08.05.2024 klo 09.00

Tiera RPA:n ja tekoälyn mahdollisuudet

Ohjelmistorobotiikka on ollut jo pian 10 vuotta mukana automatisoimassa toimistotyön prosesseja ja tiedon liikuttelua. Robotiikka on erinomainen väline automatisoimaan ihmisten rutiiniomaisia tehtäviä, jotka muuten tehtäisiin manuaalisesti. Se kasvattaa työn tuottavuutta, vähentää inhimillisiä virheitä ja kasvattaa tutkitusti sekä asiakkaiden että työntekijöiden tyytyväisyyttä. Ohjelmistorobotin yksi merkittävä hyöty on sen käyttöönoton nopeus ja helppous. Robotin käyttöönotto ei esimerkiksi edellytä muutoksia olemassa oleviin tietojärjestelmiin.

Ohjelmistorobotiikan rajoitteena on kuitenkin vuosien ajan ollut vaatimus automaatiokohteiden sääntömääräisyydestä ja rakenteellisuudesta. Tätä rajoitetta voidaan poistaa yhä useammin tekoälyn avulla.

Prosessien automatisointi onkin yksi tärkeä tekoälyn hyödyntämisen kohde. Aikaisemmat ohjelmistorobotit täydentyvät ja monipuolistuvat nyt vauhdilla tekoälyvälineillä. Tekoäly tarjoaa mahdollisuuden yhä moninaisempien kohteiden automatisointiin ja siksi suuri osa uusista roboteista onkin ns. AI-automaatioita. Uusien toteutusten rinnalla myös olemassa olevien robottien kyvykkyyttä ja toimivuutta voidaan usein parantaa tekoälyn avulla. Esimerkiksi tekstimuotoisten dokumenttien ja puheendatan käsittely ovat erinomaisia esimerkkejä AI-automaation soveltamiskohteista. Robotti voi nykyisin vaikkapa hakea tuotetietoja sähköpostista, tulkita palvelupyyntöjä tai neuvoa puhelimessa.

Tervetuloa kuuntelemaan webinaaria, jossa kerromme lisää RPA:n ja tekoälyn mahdollisuuksista!