syyskuu 2023

Tiera RPA – ohjelmistorobotiikasta hyperautomaatioon

RPA (Robotic Process Automation) eli ohjelmistorobotiikka on automatisoinnin muoto, joka käyttää ohjelmistoja ja mahdollisesti tekoälyä liiketoimintaprosessien ja manuaalisten tehtävien suorittamiseen. Kevyiden, ilman tekoälyä toimivien ohjelmistorobottien toiminta ei eroa juurikaan ihmisten toiminnasta tietojärjestelmien käyttöliittymillä, muuta kuin tekemällä työn huomattavasti nopeammin ja ennen kaikkea ilman virheitä. Kevyimpiä ohjelmistorobotteja voisi oikeastaan pitää virtuaalisina työkavereina, joille opetettaisiin rutiiniluonteinen työ kädestä pitäen. Tosin vain kerran.

Ohjelmistorobotiikan juuret löytyvät testausautomaation puolelta ja joku saattaa vieläkin sekoittaa RPA:n testaukseen. Manuaalisten prosessien automatisointi on kuitenkin vain yksi ohjelmistorobotiikan sovellusalue. Se kattaa monia muitakin toimintoja, kuten esimerkiksi laskutusta, tilausten käsittelyä, raportointia ja asiakirjojen hallintaa.

Kehityksen myötä ohjelmistorobotiikkaan lisättiin monimutkaisempaa tekoälyä ja automaattista päätöksentekoa, jonka avulla robotti pystyi käsittelemään monimutkaisempia prosesseja ja liiketoimintatehtäviä. Tämän ansiosta ohjelmistorobotiikkaan voitiin sisällyttää myös ihmismäinen päätöksenteko ja tunnistaminen.

Viime vuosikymmeninä ohjelmistorobotiikka on kehittynyt edelleen hyperautomaation suuntaan, jossa käytetään edistyksellisiä tekoäly- ja automaatioteknologioita, kuten koneoppimista ja ennakoivaa analytiikkaa. Tämä mahdollistaa liiketoimintaprosessien täysin autonomisen suorittamisen ilman ihmisten väliintuloa. Hyperautomaation avulla voidaan automatisoida monimutkaisia prosesseja, kuten asiakaspalvelua, logistiikkaa ja tuotantoa, joiden avulla taas yritykset voivat parantaa kilpailukykyään, tehokkuuttaan ja asiakastyytyväisyyttään. Hyperautomaatio ei kuitenkaan tarkoita ihmisten korvaamista roboteilla, vaan pikemminkin ihmisten vapauttamista rutiinitehtävistä ja luovempien ja arvokkaampien tehtävien tekemistä.

Oman arvioni mukaan olemme nyt kuntakentällä ja hyvinvointialueilla siinä pisteessä, että massat (esimerkiksi koulukuljetushakemukset, ostolaskujen käsittelyt, käyttäjätunnusten hallinnat ja vaikka sähköiset arkistoinnit) saataisiin verrattain helposti käsiteltyä täysin automaattisesti, mutta poikkeustapauksissa vaaditaan vielä sitä asiantuntijaa.

Ohjelmistorobotiikka on siis tulevaisuuden teknologia, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin työntekijöillekin. Ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseksi tarvitaan kuitenkin myös osaamista, strategiaa ja muutosjohtamista, jotta automaatio voidaan toteuttaa oikein ja tehokkaasti.

Sen sijaan että pelättäisiin oman työn menettämistä robotille, kannattaa hieman huolestua siitä, haluaako tuleva sukupolvi todella tehdä näitä raskaita, vuodesta toiseen toistuvia ja paljon käsityötä vaativia tehtäviä.

Pekka Malo
Ratkaisupäällikkö, Smart City

Kirjoittaja on kolmen lapsen isä ja kokemusasiantuntija toistuvissa käsityötä vaativissa prosesseissa.