helmikuu 2024

Tutkittu data ohjaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämistä Imatralla ja Kouvolassa 

Satsaamalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun kehittämiseen ehkäistään muun muassa nuorten syrjäytymistä. Kouvolassa ja Imatralla on ollut käytössä ReunamoEdun palvelut, jotka on hankittavissa Tieran asiantuntijaverkoston kautta. 

Ensimmäiset ReunamoEdun (Reunamo Education Research) Kehittävän Palautteen -menetelmällä saaduista tuloksista olivat Kouvolan kaupungin varhaiskasvatukselle varsinainen herätys. Data kertoi, että lapset kaipasivat erityisesti lisää huomiota aikuisilta. 

Kouvolassa lisättiin heti lasten huomiointia, mutta arkea ja kohtaamisia ei silti laitettu kokonaan uusiksi. Lasten sensitiivistä kohtaamista parannettiin erityisesti siirtymätilanteissa, kun siirrytään toiminnosta toiseen, vaikkapa sisältä ulkoilemaan.  

“Siirtymiä myös porrastettiin, jotta lapsiryhmät olisivat pienempiä ja aikuiset pystyisivät huomioimaan lapset paremmin. Toinen kehitettävä asia on ollut liikunnan ja ulkoilun pedagogiikan lisääminen. Laajensimme oppimisympäristöä esimerkiksi lähiluontoon”, sanoo Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto vuonna 2017 saaduista ensimmäisistä tuloksista.  

Sittemmin tulokset ovat selkeästi parantuneet: Ohjattua leikkiä on nyt enemmän kaikilla kouluasteilla varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja oppimiseen on tullut uusia muotoja. Aikuiset ovat lapsille läsnä aiempaa paremmin. 

“Ylipäätään lapsen näkökulma on tullut vahvemmin arkeen. Tulokset kertovat oppimisen olevan hedelmällisintä silloin, kun oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan tilanteiden kulkuun ja sisällön rakentamiseen opettajan kanssa”, Helena Kuusisto jatkaa. 

Myös Imatralla on huomattu siirtymävaiheiden hyödyntämisen edut.  

“Oli varsinainen oivallus huomata, että siirtymätilanteita kannattaa hyödyntää oppimisen tehostamiseksi. Esimerkiksi ruokalaan kävellessä opettaja saattaa kerrata kertotaulua oppilaiden kanssa ja oppiminen tapahtuu huomaamatta ja mukavassa ilmapiirissä. Näin tuetaan kuin ohimennen apua tarvitsevia oppilaita”, Imatran kaupungin opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio sanoo.

Oppimisympäristöt tehokäyttöön 

Imatralla ReunamoEdun menetelmien, Kehittävän Palautteen ja itsearvioinnin ja reflektoinnin välineen Valssin, hyödyntäminen alkoi kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakenteiden uudistamisen yhteydessä vuonna 2021. Aiemmin kaupungissa oli yhdeksän koulukeskusta, joiden toiminnot keskitettiin kolmeen uuteen keskukseen. 

“Halusimme kartoittaa varhaiskasvatuksen laatua ja selvittää, onko se yhdenvertaista ja lapsilähtöistä koko Imatran alueella. Halusimme myös hyödyntää uusia tiloja ja saada työkaluja pedagogiseen kehittämiseen”, Minna Rovio kertoo taustaa yhteistyölle ReunamoEdun kanssa. 

Niin Imatralla kuin Kouvolassakin ReunamoEdun menetelmien käyttöönottoa puolsi vahvasti se, että ne perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja dataan. Tätä velvoittivat myös kaupunkien kehitysstrategiat. “Etteivät tulokset ole sattumanvaraisia, vaan perustuvat valtavaan määrään tietoa. Se myös vahvistaa tiedolla johtamista”, Minna Rovio sanoo. 

Varhaisvaiheeseen panostaminen maksaa itsensä takaisin

Kummassakin kaupungissa uskotaan vahvasti siihen, että panostukset laadukkaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kehittämiseen tutkitun datan avulla maksavat itsensä takaisin rahallisesti ja inhimillisesti.  

Syrjäytymisriskissä olevat lapset ja nuoret on tärkeä tavoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä NEET-nuorien (Not in Employment, Education or Training) määrä on jo nyt hälyttävän suuri. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 lähes 10 prosenttia 15–29-vuotiaista suomalaisnuorista ei ollut töissä eikä koulussa. Nuoren jääminen pelkän peruskoulutuksen varaan tarkoittaa yhteiskunnalle vähintään 370 000 euron taloudellista menetystä. 

Ikäluokkien pienentyessä meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta.  

“Observointien tulokset ovat tärkeitä herätteitä henkilöstölle, jotta mahdollisiin epäkohtiin tai vaikka kohtaamisongelmiin voidaan puuttua. Onko esimerkiksi oppimisympäristössä jotain sellaista, joka edistää tai estää syrjäytymistä? Yksi keino parantaa oppimismotivaatioita on vaikkapa keinot, joilla tasoitetaan lapsen oppimisen polkua ja etenkin nivelvaiheita eri kouluasteiden välillä”, Helena Kuusisto kiteyttää. 

Niin Imatralla kuin Kouvolassakin toivotaan yhteistyön ReunamoEdun kanssa jatkuvan myös tulevaisuudessa.  

“On kiinnostava nähdä, miten kehitystoimet vaikuttavat ja toisaalta, mitä uusia asioita nousee esiin. Menetelmässä on hedelmällistä sekin, että observointeja tekevät pääsevät tutustumaan toisen päiväkodin tai koulun toimintamalleihin. Samalla hyvät käytännöt leviävät. ReunamoEdu on myös ottanut kiitettävän nopeasti koppia erilaisista kehitysehdotuksista”, Minna Rovio sanoo. 

Kiinnostuitko ReunamoEdun palveluista? Saat ne käyttöösi valmiiksi kilpailutettuna Tieran asiantuntijaverkostosta. Tutustu tarkemmin tästä