3.6.2022

Tieran uusi Tietopalvelu tuottaa tietoa kuntalaisille ja päätöksentekijöille

Kuntien Tiera lanseeraa Tiera Tietopalvelun, joka auttaa kuntapäättäjiä ennakoimaan väestörakenteen ja palvelutarpeiden tulevaisuuden muutoksia. Ajan tasalla oleva realistinen kuva ikärakenteen kehityksestä ja väestön sijoittumisesta kunnan alueella antaa mahdollisuuden arvioida kunnan strategiaa, palvelujen järjestämisen rakenteita sekä arvioida päätösten vaikuttavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Tietopalvelun avulla voidaan esimerkiksi ennakoida oppilaslukumäärien muutosta kunnan eri alueilla ja arvioida sen pohjalta palveluverkon muutostarpeita. Karttapohjaisen peruspalvelun avulla voidaan arvioida luotettavasti erilaisia tulevaisuuden väestöskenaarioita ja hyödyntää niitä niin päätöksenteossa kuin perusteluviestinnässäkin. 

Tieran asiantuntijat voivat auttaa tiedon analysoinnissa ja rikastamisessa eri käyttötarkoituksiin. Tietoa voi täydentää esimerkiksi perusopetuksen tilankäytön tehokkuudella sekä oppilasryhmien kokoon liittyvillä päätöksillä, minkä jälkeen voidaan luoda ennusteita ja asettaa tavoitteita opetustilojen ja opettajien määrän muutoksille seuraavalle 20 vuoden ajanjaksolle. Kustannustietoja täydentämällä voidaan arvioida päätösten taloudellisia vaikutuksia. Päätösten vaikutuksia voidaan perustella karttapohjaisesti sekä graafisin visualisoinnein entistä ymmärrettävämmällä tavalla. 

Tukea strategian toteutukseen

Kaupunkistrategia tehdään asukkaille ja muille kaupungin sidosryhmille. Strategian kulmakivi on väestö ja väestönkehitykselle asetettavat tavoitteet. Tieran tietopalvelu ottaa pohjan tilastokeskuksen väestöennusteista ja kaupunki ottaa kantaa, mikä on kaupungin väestötavoite ja miten tavoitteeseen päästään. Kaupunki voi itse säätää esimerkiksi muuttoliikkeen suuruutta ja syntyvyyttä.  

Malli tukee johtamista, jossa asetetaan ensin tavoitteet kehittymiselle ja sitten käydään läpi muun muassa kaupunkisuunnittelun tavoitteet kaavoitukselle, kuten mihin ja minkälaisia asuntoja rakennetaan ja minne sijoittuvat elinkeinotoimintaan soveltuvat kiinteistöt. Väestökehityksen ja alueellisen sijoittumisen yhteydessä voidaan määritellä suuntaviivat kaupungin palveluverkolle ja asumisviihtyisyyttä tukeville kaupunkirakenteille, puistoille, kevyen liikenteen väylille ja muulle kaupunki-infralle. 

Tietopalvelu on otettu onnistuneesti käyttöön Porvoossa. Palvelun käyttöönottoprojekti on kevyt ja nopea – uudet asiakkaat voivat saada palvelun käyttöönsä parhaimmillaan kahdessa viikossa. 

”Väestöennustepalvelu vaikuttaa selkeältä. On helposti ymmärrettävissä, miten tulevaisuuden väestö kohdistetaan kartalle ja mikä rooli asuntotuotannon suunnittelulla on. Olemme Porvoosta mielellämme mukana työvälineen jatkokehityksessä eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sopivaksi”, kommentoi Charlotta Grönqvist, Porvoon kaupungin digitaalisten palveluiden kehitysjohtaja. 

Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten teidän kuntanne voisi hyötyä Tieran Tietopalvelusta.