joulukuu 2018

Mitä inhouse-yhtiö oikeasti tarkoittaa?

Inhouse-yhtiöiden asema on puhututtanut kuntakentällä ja mediassa. Uutisointi on antanut väärän kuvan kuntatoimijoiden omistamien inhouse-yhtiöiden toiminnasta.

Kuntien Tiera Oy on nimensä mukaisesti kunta-asiakkaidensa täysin omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Tieran yhtiöjärjestyksessä määrätään, että yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä, kuntien ja kuntasektorin hankintayksiköiden yhteistyön välineenä, ja että yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista. Omistajat voivat hyödyntää valmiiksi kilpailutettuja palveluja, mutta omistajuus ei velvoita ostoihin.

Omistajien tulee lain mukaan ohjata Tieran toimintaa, minkä vuoksi yhtiön hallintoelimissä on mukana omistajien keskeisiä viranhaltijoita. Kaikki Tieran osakkeenomistajat käyttävät Tierassa hankintalain tarkoittamalla tavalla määräysvaltaa yhtiöjärjestyksen, yhtiökokouksen, ohjausryhmien, nimitysvaliokunnan ja hallituksen kautta.

Kuusi ohjausryhmää ohjaa Tieran palvelukehitystä, jotta kuntien, kaupunkien ja sote-toimijoiden käyttöön saadaan heidän tarpeitaan vastaavat ja toimintaa tukevat ratkaisut. Yhtiö organisoi yhteishankinnat kilpailuttamalla omistajiensa käyttöön markkinoiden parhaat ratkaisut.

– Toisin kuin mediassa on haluttu antaa ymmärtää, inhouse-yhtiöt eivät ole kuntatoimijoille väline kiertää kilpailua, vaan mahdollisuus hankkia markkinoilta yhdessä. Esimerkiksi valtakunnallinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP on avannut yksityisille palveluntuottajille mahdollisuuden toimia palveluntarjoajana yksittäisen kunnan tai kaupungin sijaan valtakunnallisesti ja mukana on yli 2000 palveluntuottajaa, tarkentaa Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Kuntatoimijoiden yhteishankinnat ovat avanneet markkinoita pienemmille toimijoille, joista on vuosien saatossa kasvanut jopa kansainvälisesti toimivia palveluntarjoajia.

Miksi inhouse-yhtiö Tiera?
  • Kuntatoimijoiden 100% omistama, voittoa tavoittelematon sidos- ja yhteishankintayksikkö
  • Kehittää kuntien, kaupunkien ja maakuntien ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Omistajat ohjaavat palvelukehitystä
  • Mahdollisuus hyödyntää valmiiksi kilpailutetut, kuntayhteiset ratkaisut, mutta ei velvoita ostoihin
  • Omistaja-asiakkaat hyötyvät omistajien yhteisestä ostovoimasta ja yhteisen kokonaisnäkemyksen ohjaamasta kehitystyöstä
  • Kuntatoimijoiden yhteisten kehityshankkeiden alusta ja yhteistyöfoorumi