syyskuu 2023

Perustietotekniikka on historiaa – on aika puhua kehittyneestä tietotekniikasta

Perustietotekniikka on terminä jo täysin vanhentunut. Tämän päivän teknologian kehitys vie kiihtyvällä vauhdilla ICT-arkeamme kauemmaksi siitä, mikä on aikaisemmin tunnettu perinteisenä perustietotekniikkana.

Perustietotekniikassa perinteiset verkot, konesalit ja työasemaympäristö toimivat saumattomasti yhteen tukipalvelun kanssa, muodostaen ITILv4 mukaisesti loppukäyttäjälle parhaan mahdollisen palvelukokemuksen.

Haukottelitko jo puolessa välissä edellistä lausetta? Syytä olisi. Koska arki ei enää pitkään ole ollut edellä kuvattua.

Teknologian kehitys ja globaalit megatrendit vievät meitä hybridin kautta kohti pilveä, sekä laittavat vuosi vuodelta kovemmalle koetukselle laitteiden ja verkkojen suorituskyvyn sekä tietoturvan ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Lisäksi pilven hallintamallit haastavat perinteiset ITIL-käsitteet tuoden uusia toimintamalleja mukaan arkeemme.

Kehittynyt tietotekniikka on osa arkeamme

Sisäverkot laajenivat hybridi-infraksi. Konesalit toimivat julkipilven kanssa yhteen ja varmistukset – no ne ovat siellä, missä se on tarkoituksen mukaisinta. Organisaatioiden on yhä vaikeampi pysyä kiihtyvässä ICT-kehityksessä mukana. Vaatimukset kasvavat ICT-yksiköissä ja johdon on oltava kartalla ICT-trendeistä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan. Perustietotekniikasta ei ole enää jäljellä mitään, miksi siihen kannattaisi viitata sanalla ”perus”.

Elämme vahvasti teknologista murrosta, jossa pilvipalvelut ja tietoturva mahdollistavat modernit työympäristöt, sekä alustapalvelut. Tämä murros on kuitenkin kesken. Osa organisaatioista on jo julkipilvessä kuten Azuressa, ja hyödyntävät kehittyneitä tietoturvakontrolleja, sekä ovat omaksuneet paikkariippumattoman työn niin teknisesti, hallinnollisesti kuin toiminnallisesti. Mutta osa ei ole.

Mihin alati kiihtyvä ICT-kehitystarve johtaa?

Organisaatiot eriarvoistuvat tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Teknologian kehitysvelka kasvaa taatusti niillä, joilla ei ole juuri nyt modernisointiprojekteja käynnissä.

Eikä siinä vielä kaikki – seuraava teknologian murros on jo tekoälyn kautta saapunut, vaikka edellisten ajaminen sisään organisaatioihin voi olla vielä kesken. Tämä tulee eriarvoistamaan organisaatioita vielä edellisiä ICT-trendejä enemmän. Lue edellisestä julkaisustani miten ja miksi tekoälyn aikakausi on jo julistettu alkaneeksi – vaikka osa organisaatioista on vielä muutosmatkalla perustietotekniikkaympäristöstä kehittyneen tietotekniikan ympäristöön.

Miten pysyt teknologiakehityksessä mukana?

Miten päättäjät voivat mahdollistaa digitalisaation kehittymisen, jos heidän ICT:nsä ei pysy käynnissä olevien teknologiakehitysten mukana? Mikäli digitalisaation ja kehittyneen tekniikan sijasta organisaatio on vielä ”perustietotekniikassa”, on sillä vaara jäädä huomattavasti jälkeen kehityksessä suhteessa edelläkävijäorganisaatioihin. Missä kehityksen vaiheessa teidän organisaationne on juuri tällä hetkellä? Kuinka pitkä matka teillä on kirittävänä edelläkävijäorganisaatioiden rinnalle pääsemiseksi?

Jyri Lehtonen
Kirjoittaja on Tieran ICT-ulkoistuspalveluiden liiketoimintajohtaja