2.10.2017

Kuntien inhouse-yhtiöillä valmius tuottaa tarvittavat maakuntien TAHE-palvelukeskukset

Maakuntavalmistelussa kiritään sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua kiinni, vaikka työhön saatiin kesällä vuosi lisäaikaa. Uusimuotoisen toiminnan alkaessa maakunnissa vuonna 2020 käytössä tulisi olla jo valmiit ICT-järjestelmät sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa auttavat kuntakentän olemassa olevien inhouse-yhtiöiden valmiit ratkaisut.

– Meillä on useampia kuntatoimijoiden jo omistamia inhouse-yhtiöitä, joilla on valmiudet toteuttaa maakuntakonsernien aito toiminnanohjaus, TAHE-palvelukeskukset sekä yhteiset ICT-ratkaisut. Aikaikkuna huomioiden olemassa olevien ja käytännössä testattujen palvelujen ja prosessien hyödyntäminen kannattaa, sanoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Kuntien ja maakuntien omistamat inhouse-yhtiöt Tiera, Taitoa, Istekki ja Provincia järjestivät sote- ja maakuntamuutostyössä mukana oleville valmistelijoille suunnatun seminaarin 30.8.2017 Finlandia-talossa. Paikalla oli edustajat 16 maakunnasta, yhteensä noin 80 maakuntien, sairaanhoitopiirien sekä keskuskuntien johtajaa ja asiantuntijaa. Yhteinen näkemys yhteistyön merkityksestä ja valmiiden ratkaisujen hyödyntämisestä oli vahva. Asetetussa aikataulussa ei ole aikaa suurille ja erillisille järjestelmäkilpailutuksille.

– Olemassa olevan palvelukeskuksen hyödyntäminen kannattaa. Taitoa ja muut palvelukeskukset ovat hioneet palvelutuotantoaan tehokkaaksi jo vuosien ajan, järjestelmät ovat toimivat ja kokemuksemme vaativista asiakkaaksituloprojekteista on vahva. Maakuntien valmistelukoneiston kannattaa hyödyntää palvelukeskuksia myös valmisteluvaiheessa. Olemme toteuttaneet lukuisia esiselvityksiä, jotka antavat arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, sanoo Taitoan toimitusjohtaja Sami Puukari.

Valtakunnalliset palvelukeskukset nähdään tärkeinä yhteistyökumppaneina

Kesällä perustettiin maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset Hetli ja Vimana talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelujen järjestämiseen. Kuntien inhouse-yhtiöt Tiera, Taitoa, Istekki ja Provincia näkevät uudet palvelukeskukset tärkeinä yhteistyökumppaneina sote- ja maakuntauudistuksen läpiviennissä.

– Maakuntauudistus vain nopeuttaa sitä kehitystä, johon ollaan joka tapauksessa menossa. Tehokkuus saavutetaan yhteistyön avulla. Tärkeintä on nyt luoda alueilla yhteinen tahtotila ja näkemys, ja huolehtia toiminnan ajoitus tarpeen mukaisena, sanoo tilaisuudessa puhunut VM:n muutosjohtaja Pauli Harju.

Päijät-Hämeessä toimii jo kunnan ja maakunnan yhteinen palvelukeskus

Suunnitteilla olevat maakuntien TAHE-palvelukeskukset eivät ole uusi toimintamalli. Hyvä esimerkki on Päijät-Häme, missä Provincia jo vastaa maakunnan ja Lahden kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista.

– Palvelukeskuksien tulee pystyä tarjoamaan suuruuden ekonomien hyötyjä sekä mahdollistaa ketterä alueellinen kehitys. Meillä on valmiina tähän sopivat järjestelmät, testatut toimintamallit ja ennen kaikkea tarvittavat osaajat, sanoo Provincia Oy:n toimitusjohtaja Ulla Kukkonen.

Katso Tieran konkreettinen etenemismalli maakunnan tukipalvelujen rakentamiseen >>