Tiera

Laitepalvelut

Varmista häiriötön ja mukava työympäristö

Toimivilla ja luotettavilla laitteilla on entistä suurempi merkitys, kun kuntaorganisaatioiden toiminta perustuu enenevissä määrin tietotekniikkaan, ja myös työnteon tavat muuttuvat joustavammiksi.  

Tieran Laitepalvelut auttavat varmistamaan, että kuntaorganisaatiolla on käytettävissään tarpeita vastaavat sekä tukevat, tehokkaat ja luotettavat työkalut toiminnan tukena. 

Tiera Laitepalvelut tarjoaa kaikki kuntaorganisaatioissa tarvittavat työasemien ja laitteiden hankintaan, hallintaan ja elinkaareen liittyvät palvelut. Kaikki on tehty asiakkaille mahdollisimman helpoksi: työasemat ja laitteet saa käyttöön valmiiksi asennettuina ja niille tarjotaan myös täysi ylläpito. 

Miksi Tiera Laitehallintapalvelut?

  • Käytettävissä ajantasaiset ja kuntaorganisaation tarpeita vastaavat nykyaikaiset laitteet
  • Tehokas ja ajantasainen ylläpito tuo kustannushyötyjä
  • Hyvin toimivat työkalut ovat organisaation ja liiketoiminnan menestyksen edellytys
  • Oikeat ja toimivat työkalut parantavat henkilöstön tyytyväisyyttä ja tehokkuutta
  • Palvelukokonaisuus, johon sisältyy kaikki kuntaorganisaatioissa tarvittavat työasemien ja laitteiden hankintaan, hallintaan ja elinkaareen liittyvät palvelut

Laitteiden hallintaa ja elinkaaripalvelua

Tiera Laitehallintapalvelu sisältää palvelun piirissä olevien työasemien tai mobiililaitteiden ylläpito- ja päivitystoimenpiteet sekä vianselvitykset. Palvelupyynnöt tai mahdolliset häiriöt ratkaistaan järjestelmähallinnan työkaluilla etätukena. Palvelu mahdollistaa työasemaympäristön ja sovellusympäristön keskitetyn hallinnan, ohjelmistojen sovelluspaketoinnit ja jakelut sekä tietoturva- ja verkkotulostinhallinnan.

Tiera Elinkaaripalvelu mahdollistaa keskitetyt laitehankinnat ja tilaukset Tiera Verkkokaupasta. Palvelu sisältää laitetoimitukset, takuuhuollot sekä mahdollistaa hyvän näkyvyyden tilauksiin ja toimituksiin. Kokonaisratkaisu tarjoaa myös mm. esiasennus- ja käyttöpaikalle asennus -palvelua, laitteiden asianmukaiset poistot ja hävitykset, huomioiden esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen vaatimukset, sekä elinkaaren vaihtosuunnittelutyön. Elinkaaripalvelun avulla kuntatoimijoille muodostuu keskitetty laitehallinnan tieto.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Jyri Lehtonen

Liiketoimintajohtaja, ICT-ulkoistuspalvelut

Hyödynnä ilmainen ratkaisuesitys

Jos mietit miten ICT kannattaisi omassa organisaatiossasi järjestää, jotta voitte keskittyä aiempaa paremmin toiminnan kehittämiseen ja vaikuttavuustyöhön, hyödynnä omistaja-asiakkaillemme ilmainen ratkaisuesitys. Polku Tieraan on konkreettinen ja asiakkaidemme kanssa käytävään vuorovaikutukseen perustuva konsepti ratkaisuesityksen rakentamiseksi. Saat validia tietoa päätöksenteon tueksi ICT:n järjestämisestä ja kumppanuudesta Tieran kanssa.