28.5.2021

Kuntien Tiera Oy käynnistää uuden osakeannin yhtiöjärjestykseen tehdyn muutoksen myötä

Kuntien Tiera Oy:n (myöhempänä Yhtiö) hallitus päätti 31.1.2020 käynnistää suunnatun osakeannin suomalaisille kunnille, kuntayhtymille ja kuntaomisteisille osakeyhtiöille sekä Yhtiön osakkeenomistajan konserniyhteisöille. Osakkeiden merkintäajan ilmoitettiin olevan auki 31.12.2021 saakka. 28.5.2021 yhtiön hallitus on kuitenkin päättänyt lyhentää edellä kuvatun osakeannin merkintäajan päättymään 31.5.2021.

Kuntien Tiera Oy:n hallitus käynnistää uuden suunnatun osakeannin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisille hankintayksiköille. Tieran yhtiökokous päätti 27.4.2021, että erilaiset valtiolliset toimijat voivat liittyä Kuntien Tiera Oy:n omistajiksi, ja uusi osakeanti mahdollistaa näiden toimijoiden omistajaksi tulemisen.

Uuden osakeannin merkintäaika on 1.6.2021–31.12.2022. Osakeantipäätös ja osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat soveltuvin osin nähtävillä Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki 1.6.2021 alkaen.

Helsingissä 28.5.2021,
Kuntien Tiera Oy

Lisätietoja:

Sami Rautiainen
Lakimies
p. 050 554 3242 / sami.rautiainen(@)tiera.fi