Kunnissa ja maakunnissa lähes kaikki toiminta pyörii yhä enemmän tietotekniikan varassa tai sen avulla. Toimivilla ja luotettavilla laitteilla on iso merkitys toiminnan sujumiseksi, helpottamiseksi, varmistamiseksi ja tehostamiseksi. Tiera Laitepalveluiden avulla varmistat, että käytettävissä ovat juuri teille sopivat, tehokkaat ja ajantasaiset työkalut toiminnan tukena.

Varmista häiriötön ja mukava työympäristö

Tiera Laitepalvelut tarjoaa kaikki kuntaorganisaatioissa tarvittavat työasemien ja laitteiden hankintaan, hallintaan ja elinkaareen liittyvät palvelut. Kaikki on tehty asiakkaille mahdollisimman helpoksi: työasemat ja laitteet saa käyttöön valmiiksi asennettuina ja niille tarjotaan myös täysi ylläpito.

  • Päätelaitteiden tehokas ja ajantasainen ylläpito tuo kustannushyötyjä.
  • Hyvin toimivat työkalut ovat liiketoiminnan menestyksen edellytys.
  • Oikeat ja toimivat työkalut parantavat henkilöstön tyytyväisyyttä ja tehokkuutta.

Laitteiden hallintaa ja elinkaaripalvelua

Tiera Laitehallintapalvelu sisältää palvelun piirissä olevien työasemien tai mobiililaitteiden ylläpito- ja päivitystoimenpiteet sekä vianselvitykset. Palvelupyynnöt tai mahdolliset häiriöt ratkaistaan järjestelmähallinnan työkaluilla etätukena. Palvelu mahdollistaa työasemaympäristön ja sovellusympäristön keskitetyn hallinnan, ohjelmistojen sovelluspaketoinnit ja jakelut sekä tietoturva- ja verkkotulostinhallinnan.

Tiera Elinkaaripalvelu mahdollistaa keskitetyt laitehankinnat ja tilaukset Tiera Verkkokaupasta. Palvelu sisältää laitetoimitukset, takuuhuollot sekä mahdollistaa hyvän näkyvyyden tilauksiin ja toimituksiin. Kokonaisratkaisu tarjoaa myös mm. esiasennus- ja käyttöpaikalle asennus -palvelua, laitteiden asianmukaiset poistot ja hävitykset, huomioiden esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen vaatimukset, sekä elinkaaren vaihtosuunnittelutyön. Elinkaaripalvelun avulla kuntatoimijoille muodostuu keskitetty laitehallinnan tieto.