Edison on helppokäyttöinen ja edistyksellinen oppimisalusta yhteisölliseen oppimiseen. Palvelu sisältää digitaalisen oppimisympäristön ja työpöydän.

Henkilökohtainen työpöytä kokoaa kaikki käyttäjän sovellukset yhteen näkymään ja toimii näin integraatioalustana kaikille tarvittaville oppimisen ja opetuksen sovelluksille. Sovellukset avautuvat kertakirjautumisella kunnan oman käyttäjätiedon avulla eikä oppilaiden ja opettajien tarvitse näin ollen enää kirjautua useilla eri tunnuksilla eri palveluihin.

Edison-oppimisympäristö on sovellus kurssien, oppituntien sekä tehtävien hallintaan ja tekemiseen yhteisöllisesti. Palvelu tukee opetussuunnitelman toteuttamisesta, jossa oppilaat ovat aktiivisia toimijoita. Oppimisympäristö voidaan yhdistää helposti sähköisten oppimateriaalien jakelu- ja hankintakanava Edustoreen ja muihin oppimateriaaleihin.

Palvelun keskeisimmät hyödyt:

 • Helppokäyttöinen oppimisalusta yhteisölliseen oppimiseen
 • Kokoaa opettajien ja oppilaiden kaikki sähköiset työvälineet yhteen näkymään yhdellä kirjautumisella
 • Mahdollistaa yhdessä tekemisen ja oppimisen
 • Palvelua kehitetään jatkuvasti kuntien eli palvelun käyttäjien ohjauksessa

 

Edison -palvelu uudistuu vuoden 2020 lopussa

Uudistumisen yhteydessä Edison -palvelu keskittyy sähköiseen työpöytään ja palvelusta poistetaan oppimisympäristöominaisuudet (LMS).

Työpöydän uudet ominaisuudet ovat lisäystä vanhoihin työpöytätoimintoihin, jotka eivät vaadi käyttäjiltä välitöntä uusien ominaisuuksien sisäistämistä. Nykyiset opettaja- ja oppilaskäyttäjät siirtyvät uuden Edison sähköisen työpöydän käyttäjiksi vaivattomasti, koska palvelun osoite säilyy samana, ja työpöytien sisällöt löytyvät käyttäjäkohtaisista työpöytänäkymistä samoin kuin nykyisessä Edisonissa.

Uudistuksella tavoitellaan loppukäyttäjille ajan säästöä, joustavuutta sekä parempaa tietosuojaa digitaalisten resurssien hyödyntämisessä ja saavutettavuudessa teknologisen uudistustyön lisäksi.

Palvelu sisältää sähköisen työpöydän ja integraatiot kunnan omista järjestelmistä Edisoniin ja Edisonista eteenpäin sekä niiden toiminnan valvonnan ja ongelmapaikannuksen. Työmäärä IT-tukipalvelussa vähenee, eikä oppilaiden tunnusten hallintaan tarvitse käyttää aikaa.

Kertakirjautumiset on mahdollista toteuttaa myös räätälöidysti sellaisiin sovelluksiin, jotka eivät ole MPASS:n piirissä, tai joihin ei voida toteuttaa vakiomuotoisia (standardin mukaisia) kertakirjautumisia.

Edison mahdollistaa opettajalle pääsyn useimpiin hallinnon sovelluksiin ilman erillistä kirjautumista opetusverkosta hallinnon verkkoon. Aikaa säästyy ydintehtävään, ja tarvittavat palvelut ovat käytössä joustavasti.

 

Uudistuksen sisältö:

 • Henkilökohtainen sähköinen työpöytä kokoaa kaikki käyttäjän sovellukset yhteen näkymään ja toimii integraatioalustana kaikille tarvittaville oppimisen ja opetuksen sovelluksille
 • Oppilaiden ja opettajien ei tarvitse enää kirjautua useilla tunnuksilla eri palveluihin, koska sovellukset avautuvat kertakirjautumisella kunnan oman käyttäjätiedon avulla
 • Käyttöliittymä on saavutettavuusdirektiivin mukainen
 • Tulevaisuuden sähköisen työpöydän jatkokehitystarpeet on huomioitu Edisonin koodipohjan modernisoinnilla
 • Palvelinympäristö kestää kuormitusta ja se vastaa tietoturvavaatimuksia
  • Palvelu tarjotaan Tieran omasta konesalista

 

 • Palvelun käyttäjähallintaa uudistettiin:
  • Uusien käyttötapausten toteuttaminen onnistuu ilman erillistä kehitysprojektia, koska aikaisemmin sisäänrakennettuna ollut käyttäjähallinta irrotettiin omaksi kokonaisuudekseen
  • Käyttäjät (esim. opettajat) pääsevät hallinnon verkon sovelluksiin ilman erillistä kirjautumista suoraan
   Edison työpöydältä, koska Edison voidaan liittää yhtäaikaisesti mihin tahansa asiakkaan käyttäjähallintalähteeseen (mm. MPASS, O365, Google, OpinSys)
  • Edison sähköistä työpöytää voidaan käyttää myös muilla kuin opetuksen toimialalla, koska mm. SAML ja OpenID pohjainen federointi on tuettu
 • Pääkäyttäjän on helppo tunnistaa käyttäjähallintaan liittyviä ongelmatilanteita ja kunta pääsee nopeasti tekemään korjaustoimenpiteet omissa taustajärjestelmissään, koska Edisoniin kehitettiin työkaluja tähän liittyen
  • Teknologiauudistukset mahdollistavat myös jatkokehityksen tämän osalta.

Kirjaudu sisään

Oletko jo Edisonin käyttäjä? Kirjaudu sisään sisäänkirjautumissivulta.