lokakuu 2020

Tiera tarjoaa hyvinvointialueiden kuntayhtymille kokonaisratkaisuja ja palveluiden integroitavuutta

Tieran tehtävä on auttaa kuntatoimijoita sekä muodostuvia hyvinvointialueita tuottamaan parempia ja nykyaikaisempia palveluita kuntalaisille. Lähtökohtana on tuottaa kunnille ja kuntaomisteisille organisaatioille yhteisiä digitaalisia palveluita, jolloin saavutetaan suuria kustannushyötyjä. 

Tuotamme Tieralla palvelut itse tai kilpailutamme ne hankintalain edellyttämällä tavalla. Näin kuntatoimijat voivat keskittyä olennaiseen. Tieran vahvuus on toimialaosaaminen sekä vahva kumppaniverkosto. Voittoa tavoittelemattomana yhtiönä Tiera toimii kumppanuusperiaatteella niin omistajiensa kuin palveluiden tuottajien kanssa. Me ymmärrämme kuntatoimijoiden tarpeet ja tunnemme digitalisaation mahdollisuudet,” summaa Tieran asiakkuudet-yksikön johtaja Kari Hyvönen.  

 

Toimivan palveluportfolion perustana laadukas ja toimintavarma ICT 

Tulevaan sote-uudistukseen liittyen Tieralla on portfoliossaan omistaja-asiakkaille laaja tarjooma ratkaisuja. Ratkaisut on kehitetty kuntatoimijoiden tarpeisiin, jolloin ne ovat suoraan yhteensopivia hyvinvointialueiden kuntayhtymille. 

Asiakkailla on valittavinaan tuotteita:

Asiantuntijapalvelut tukevat Tieran asiakasorganisaatioiden toimintaa ja toiminnan kehittämistä muun muassa tietohallinnon ja muutosjohtamisen ammattilaisten avulla.  

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden toiminnan jatkuvuuden ja digitalisaation kehittämisen mahdollistaa laadukas, toimintavarma sekä skaalautuva ICT. Tiera tarjoaa omistajilleen konesali sekä tietoliikenne- ja työasemapalvelut. Näihin liittyy esimerkiksi sote-tuotteistettu Tiera Verkkokauppa, josta asiakas saa tarvittavat laitteistot. ”ICT-palvelut on kivijalka, jonka päälle pystytään rakentamaan digitalisaatiota, Kari Hyvönen kertoo. 

 

Yhteentoimivuutta ja integraatioita 

Erilaisia tietojärjestelmiä ja sähköisiä toimintoja täytyy pystyä yhdistämään sote-uudistuksen aikana. Tiedon tulee liikkua niiden välillä saumattomasti. Tieralla on yhteentoimivuuden rakentamiseksi kilpailutettu kustannustehokas alusta. 

 ”Tietojärjestelmien integraatio näkyy kuntalaisille ja työntekijöille hyvänä palvelukokemuksena, Hyvönen sanoo. 

Sote-uudistuksella haettavia kustannussäästöjä sekä tehokkuutta voidaan saavuttaa monella eri sektorilla tehtävästä työstä. Alueiden tukemiseen kuuluvat palveluratkaisut ja muutoksen johtaminen kuuluvat Tieran ydinosaamiseen. Kari Hyvönen nostaa esimerkeiksi kuntien kanssa tuotetun palvelusetelijärjestelmän, jonka piirissä on jo kolme miljoonaa asukasta Suomessa. 

”Palveluseteli on oiva tapa yhdistää yksityiset ja julkiset palvelut”, kuvaa Hyvönen Tieran tuottamaa Palveluseteli- ja ostopalvelu (PSOP) -järjestelmää, joka soveltuu terveydenhuollon palveluista varhaiskasvatuksen palveluihin sekä kasvupalveluihin ja toimialariippumattomiin palveluihin. 

Suomessa väestö ikääntyy vääjäämättä. Vanhusväestön palveluissa Tieralla on vahva jalansija kotihoidon palveluissa, ja niitä kehitetään entisestään. Tieran tarjooma kattaa myös hyvinvointialueiden kuntayhtymien hallinnon tarpeet, johon liittyvät esimerkiksi asiakas- ja palveluohjaus, päätöksenteko, talous ja henkilöstöhallinto. 

Hyvönen toteaa lopuksi: ”10-vuotias Tiera Yhteiskunnallisena Yrityksenä haluaa nostaa näkyvästi Suomen kuntakentän digitalisaatioastetta ja sitä myötä luoda vaikuttavuutta kuntalaispalveluiden kehittymiseen. Perus-ICT-toimintojen ulkoistuksilla vapautetaan aikaa digitalisaation ja kuntalaispalveluiden kehittämistyölle kuntien sisällä. Tämä kaikki vaatii kunnilta ja muodostuvilta kuntayhtymiltä uutta ajattelua ja taitoa muutoksen johtamiseen,  johon me Tieralla tarjoamme vahvaa tukea.” 

 

Tutustu Tieran Sote-hyvinvointiratkaisuihin >>