Tieran Käyttäjäpalvelut tehostavat työntekoa Turussa

Tiera Käyttäjäpalvelut ovat osa Tieran tarjoamia infrapalveluja, joilla voidaan tukea palveluympäristöjen toimivuutta, sujuvoittaa sekä laitteiden että tiedon hallintaa ja luoda yhtenäisiä ja tehokkaita toimintamalliratkaisuja kuntien yksilöllisiin tarpeisiin. Käyttäjäpalvelujen kokonaisuus koostuu tukipalvelut ja laitepalvelut sekä käyttäjäratkaisut. Palvelukokonaisuutta tukee Tiera Verkkokauppa.

Uusi käyttäjäpalvelusopimus korvaamaan vanhaa

Turussa Käyttäjäpalvelut kattavat päätelaitteiden hankinnan ja niiden elinkaaren hallinnan, sovelluspaketoinnin ja loppukäyttäjien tuen. Käyttäjäpalvelusopimus on ollut kaupungissa käytössä syksystä 2016 lähtien, jolloin se korvasi vanhan, resurssipohjaisen sopimuksen. Halukkuutta käyttöön perustuvaan sopimukseen siirtymiseen löytyi sekä Turun kaupungin että Tieran puolelta.

– Toiveenamme oli käyttäjäpalvelusopimuksen myötä poistaa resurssipohjaisen hankinnan rajoituksia. Tiera on Turun strateginen kumppani, ja resurssipohjaisen hankinnan muuttaminen palveluksi on ollut luontainen jatko yhteistyön kehitykselle, kommentoi IT-kehittämispäällikkö Kari Rajanaro Turun kaupungin IT-palveluista.

Tarvepohjainen palvelu tehostaa työntekoa

Palvelujen loppukäyttäjiä ovat esimerkiksi kaupungin toimialat, konsernihallinto ja kaupungin osakeyhtiöt, joten asiakaskunta on laaja. Työasemien ja laitteistojen hallintaan liittyvien palvelujen hankkiminen asiantuntijalta yhtenäistää käytäntöjä ja vapauttaa työntekijöiden voimavaroja näiden omiin ydintehtäviin. Asiakastuki toteutetaan joustavasti puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai digitaalisena itsepalveluna. Tarvepohjainen palvelu tehostaa työntekoa, parantaa tuottavuutta ja karsii kuluja.

– Uusitun mallin keskeisin etu on, että sen myötä palvelu on työasemamäärään sidottu, kiteyttää IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen.

Kulujen ennakoitavuus, palvelukehyksen läpinäkyvyyden paraneminen ja vastuunjaon selkeytyminen ovat uuden mallin selkeitä hyötyjä resurssipohjaiseen sopimukseen verrattuna. Käyttöön perustuva palvelu on Turussa vielä sisäänajo-vaiheessa, mutta yhtenäisten ja selkeiden kokonaisuuksien uskotaan luovan hyvän pohjan myös IT-palvelujen tulevaisuuden muutosten ja haasteiden kohtaamiseen.

– Käyttäjäpalveluratkaisu sisältää oikeat elementit toiminnan kehittämiseen jatkossa, Rajanaro tiivistää.