8.6.2020

Kuntien Tieran Vihdin toimisto muutti Vihdin kirkonkylään

Asiakkaiden palvelun parantaminen, laajemmat toimitilat kasvavalle henkilöstöllemme sekä tietoturvan tiukentaminen ovat olleet avainasemassa Tieran Vihdin toimipisteen käyttöönotossa. Uusissa tiloissa työskentelee tällä hetkellä yli 10 asiantuntijaa perustietotekniikan tehtävissä. Kokonaisuudessaan Kuntien Tieran palveluksessa on yli 170 henkilöä 10 toimistopaikkakunnalla Suomessa.

Tieran ICT-ulkoistuspalveluiden toiminta on kasvanut Länsi-Uudellamaalla ja muissa Suomen maakunnissa. Ulkoistuspalveluiden kasvun myötä sillä on positiivista vaikutusta kaikkiin ulkoistuspalveluiden toimipisteisiimme uusien paikallisten rekrytointien myötä.

Uudet Vihdin toimistotilat ovat aikaisempaa huomattavasti suuremmat.

”Kansallinen palvelumallimme luo palvelukeskuksia ICT-ulkoistusasiakkaittemme seudulle. Palvelukeskusten avulla on mahdollista vaikuttaa positiivisesti alueen työllisyyteen sekä tarjota myös paikallisuutta vaativia palveluita laajemminkin seudun muille kuntatoimijoille”, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen

Uuden toimitilan myötä Tieran on mahdollista rekrytoida lisää henkilökuntaa tarpeiden pohjalta myös Länsi-Uudellemaalle. Ulkoistuspalveluiden tarpeet ovat moninaiset.

Tieralla on töissä erilaisia IT-asiantuntijoita, loppukäyttäjätuesta tietoliikenteeseen, käyttöpalveluihin, pilvipalveluihin sekä sovellustukipalveluihin unohtamatta projektien koordinoinnista, johtamisesta tai tietohallinnon asiantuntija- ja johtamistyöstä vastaavia henkilöitä. Uuden toimitilan toiminta käynnistyi 1.5.2020 alkaen.

Tiera on toiminut alueella jo vuodesta 2013 alkaen. Uusi toimitila näkyy paikallisesti siten, että yhteiskunnan avautuessa ja toiminnan palautuessa täydestä etätyövaiheestamme, Myös muualta Suomesta liikkuvien Tieralaisten on mahdollista operoida Vihdin 275 neliön toimipisteemme kautta niin teknisessä kuin hallinnollisessa mielessä.

”Uusien toimitilojen remonttisuunnittelua on tehty Vihdissä käyttäjälähtöisesti sekä kiinnitetty huomiota ICT-työn tekemisen ja viihtyvyyden vaatimusten täyttymiseen mm. kalusteratkaisuin. Yhteisen Tieran Länsi-Uudenmaan toimipisteen kautta pystymme luomaan selkeämmän alueen työntekijöille. Lisäksi toimitila tarjoaa mielekkään kokoisen läsnätyöyhteisön ja lisää kollegiaalista tukea sekä työelämän laatua”,  summaa henkilöstöpäällikkö Jarkko Sanisalo.