Tiera Digitiekartta

Yhteinen matka kunnan toiminnan digitalisointiin

Tiera Digitiekartta on Tieran asiantuntijapalvelu, jonka avulla kunnat voivat tehdä systemaattisen suunnitelman digitalisoinnin vauhdittamiseksi. Lähdemme digitalisaatiossa liikkeelle siitä, missä kuntasi on menossa ja luomme suunnitelman tavoitteeseen pääsemiseksi.

Kevyesti alkuun Digipolulla

Kunnat voivat hyödyntää ilmaisen digipolkukonsultoinnin osana Polku Tieraan -konseptia. Ilmaisessa 2,5 tunnin digityöpajassa käydään läpi kunnan tilannekuva ja suunnitellaan yhteiset jatkotoimenpiteet.

Digitiekartta antaa kokonaisvaltaisen suunnitelman

Digitiekartta tukee kuntaorganisaatioita digitalisaation hyödyntämisessä, toiminnan kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.​ Digitiekarttatyö auttaa tunnistamaan myös keskeiset sidokset ja riippuvuudet kehittämistoimenpiteiden välillä sekä varmistamaan kuntastrategian toteutumisen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Työn lopputuloksena saadaan tiekartta ja kattava näkymä asiakasorganisaation keskeisiin kehittämistoimenpiteisiin. ​Digitiekartta on johtamisen työväline, jonka avulla budjetointia ja toimenpiteiden vaikuttavuutta suhteessa strategisiin tavoitteisiin voidaan arvioida säännöllisin väliajoin.​

Kuntien Tiera on kehittänyt työvälineen ja menetelmän yhteistyössä tietohallinnon yhteistyöverkosto ePS3:n kanssa.

Mitä kunta saa digitiekarttatyöstä?

  • Analyysin kunnan digitalisaation nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista
  • Oppia muissa kunnissa parhaaksi havaituista tavoista digitalisoida toimintaa
  • Ymmärrystä siitä, miten voidaan sujuvoittaa asiakaskokemusta ja parantaa tiedonvirtausta ​
  • Jäsennellyn suunnitelman siitä, miten kunnan palvelut ja prosessit digitalisoidaan sujuvasti​
  • Aikataulun ja kustannusarvion digitalisoinnille.

Tule mukaan myös Tieran Digiverkostoon

Tieran Digiverkostossa kunnat voivat kehittää digiosaamistaan ja kyvykkyyksiä verkostoyhteistyöllä. Jokainen mukaan tuleva kunta saa päättää itse, millä tasolla lähtee mukaan yhteiseen tekemiseen. Verkoston jäsenenä saat oman kehittämisen tueksi runsaasti yhdessä kehitettyjä ja kuntien yhdessä käyttämiä malleja.

Jaana Siitari

Johdon asiantuntija