4.11.2020

Tieran yhteisöllistä oppimista edistävä Edison -palvelu uudistuu

Tieran Edison palvelu uudistuu vuoden 2020 lopussa. Uudistumisen yhteydessä Edison -palvelu keskittyy sähköiseen työpöytään ja palvelusta poistetaan oppimisympäristöominaisuudet (LMS).

 

 

 

 

Henkilökohtainen työpöytä kokoaa kaikki käyttäjän sovellukset yhteen näkymään ja toimii näin integraatioalustana kaikille tarvittaville oppimisen ja opetuksen sovelluksille. Sovellukset avautuvat kertakirjautumisella kunnan oman käyttäjätiedon avulla.

Työpöydän uudet ominaisuudet ovat lisäystä vanhoihin työpöytätoimintoihin, jotka eivät vaadi käyttäjiltä välitöntä uusien ominaisuuksien sisäistämistä. Nykyiset opettaja- ja oppilaskäyttäjät siirtyvät uuden Edison sähköisen työpöydän käyttäjiksi vaivattomasti, koska palvelun osoite säilyy samana, ja työpöytien sisällöt löytyvät käyttäjäkohtaisista työpöytänäkymistä samoin kuin nykyisessä Edisonissa.

Uudistuksella tavoitellaan loppukäyttäjille ajan säästöä, joustavuutta sekä parempaa tietosuojaa digitaalisten resurssien hyödyntämisessä ja saavutettavuudessa teknologisen uudistustyön lisäksi.

 

Palvelu sisältää sähköisen työpöydän ja integraatiot kunnan omista järjestelmistä Edisoniin ja Edisonista eteenpäin sekä niiden toiminnan valvonnan ja ongelmapaikannuksen. Työmäärä IT-tukipalvelussa vähenee, eikä oppilaiden tunnusten hallintaan tarvitse käyttää aikaa.

Kertakirjautumiset on mahdollista toteuttaa myös räätälöidysti sellaisiin sovelluksiin, jotka eivät ole MPASS:n piirissä, tai joihin ei voida toteuttaa vakiomuotoisia (standardin mukaisia) kertakirjautumisia.

Edison mahdollistaa opettajalle pääsyn useimpiin hallinnon sovelluksiin ilman erillistä kirjautumista opetusverkosta hallinnon verkkoon. Aikaa säästyy ydintehtävään, ja tarvittavat palvelut ovat käytössä joustavasti.

 

Sovellukset tietosuojalinjausten mukaisia

Edisonin kautta käytettävät sovellukset ovat kunnan toimesta hyväksyttyjä ja tietosuojalinjausten mukaisia.

Edison sähköistä työpöytää voi käyttää myös opetuksen toimialan ulkopuolella laajemmassa käytössä kunnassa. Palvelu on turvallinen ja helppokäyttöinen mukautuen kunnan ja käyttäjän tarpeisiin.

Uudistuksen sisältö:

 • Henkilökohtainen sähköinen työpöytä kokoaa kaikki käyttäjän sovellukset yhteen näkymään ja toimii integraatioalustana kaikille tarvittaville oppimisen ja opetuksen sovelluksille
 • Oppilaiden ja opettajien ei tarvitse enää kirjautua useilla tunnuksilla eri palveluihin, koska sovellukset avautuvat kertakirjautumisella kunnan oman käyttäjätiedon avulla
 • Käyttöliittymä on saavutettavuusdirektiivin mukainen
 • Tulevaisuuden sähköisen työpöydän jatkokehitystarpeet on huomioitu Edisonin koodipohjan modernisoinnilla
 • Palvelinympäristö kestää kuormitusta ja se vastaa tietoturvavaatimuksia
  • Palvelu tarjotaan Tieran omasta konesalista
 • Palvelun käyttäjähallintaa uudistettiin:
  • Uusien käyttötapausten toteuttaminen onnistuu ilman erillistä kehitysprojektia, koska aikaisemmin sisäänrakennettuna ollut käyttäjähallinta irrotettiin omaksi kokonaisuudekseen
  • Käyttäjät (esim. opettajat) pääsevät hallinnon verkon sovelluksiin ilman erillistä kirjautumista suoraan
   Edison työpöydältä, koska Edison voidaan liittää yhtäaikaisesti mihin tahansa asiakkaan käyttäjähallintalähteeseen (mm. MPASS, O365, Google, OpinSys)
  • Edison sähköistä työpöytää voidaan käyttää myös muilla kuin opetuksen toimialalla, koska mm. SAML ja OpenID pohjainen federointi on tuettu
 • Pääkäyttäjän on helppo tunnistaa käyttäjähallintaan liittyviä ongelmatilanteita ja kunta pääsee nopeasti tekemään korjaustoimenpiteet omissa taustajärjestelmissään, koska Edisoniin kehitettiin työkaluja tähän liittyen
  • Teknologiauudistukset mahdollistavat myös jatkokehityksen tämän osalta.

 

Lisätietoja:

Mikko Rieppo
ratkaisupäällikkö, Kuntien Tiera Oy
mikko.rieppo(at)tiera.fi

 

Tutustu Edison -palveluun