11.2.2020

Kuntien Tieran osakeanti on auki – Tule osaksi Tieran verkostoa

Kuntien Tiera Oy:n osakeanti on auki hallituksen 31.1.2020 tekemällä päätöksellä. Liittymällä Tiera-verkostoon, kunta, kuntayhtymä tai kuntaomisteinen organisaatio pääsee hyödyntämään valmiiksi kilpailutettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja.

Kuntien Tiera Oy on yli 320 kuntatoimijan omistama voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Tiera on valtakunnallinen vaikuttavuustalo, jonka tarjoama koostuu kuntakentän tarpeisiin suunnatuista, valmiiksi kilpailutetuista ICT-palveluista ja digiratkaisuista.

Tavoitteenamme on kehittää palveluita asiakkaiden sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi sekä tuottaa suoria vaikuttavuushyötyjä auttamalla kuntatoimijoita vapauttamaan omaa aikaansa toiminnan digitalisointiin.

Kuntien Tieran palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on neljä miljoonaa suomalaista. Mukana on suurten kaupunkien lisäksi 170 alle 20 000 asukkaan kuntaa. Tieran tarjoamilla palveluilla pienetkin kunnat saavat käyttöönsä nykyaikaiset ICT- ja digiratkaisut myös tulevina vuosina.

Onko organisaatiosi jo Tieran osakas?

Tieran osakkaat saavat mahdollisuuden hyödyntää valmiiksi kilpailutettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Tiera toimii omistajiensa sidos- ja yhteishankintayksikkönä. Omistajuus on asiakkuuden edellytys. Saadakseen Tieran palvelut käyttöönsä valmiiksi kilpailutettuna, kuntaorganisaation on oltava Tieran osakkeenomistaja.

Osakeyhtiörakenne mahdollistaa kaikille kuntatoimijoille joustavan liittymismahdollisuuden. Osakkeita voivat merkitä kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Kunnat merkitsevät osakkeita yhden kymmentä asukasta kohden ja kuntaomisteisille osakeyhtiöille on omat merkintäehdot.

Kunta pääsee Tieran omistajaksi merkitsemällä vähintään yhden osakkeen kymmentä kuntalaista kohden. Osakkeen hinta on 2 €. Näin olleen esimerkiksi n. 10 000 asukkaan kunnan osakkeenmerkintähinta on vain 2000 € ja 50 000 asukkaan kunnan 10 000 €. Kuntayhtymien ja kuntaomisteisten yhtiöiden osalta merkittävien Tiera-osakkeiden määrä saadaan jakamalla toimintakulut luvulla 65 000.

Lisätietoja omistajuudesta ja omistajaksi liittymisestä antaa johtaja Kari Hyvönen.

Lisätietoja:

Kari Hyvönen
johtaja, asiakkuudet

040 529 1528
kari.hyvonen@tiera.fi