkellä rakennamme Tiera Cityn käyttöönottoihin liittyviä integraatioita Naantalissa, Järvenpäässä, Mäntsälässä ja Nokialla. Rakennamme näiden kuntien käyttöön älykkäitä, osittain API-rajapintoihin perustuvia integraatioita, jotka ovat paljon enemmän kuin vain yksinkertaista tiedonsiirtoa. 

Kun Tiera Cityssä tehdään esimerkiksi tonttikauppa tai tonttivuokralaskutusta, myyntilaskutusaineisto ajetaan API-rajapinnan kautta kunnan talousjärjestelmään, jolloin tonttiprosessi ja laskutusprosessi toimivat saumattomasti yhteen. 

Kun maankäyttöön liittyvä asia laitetaan vireille Tiera Cityssä, se ilmestyy samalla myös kunnan asianhallintajärjestelmään. Kun kunnassa on tehty päätös, tieto päätöksestä kulkeutuu saumattomasti taas Tiera Cityn puolelle, jolloin asian kanssa päästään heti eteenpäin ilman, että päätöksestä täytyy erikseen kertoa kunnan työntekijöille. Viestit asian etenemisestä ja päätöksistä saadaan kulkemaan automaattisesti myös tonttiasian vireille laittaneelle kuntalaiselle Suomi.fi-viestit -palvelun avulla.  

Emme tee integraatioita tyhjästä jokaiselle kunnalle erikseen, vaan pyrimme löytämään kuntien yhteisiä integrointitarpeita ja luomaan näihin tarpeisiin yleisesti toimivia tuotteistettuja integraatioita. Kunnat hyötyvät tuotteistetuista ratkaisuista niin pienempinä tuotekehitys- ja käyttöönottokustannuksina kuin lyhyempinä käyttöönottoaikoina sekä pienempinä elinkaarikustannuksina. 

Integraatiot pitävät myös asiakastiedot ajan tasalla 

Olemme rakentamassa Tiera Integraatioalustalle myös geneeristä Väestötietojärjestelmän muutostietopalvelumodulia, jonka avulla asiakkaat voivat pitää toimialajärjestelmien asiakastietoja ajan tasalla. Ensimmäisenä olemme ottamassa tätä käyttöön Oulun veden kanssa. 

”Vanhoja Legacy-järjestelmiä on kunnat pullollaan. Kunnissa on valtavasti tarvetta tuotteelle, joka ylläpitää kunnan toimialajärjestelmien asiakastietoja.”, kuvailee Juha Aaltonen, Tieran digiratkaisujen johtava tuotepäällikkö.  

Keräämme jatkuvasti kunnilta tietoa yleisimmistä integraatiotarpeista ja luomme näihin palveluina myytäviä integraatioita. Näin integraatiotarjontamme kattaa jatkuvasti paremmin kuntien olennaisimpia tarpeita. 

DigiOne tuo koulutuksen palvelut yhteen integraatioiden avulla 

DigiOne on koulutuksen järjestämisen mullistava palvelu, joka tuo uudella tavalla kaikki opettajan, rehtorin, koulutuksenjärjestäjän, oppijan ja vanhemman palvelut yhteen samalle alustalle niin, että tieto liikkuu saumattomasti palveluiden välillä. 

Teemme tällä hetkellä integraatiota DigiOnen ja kunnan HR-järjestelmän välille. Tämän avulla kunnan henkilöstön tiedot saadaan DigiOneen hyödynnettäväksi ja työntekijätiedot saadaan järjestelmään oikein. Tämäkin integraatio toteutetaan tuotteistettuna ratkaisuna. Vaikka DigiOne onkin ensimmäinen toimialajärjestelmä, joka integraation tulee ottamaan käyttöön, on integraatio tarkoitus toteuttaa niin, että jatkossa se voidaan ottaa Tiera Integraatioalustalta käyttöön minkä tahansa toimialajärjestelmän kanssa mahdollisimman pienellä käyttöönoton työmäärällä.  

Myöhemmin on tarkoitus toteuttaa myös DigiOnen ja kunnan arkistointijärjestelmän välinen integraatiomoduli. Arkistorajapintatarpeita on muuallakin kuin DigiOnessa, joten tämänkin teimme tuotteistettuna ja geneerisenä integraationa, jolloin sillä voidaan yhdistää mikä vain toimialajärjestelmä kunnan arkistojärjestelmään integraatiopalveluna 

Integraatio palveluna varmistaa, että kaikki toimii kuten pitää 

Tiera ei tarjoa integraatioalustaa samalla tavalla kuin kaupalliset integraatioalustat, joille kaupunki itse voisi rakentaa integraatioita järjestelmiensä välille. Tieran integraatioalustalla tarjoamme integraatioita palveluna, jossa rakennamme valmiiksi tuotteistettuja integraatioita kuntien tarpeisiin. Tiera Integraatioalusta on monitoroitu ja valvottu alusta, ja siltä ajetaan valvottuja tuotteistettuja integraatioita. Asiakas voi ostaa integraatioita alustalta palveluna ja olla varma, että integraatiot toimivat aina. 

Kun kunnalle lähdetään rakentamaan uusia integraatioita, ensimmäinen askel usein on kunnan olemassa olevien integraatioiden kartoittaminen. Voimme myös siirtää jo olemassa olevia integraatioita meidän alustallemme ja varmistaa, että ne toimivat. Usein lähtötilanne on se, että asiakkaalla ei ole täysin selvää kuvaa siitä, mitä kaikkia integraatioita järjestelmien välille on tehty ja kuinka hyvin ne toimivat. Tämän jälkeen kaikki integraatiot ovat samalla alustalla, minkä ansiosta voimme seurata, että ne toimivat kuten pitää. 

Jouni Kilpi

Liiketoimintajohtaja, Omat ratkaisut