17.2.2022

DigiOnen palveluiden tuottajiksi saatiin alansa parhaat toimijat

DigiOne-hankkeen yhteiskehitettävien palveluiden toimittajat on kilpailutettu. Sopimukset on tehty neljän yrityksen kanssa, ja niiden jokaisen vahvuudet ja osaaminen tukevat DigiOne-hankkeen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista. Uusien palvelukehittäjien kanssa saamme parhaat asiantuntijat kehittämään jokaista palvelukokonaisuuden osaa. 

DigiOne tulee muuttamaan merkittävästi koulujen ja oppilaitosten arkea. Se tulee korvaamaan DigiOnen seitsemässä kehittäjäkaupungissa nykyisin käytössä olevia opetuksen järjestämisen palveluita. Avoimien rajapintojen ansiosta julkisten ja kaupallisten toimijoiden palveluita on helppo liittää DigiOne-palvelualustalle. Palvelualusta kokoaa kaikki koulutuksessa ja oppimisessa tarvittavat palvelut yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. 

Kodin ja koulun yhteistyön palvelun tuottaa vahva viestintäteknologian osaaja Hailer Oy. Tiera solmi Hailerin kanssa sopimuksen palvelusta, joka tulee kokoamaan kodin ja koulun välisen viestinnän ja asioinnin yhteen paikkaan, lisäämään vuorovaikutuksen edellytyksiä ja helpottamaan oppijoiden tukemista sekä pedagogista toimintaa. 

Hakemisen ja päätöksenteon palvelu toteutetaan Kuntien Tiera Oy:n ratkaisulla, jonka toimittajana on Fujitsu Finland Oy. Ratkaisu on tunnettu käyttäjäystävällisistä lomakkeista ja prosesseista sekä sujuvasta prosessienhallinnasta. Se nopeuttaa ja helpottaa huoltajien ja oppijoiden sähköistä asiointia sekä parantaa tietoturvaa. 

Luku- ja työjärjestysten palvelun kehittämisestä Kuntien Tiera teki sopimuksen itävaltalaisen Untis GmbH:n kanssa. Untiksen tehokasta optimointia hyödyntävä ratkaisu on käytössä ympäri maailmaa 76 maassa ja yhteensä yli 26 000 koulussa. Palvelu helpottaa resurssien tehokasta käyttämistä, ja sitä kehitetään edelleen vastaamaan paremmin erityisesti suomalaisen lukiokoulutuksen tarpeita.  

Opetuksen suunnittelun palvelu tuo aivan uusia mahdollisuuksia hyödyntää opetussuunnitelmatietoja nykyistä paremmin opetuksen ja oppimisen arvioinnin suunnittelussa. Kilpailutuksen voittanut BeanBakers Oy on tunnettu ohjelmistokehityshankkeistaan, joissa yhdistyvät digitaalisen palvelumuotoilun, ohjelmistoalan ja opetusteknologian osaaminen. 

DigiOne-palvelukokonaisuutta on kehitetty vuodesta 2019 alkaen. Kehityshankkeen jälkeen kokonaisuus jää Kuntien Tieran hallinnoitavaksi. Tiera tekee hankkeessa kehitysyhteistyötä Gofore Oyj:n ja Alfame Systems Oy:n osaajien kanssa. Hankkeessa on ollut mukana yli 500 asiantuntijaa, joista valtaosa on kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia. 

“Odotamme suurella mielenkiinnolla yhteistyötä uusien toimittajien kanssa. Olemme iloisia, että Tieran ratkaisu on valittu DigiOnen hakemisen ja päätöksenteon palveluun. Jatkamme yhteistyötä hankekuntien kanssa ja olemme aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaista opetuksen ja kasvatuksen kenttää yhteistyössä opetuksenjärjestäjien kanssa”, toteaa Tieran digiratkaisujen johtaja Pauli Päivärinta

DigiOne uudistaa koulutuskenttää 

Uusien kumppaneiden ansiosta DigiOne voi kehittää kasvatus- ja opetusalaa uudistavia palveluita ja luoda yhteentoimivan kokonaisuuden, joka tukee oppimista, yhdenvertaisuutta, yhteiskehittämistä, yhteisopettajuutta ja pedagogisen toimintakulttuurin muutosta. Palvelut tulevat olemaan kiinteä osa DigiOne-palvelualustaa, jolloin kaikki opetuksen ja koulutuksen toiminnot voidaan hoitaa tehokkaasti ja kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. 

“Julkisten palveluiden kilpailuttaminen on aina todella haastavaa. Olen hurjan tyytyväinen siihen, että saimme kehittäjäkumppaneiksemme mukaan toimijat, jotka edustavat oman osaamisensa huippua! On ollut hienoa huomata, että kaikilla mukana olevilla toimijoilla on halu asettaa rima korkealle ja halu tehdä yhteistyötä. Seuraavat pari vuotta tulevat olemaan todella haastavia ja iso näytön paikka meille kaikille. Olen kuitenkin luottavainen siihen, että yhdessä voimme onnistua”, kommentoi hankkeen johtaja Kirsi Lehto

DigiOne helpottaa opetus- ja kasvatusalalla työskentelevien arkea ja tuottaa paljon arvokasta tietoa oppimisesta ja oppijoista. Olennaista on, että yksittäisen oppijan tiedot kulkevat sujuvasti DigiOne-palvelussa oppijan mukana koulutusasteelta toiselle, ja tieto on sitä tarvitsevien saatavilla kootusti ja helposti analysoitavassa muodossa. Yhteisen alustan ja ekosysteemin ansiosta koulutuksenjärjestäjät voivat ottaa helposti käyttöön erilaisia markkinoilla olevia koulutusteknologian palveluita. Tavoitteena on, että DigiOne-alustatalousekosysteemi houkuttelee tulevaisuudessa merkittävän määrän uusia ja innovatiivisia palveluntuottajia. 

“Tällä hetkellä DigiOnen kehitystyössä olevat kunnat kattavat yli neljänneksen Suomen asukasluvusta. Rakennamme skaalautuvaa mallia, jossa lähtökohtana on laajentaa palveluita myöhemmin perus- ja lukio-opetuksesta myös varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on, että vuonna 2028 on mukana 80 kuntaa”, Lehto jatkaa. 

DigiOne-hankkeen tavoitteena on rakentaa uudenlainen koulutusalan alustatalousekosysteemi. Digitaaliselle palvelualustalle kootaan erilaisia koulutuksenjärjestäjien palveluita, jotka edistävät pedagogisen toimintakulttuurin uudistamista. Ekosysteemiä kehitetään helpottamaan ja parantamaan oppijoiden, opettajien, rehtoreiden ja muun henkilökunnan arkea sekä edistämään oppimista, yhteiskehittämistä ja yhdenvertaisuutta. Hankkeessa tuotetut palvelut laajennetaan kaikkien Suomen kuntien käyttöön vuodesta 2024 alkaen. DigiOne on seitsemän kunnan; Espoo, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, sekä Kuntien Tieran yhteinen hanke. Hankkeen aikana Vantaan kaupunki toimii isäntäkaupunkina, ja hankkeen jälkeen Kuntien Tiera vastaa DigiOnesta. 

Lisätietoja: 

DigiOne

Kirsi Lehto, Hankejohtaja 

kirsi.lehto@vantaa.fi

DigiOne 

Ilkka Kalo, Ohjausryhmän puheenjohtaja 

Ilkka.kalo@vantaa.fi 

Pauli Päivärinta

Johtaja, Digiratkaisut