Tiera tukee kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien arkea ja toiminnan kehittämistä

Tiera on kuntaorganisaatioiden omistama inhouse-yhtiö. Kaikki palvelumme on suunniteltu tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien toimintaa. Palvelukehityksemme perustuu omistajaohjaukseen sekä valtakunnalliseen yhteistyöhön kuntien kanssa.

Palvelut

Kunnissa, kaupungeissa ja kuntayhtymissä mietitään aktiivisesti toiminnan tehostamista, palveluiden kehittämistä sekä digitalisaation mahdollisuuksia. Omistaja-asiakkaanamme saat käyttöösi valmiiksi kilpailutetut, laadukkaat ja tuotteistetut ICT-palvelut sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Asiakkaamme

Toimintamme perustuu ylivertaiseen omistaja-asiakkaidemme strategian ja toimintalähtöisten ICT-tarpeiden ymmärtämiseen. Omistaja-asikkainamme on 240 kuntaa, 55 kuntayhtymää ja 45 kuntien omistamaa osakeyhtiötä, 3 säätiötä sekä Kuntaliitto.

Kunnat ja kaupungit

Valmiiksi tuotteistetut ja kilpailutetut ICT-ratkaisut toiminnan tueksi. Tieran asiakkaana kunnat ja kaupungit hyötyvät kuntaomistajien yhteisestä ostovoimasta. Mahdollistamme myös eri kuntatoimijoiden yhteisten ratkaisuiden kehittämisen.

Sote-uudistuksen valmistelu

Eri puolilla Suomea sote-toimintaa ollaan siirtämässä uusiin hyvinvointikuntayhtymiin. Tiera tukee muutosta asiantuntijuudella sekä useilla valmiiksi kilpailutetuilla palveluillaan.

Palvelukeskukset

Tarjoamme asiakkaillemme konkreettisen etenemismallin maakunnan tukipalvelujen rakentamiseen. Toiminnanohjausjärjestelmä vastaa uudenlaisen johtamisen vaatimuksiin ja tukee maakunnan ydintoimintojen ohjaamista.

Tieran omistajaksi

Olemme yli 320 kuntaorganisaation omistama yritys. Inhouse-toimintamallimme mahdollistaa suorahankinnat Tieralta. Omistaja-asiakkaamme hyötyvät sekä yhteisestä ostovoimasta että kehitystyöstä.<br />

Asiakkaamme kertovat

Olemme tiiviisti mukana asiakkaidemme arjessa ja toiminnan kehittämisessä. Lue miten kuntatoimijat ovat kehittäneet omaa toimintaansa ja palveluitaan Tieran avulla.<br />

Tilaa uutiskirje