27.04.2022 klo 09.00

Tiera Café – DigiOne-palvelut

Tervetuloa kaikille kunnille tarkoitettuun DigiOne -webinaariin keskiviikkona 27.4. klo 9-10, jossa kerromme DigiOnen helmikuussa 2022 julkaisemista yhteiskehitettävistä palveluista sekä palvelumallista! Palvelukokonaisuus tulee vaikuttamaan jo kuluvan vuoden lopulla hankekuntien Espoo, Vantaa, Oulu, Turku, Tampere, Jyväskylä ja Lahti pilottikoulujen arkeen, kun palveluita testataan ja pilotoidaan.

Webinaarissa kuulet:

 • Yhteenvedon DigiOnen tavoitteista ja hankkeen nykyisestä statuksesta sekä hankkeen 2022-2023 aikataulusta
 • Palvelumalliesittelyn
 • Kilpailutettujen palveluiden esittelyt:
  • Kodin ja koulun yhteistyön palvelu, joka tulee kokoamaan kodin ja koulun välisen viestinnän ja asioinnin yhteen paikkaan, lisäämään vuorovaikutuksen edellytyksiä ja helpottamaan oppijoiden tukemista sekä pedagogista toimintaa.
  • Hakemisen ja päätöksenteon palvelu, joka lomakkeiden ja prosessien avulla nopeuttaa ja helpottaa huoltajien ja oppijoiden sähköistä asiointia sekä parantaa tietoturvaa. 
  • Luku- ja työjärjestysten palvelu, joka helpottaa resurssien tehokasta käyttämistä.  
  • Opetuksen suunnittelun palvelu, joka tuo uusia mahdollisuuksia hyödyntää opetussuunnitelmatietoja nykyistä paremmin opetuksen ja oppimisen arvioinnin suunnittelussa.
 • Millaisia asioita kunnan pitäisi viedä eteenpäin, että sillä olisi edellytyksiä liittyä DigiOneen hankeajan jälkeen vuodesta 2024 eteenpäin.

Webinaarissa puhujina toimivat Tieran asiakkuusjohtaja Kari Hyvönen, hankeen palvelualustan palveluiden kehittämisestä ja hankinnoista vastaava Tieran johtava palvelupäällikkö Jouni Kilpi sekä hankkeen hankepäällikkö Jasmina Ylinikkilä Tampereelta.

Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille päivää ennen tilaisuutta sähköpostilla.

DigiOne-hankkeessa kehitetään seitsemän kunnan ja Kuntien Tieran kanssa yhteistyössä digitaalista palvelualustaa, joka kokoaa ja integroi palvelut perusopetuksesta lukio-opetukseen ja tavoitteena on laajentua myöhemmin myös varhaiskasvatukseen ja toisella asteella ammatilliselle puolelle.