Tutustu Digioppimisen kehityspäivän eri kumppaneihin ja työpajoihin

29.11.2019 Helsingissä pidettävän Digioppimisen Kehityspäivän työpajoja pidetään sekä aamu- että iltapäivän aikana. Valitse itsellesi sopivimmat työpajat, ja kutsu kollegasi mukaan, jotta organisaatio, jossa työskentelet saa kaiken hyödyn irti Digioppimisen kehityspäivästä. Ilmoittaudu työpajoihin tästä.

Palaa tapahtuman ohjelmasivulle.

Työpaja – Tekoäly arvioinnin tukena

Teemu Laitinen Almerin Oy:stä pitää työpajan tekoälyn avustamasta arvioinnista. Almerin käyttää tekoälyä hyödyntävää YipTree-oppimisympäristöä. Työpajassa käydään läpi seuraavia kysymyksiä:
-Miten tekoäly pystyy auttamaan arvioinnissa?
-Miten tekoälyn avustama arviointi käytännössä tapahtuu?
-Miten oppilas hyötyy arvioinnista?
-Miten opettajan työ helpottuu tekoälyn avulla?

Työpaja – Atean älykäs koulupäiväkokemus

Atea Smart School on modulaarinen kokonaisuus, jolla voidaan mitata ja analysoida oppilaitoksen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu oppilaiden, henkilökunnan, tilojen sekä laitteiden hyvinvoinnista.

Työpaja – Uuden oppimisen välineet (koodaus ja robotiikka)

Uuden oppimisen välineet ovat uuden opetussuunnitelman mukaisia koodaus- ja robotiikka ratkaisuja. Atean pedagogiset henkilöt ovat testanneet tuotteet ja valinneet parhaat oppimista kehittävät ratkaisut oppilaitosten käyttöön. Työpajassa pääset itse testaamaan tuotteita Atea-pedagogien johdolla.

Työpaja – DragonBox Koulu – 1.-2. luokan matematiikan oppimateriaali

Pajassa tutustutaan DragonBox Kouluun, ja esittelemme oppimateriaalipaketin työvälineet. Erityishuomioita kiinnitämme digitaalisen materiaalin ja printtimateriaalin yhteyteen.

Työpaja – Elias Robot – uusi tapa oppia kieliä!

Työpajassa esittelyssä Elias Robotti, joka opettaa 20 eri kieltä ja vetää välillä taukojumpan tai ilmakitarasoolon. Elias rohkaisee puhumaan vieraita kieliä kuvan ja kuullun sekä toistamisen kautta. Elias tukee erinomaisesti yksilöllistä oppimista.


Työpaja –
Digitaalinen luokkahuone Googlen keinoin

Google tarjoaa monia työkaluja opetukseen. Työpajassa tutustutaan erilaisiin keinoihin liittää Googlen opetusratkaisuja luokkahuonetyöskentelyn arkeen sekä sovellusten että Chromebookien näkökulmasta.

Työpaja – Kun CV ei enää riitä – Digiportfolio!

Bulb-portfoliojärjestelmän avulla niin opettajat kuin asiantuntijat voivat luoda kokoelmia omista ideoistaan ja materiaaleistaan, sekä jakaa niitä haluamallaan tavalla, luoda oppimistehtäviä opiskelijoilleen, lanseerata ja seurata markkinointia, työstää projekteja, seurata osaamisen kehittymistä ajan kanssa sekä näyttää oppimaansa ja osaamismerkkejään.

Bulb-portfolio on uusi, nykyaikainen, moderni ja mobiili –  jopa kaunis tapa kertoa osaamisesta ja sinusta itsestäsi. Työpajassa näet ja koet, luot itsekin!


Työpaja –
Tehokasta tukea ja organisointiapua LeaDolla

LeaDon digiratkaisuista oikoteitä, monipuolisuutta ja innostusta oppitunneille, ulos ja kotiläksyihin. Esittelemme työpajassa digitaalisten, toiminnallisten ja kirjallisten oppimateriaalien uusia käyttöideoita, joilla opettaja saa organisoitua helpommin ja selkeämmin kaikenlaisia oppimisprosesseja. Mallinnamme keinoja oppilaiden osallistamiseen ja opettajan pedagogisen osaamisen näkyvämmäksi tekemiseen. Hommat haltuun systemaattisesti ja maltillisesti. Iloa ja aktiivista oppimista joka oppilasryhmään!

Työpaja – Digitaalinen kynä opetuksessa ja oppimisessa Win10-laitteilla

Työpajassa tutustutaan Win 10-laitteisiin ja digitaalisen kynän mahdollisuuksiin opetuksessa ja oppimisessa. Työpajassa työskennellään laitteilla ja tutustutaan mm. Microsoftin Whiteboardiin ym. Officen ja Windowsin digitaalisen kynän käytön mahdollisuuksiin.


Työpaja –
Helli Hyvinvointia Digillä

Digitalisaatio ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä – tarkoituksenmukainen teknologia sekä tarjoaa dataa että mahdollistaa ja tukee aitoja kohtaamisia. Millaisen ratkaisun Mightifier on tuonut koulujen ja työyhteisöjen käyttöön? Tule työpajaan kokemaan itse!

Työpaja – Toimintakulttuurin johtaminen ja digitalisaatio – Johtamisen vuosikello

Työpajassa käydään läpi esimerkkejä koulujen kanssa tehdyistä pitkäkestoisista valmennuksista, joiden avulla koulun toimintakulttuurin johtamismalli on päivitetty yhteistyössä opettajien ja rehtorien kanssa.

Teemoja: Oppimiskulttuurin johtaminen, Monialalaisuus ja oppilaiden tulevaisuustaidot, Jaettu johtajuus ja opettajien yhteisöllisyys, Yhteisopettajuus ja tiimijohtamisen vahvistaminen

Työpaja – Digitaalisuus varhennetussa kielen oppimisessa

Työpajassa käydään läpi varhennetun kielenoppimisen hyötyjä, tutkimustuloksia ja kokemuksia palvelun käytöstä. Kohderyhmä: 1.-2.-luokkien luokanopettajat, erityisopettajat, englannin opettajat ja S2-opettajat sekä varhaiskasvattajat. Myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Hands on -osuus mukana. Tutustutamme osallistujat digitaaliseen oppimissovellukseen, jolla lukutaidotonkin lapsi voi oppia vieraan kielen. Pienikin lapsi osaa käyttää kosketusnäytöllistä mobiililaitetta, jolloin laitteella voidaan tukea lasten varhaista kielen oppimista. Sovellusta voidaan käyttää englannin oppimiseen tai S2-opetuksen tukena maahanmuuttajille. Esitellään myös palveluun kuuluvat opettajan materiaalit ja valmiiksi suunnitellut toiminnalliset oppituokiot. Suosittelemme oman tabletin/iPadin ottamista mukaan, jotta jokainen voi itse kokeilla oppimissovellusta.

Työpaja – Innostutaan arvioinnista – muutosprosessissa johtaminen

Minkälainen arviointikulttuuri teillä elää? Oletteko jo yhdessä löytäneet opetussuunnitelman ja arvioinnin tärkeimmät elementit? Kaipaatteko keinoja saada kaikki opettajat syttymään arvioinnin muutosprosessille ja ymmärtämään arvioinnin merkityksen oppimiselle? Työpajassa syvennytään opetussuunnitelman oppimiskäsitykseen ja arviointikulttuuriin johtamisen näkökulmasta.

Työpaja – Sanoma Pro Kampus – uusi aineenopettajien digitaalinen palvelu

Tervetuloa kuulemaan vinkit uuden Kampuksen sujuvaan käyttöön yläkoulussa ja lukiossa. Mistä löydän opettajan materiaalit? Kuinka oppilaat pääsevät käyttämään sisältöjä?

Työpajan aikana käymme lisäksi läpi, kuinka luot ryhmiä ja jaat omia materiaaleja Kampuksen kautta. Tutustut myös siihen, kuinka digitehtävien oppimishistoria näkyy Kampuksen Ohjaamossa. Kerromme myös, mitä kaikkea Kampukseen on tulossa lisää syksyn aikana.


Työpaja –
Seppo-oppimispelialustalla opetat hauskasti ja tehokkaasti!

Työpajassa tutustutaan pelipedagogiikan saloihin ja seppo-pelien tekemiseen. Pelaamalla oppiminen on riemukas kokemus, jossa yhdistyvät tavoitteellisuus, toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Oppimispelien tekeminen on opettajalle helppoa, ja oppilaille pelaaminen on innostava ja motivoiva tapa opiskella. Seppo sopii kaikkiin oppiaineisiin ja monenlaisiin ympäristöihin. Löydät lisätietoa sepposta osoitteesta: http://seppo.io.


Työpaja –
Micro:bitistä kulkua valvova varashälytin

Työpajassa rakennetaan ja ohjelmoidaan valoisuuden muutokseen reagoiva hälytin micro:bitistä*, kaiuttimesta ja kierrätysmateriaaleista. Projekti sopii erinomaisesti robotiikan ja automaation aloitusprojektiksi ala- ja yläkoulussa. Olitpa sitten aloittelija tai konkari niin kannattaa käydä kokeilemassa!

*Micro:bit on edullinen ohjelmoitava piirilevy, joka sopii ohjelmointi- ja robotiikkaprojekteihin sekä ala- että yläkouluun

Työpaja – Itseohjautuvaksi oppijaksi digitaalisten oppimateriaalien tukemana

Työpajassa tutustutaan tapoihin kehittää itseohjautuvan oppimisen ja laajemmin elinikäisen oppimisen taitoja digitaalisten oppimateriaalien ja työkalujen avulla. Esimerkkinä toimivat Tabletkoulun oppimateriaalit ja työvälineet. Pajassa käydään läpi oppimisprosessin eri vaiheita tavoitteiden asettelusta loppuarviointiin. Tutustumme erilaisiin arviointimenetelmiin ja työkaluihin, joilla voidaan tukea itseohjautuvaksi oppijaksi kasvamista.

Non-stop Työpaja Tapahtumatorilla – Taikalattia oppimisen välineenä

Taikalattian työpajassa, johon ei erikseen tarvitse ilmoittautua, tutustut siirrettävän interaktiivisen lattian tuomiin mahdollisuuksiin etenkin esi-, alku- ja erityisopetuksessa. Jo laitteen 500 valmiista sovelluksesta löytyy valtavasti vaihtoehtoja niin aktivoimiseen, oppimiseen kuin rentouttamiseenkin, mutta mahtavinta jutussa on se, että voit tehdä omia uusia sovelluksia hetkessä lisää.

Koukuttava, liikunnallinen pelimuoto ja helppokäyttöiset pohjat omien sovellusten rakentamiseen mahdollistavat sen, että jopa 1-6 luokkien oppilaat voivat tehdä toisilleen uusia oppimispelejä ja testata niitä välittömästi. Näin voidaan yhdistää helposti ohjelmoinnin opettelu, oppimisen pelillistäminen ja luokka-asteiden välinen yhteistyö. Tämä kaikki liikkuvan koulun hengessä. Tule pajaan ja anna lattian liikuttaa!

Työpaja – Tehoa ja tarkkuutta pedagogiseen johtamiseen ja laadun varmistamiseen varhaiskasvatuksessa

Valjasta analytiikka ja raportointityökalut tukemaan pedagogista johtamista sekä päivittäistä varhaiskasvattajan työtä. Työpajassa puretaan laadun ja velvoittavuuden haastetta sekä tutustutaan, millaisia työkaluja Reunamo Education sekä TinyApp-palvelu tarjoavat varhaiskasvattajille tiedolla johtamiseen sekä laadun varmistamiseen. Työpaja on suunnattu varhaiskasvatusjohtajille, päiväkotien
johtajille, varhaiskasvatuksen opettajille sekä kaikille analytiikan ja pedagogiikan yhdistämisestä kiinnostuneille.

Työpaja – Hyvinvointiratkaisusta apua opiskelijoiden tukemiseen

Työpajassa käydään läpi Tieran Hyvinvointiratkaisun mahdollisuuksista opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.

Työpaja – Paikkatietojen hyödyntäminen sivistystoimessa

Työpaja koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa näytetään paikkatietoratkaisun mahdollisuudet sekä havainnollistetaan, miten esimerkiksi kouluverkoston suunnittelu onnistuu. Toisessa vaiheessa pohditaan yhdessä, millaisissa käyttötapauksissa ratkaisua voidaan hyödyntää, ja mitkä ovat sivistystoimen osalta tärkeät näkymät suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta.